Evenement organiseren

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Kleine evenementen kunt u soms vergunningvrij organiseren. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Materialen lenen bij de gemeentewerf

  Als u een evenement organiseert in de openbare ruimte, kunt u borden en drang- of afzethekken lenen bij de gemeentewerf op Vijverweg 10 in Best.

 • Drank- en horecaontheffing

  Wilt u zwak alcoholhoudende dranken schenken voor een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.

 • Kennisgeving incidentele festiviteiten

  Organiseert u een (sport)festiviteit in uw bedrijf of sportaccommodatie waarbij u verwacht dat u geluidsnormen van het Activiteitenbesluit overschrijdt, dan meldt u dat bij de gemeente.

Sluit het menu