Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Bouwkavels te koop

  De gemeente Best verkoopt bouwkavels voor vrijstaande nieuwbouwwoningen.

 • Huurwoningen

  In de gemeente Best is een aantal woningcorporaties actief, die zich specifiek richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Nieuwbouw

  Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen. Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

 • Welstand

  Wilt u bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor welstand (kwaliteit van ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet).

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Monumenten

  In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een monument gelden andere regels.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn.

 • Beschermd dorpsgezicht

  Beschermde dorpsgezichten in Best.

 • Duurzaam bouwen

  Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam.

 • Starterslening

  Financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

  Op deze pagina vindt u alle informatie over de noodopvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders in de gemeente Best.

 • Archeologie

  Bij de aanvraag van een vergunning voor werkzaamheden waarbij de bodem geroerd gaat worden, bekijken we óf er archeologisch onderzoek noodzakelijk is. En zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om verantwoord met de archeologische resten om te gaan.

 • Gemeentelijke panden te huur

  Op deze pagina vindt u informatie over de gemeentelijke panden die te huur zijn.

 • Molenstraat

  De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een prijsvraag uit te schrijven voor de verkoop van een perceel bouwgrond aan de noordzijde van de Molenstraat.

 • Woonvisie

  De komende jaren wil de gemeente werken aan betaalbaar wonen, bouw van voldoende woningen, verduurzaming van woningen en wonen met zorg.

 • Urgentieregeling

  Is er een noodsituatie en kunt u niet meer in uw eigen woning blijven wonen? Is het écht dringend? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. U moet dan urgentie aanvragen.

Sluit het menu