Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Bouwkavels te koop

  De gemeente Best verkoopt bouwkavels voor vrijstaande nieuwbouwwoningen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Huurwoningen

  In de gemeente Best is een aantal woningcorporaties actief, die zich specifiek richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Nieuwbouw

  Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen. Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

 • Welstand

  Wilt u bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand (kwaliteit van ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet).

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Monumenten

  In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een monument gelden andere regels.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn.

 • Beschermd dorpsgezicht

  Beschermde dorpsgezichten in Best.

 • Duurzaam bouwen

  Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam.

 • Starterslening

  Financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Urgentieregeling

  Is er een noodsituatie en kunt u niet meer in uw eigen woning blijven wonen? Is het écht dringend? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. U moet dan urgentie aanvragen.

 • Archeologie

  Bij de aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden waarbij de bodem geroerd gaat worden, bekijken we óf er archeologisch onderzoek noodzakelijk is. En zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om verantwoord met de archeologische resten om te gaan.

 • Aanpassingen aan gehuurd pand

  Huurt u een pand van de gemeente en wilt u het gehuurde pand aanpassen aan uw eigen gebruikerswensen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 • Woonvisie

  De komende jaren werken we aan betaalbaar wonen, bouw van voldoende woningen, verduurzaming van woningen en wonen met zorg.

 • Huurovereenkomst opzeggen

  Huurt u een pand van de gemeente en wilt u de huur opzeggen? Op deze pagina leest u hoe de procedure van huuropzegging verloopt.

Sluit het menu