Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Bouwkavels te koop

  De gemeente Best verkoopt bouwkavels voor vrijstaande nieuwbouwwoningen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Huurwoningen

  In de gemeente Best is een aantal woningcorporaties actief, die zich specifiek richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Nieuwbouw

  Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen. Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

 • Welstand

  Wilt u bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand (kwaliteit van ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet).

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Monumenten

  In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een monument gelden andere regels.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn.

 • Duurzaam bouwen

  Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam.

 • Starterslening

  Financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Archeologie

  Bij de aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden waarbij de bodem geroerd gaat worden, bekijken we óf er archeologisch onderzoek noodzakelijk is. En zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om verantwoord met de archeologische resten om te gaan.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Gemeentelijke panden te huur

  Op deze pagina vindt u informatie over de gemeentelijke panden die te huur zijn.

 • Geluidbelastingkaarten

  Op de geluidbelastingkaarten staat aangegeven wat de richtlijnen voor geluidsniveaus in de leefomgeving zijn. Hierbij gaat het om geluid van weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten.

Sluit het menu