Jeugd en onderwijs

 • Kinderopvang

  Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Scholen

  In Best zijn er diverse scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 • Leerlingenvervoer

  Heeft uw kind een beperking? En woont uw kind in Best? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, vergoeding van leerlingenvervoer aanvragen voor het reizen tussen huis en school.

 • Toestemmingsbewijs vissen voor jongeren

  Ben je 14 jaar of jonger en woon je in Best? Dan mag je in Best op een aantal plaatsen vissen.

 • Leerplicht

  Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig.

 • Jeugdpreventie

  Met preventie bedoelen we het voorkomen van problemen bij kinderen (en hun gezin), door tijdig en adequaat ondersteuning te bieden.