Evenement organiseren

 • Drank- en horecaontheffing

  Wilt u zwak alcoholhoudende dranken schenken voor een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Kennisgeving incidentele festiviteiten

  Organiseert u een (sport)festiviteit waarbij u verwacht dat u geluidsnormen van het Activiteitenbesluit overschrijdt, dan meldt u dat bij de gemeente.

 • Materialen lenen bij de gemeentewerf

  Als u een evenement organiseert in de openbare ruimte, kunt u borden en drang- of afzethekken lenen bij de gemeentewerf op Vijverweg 10 in Best.

 • Snuffelmarktvergunning

  Wilt u een snuffelmarkt houden? Dan heeft u een snuffelmarktvergunning nodig.

 • Evenementenspreekuur

  Er is wekelijks een evenementenspreekuur. Tijdens dit spreekuur kunnen organisatoren van evenementen vragen stellen over het meldings- en vergunningentraject.

 • Evenementenkalender

  Meld in de periode tussen 1 november en 1 december van elk jaar uw evenement voor het daaropvolgende jaar.

Sluit het menu