Bouwen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels over leven, wonen, werken en recreëren. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

 • Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie beschrijft de toekomstige leefomgeving in Best. Deze maken we in voorbereiding op de (nieuwe) Omgevingswet die in 2024 in werking treedt.

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn.

 • Slopen

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

 • Geluid

  Op de geluidbelastingkaarten staat aangegeven wat de richtlijnen voor geluidsniveaus in de leefomgeving zijn. Hierbij gaat het om geluid van weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriële activiteiten.

 • Monumenten

  In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een monument gelden andere regels.

 • Ruimtelijke Kwaliteit

  Wilt u bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit (kwaliteit van ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet).

 • Nieuwbouw

  Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen. Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

 • Luchtkwaliteit

  Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werken we aan actief de verbetering van de luchtkwaliteit.

 • Stationsomgeving

  Het stationsgebied is één van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. Een actuele kijk op het Bestse stationsgebied is noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij huidige trends, ontwikkelingen en wensen.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Het doel van de Wkb is het verhogen van de bouwkwaliteit van bouwwerken.