Bouwen en wonen

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie beschrijft de toekomstige leefomgeving in Best. Deze maken we in voorbereiding op de (nieuwe) Omgevingswet die in 2022 in werking treedt.

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval- en hemelwater in Best. Gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Rioolverstopping

  Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan er een rioolverstopping zijn.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Meestal volstaat een sloopmelding.

 • Geluid

  Op de geluidbelastingkaarten staat aangegeven wat de richtlijnen voor geluidsniveaus in de leefomgeving zijn. Hierbij gaat het om geluid van weg- en railverkeer, luchtvaart en specifieke industriƫle activiteiten.

 • Monumenten

  In de gemeente Best zijn diverse monumenten te vinden. Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een monument gelden andere regels.

 • Ruimtelijke Kwaliteit

  Wilt u bouwen? Dan moet u rekening houden met de eisen voor Ruimtelijke Kwaliteit (kwaliteit van ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruit ziet).

 • Nieuwbouw

  Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen. Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

 • Luchtkwaliteit

  Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Daarom werken we aan actief de verbetering van de luchtkwaliteit.