Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Huurwoningen

  In de gemeente Best is een aantal woningcorporaties actief, die zich specifiek richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Nieuwbouw

  Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen. Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

 • Welstand

  Wilt u bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand (kwaliteit van ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet).

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Monumenten

  In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een monument gelden andere regels.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn.

 • Duurzaam bouwen

  Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam.

 • Starterslening

  Financiƫle steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Archeologie

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Gemeentelijke panden te huur

  Op deze pagina vindt u informatie over de gemeentelijke panden die te huur zijn.

 • Geluidbelastingkaarten

  Op de geluidbelastingkaarten staat aangegeven wat de richtlijnen voor geluidsniveaus in de leefomgeving zijn. Hierbij gaat het om geluid van weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriƫle activiteiten.

Sluit het menu