Bestemmingsplannen

 • Bestemmingsplan, herziening of afwijking aanvragen

  Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen.

 • Overzicht bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Procedure bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

 • Handleiding bestemmingsplannen

  De gemeente heeft een handleiding gemaakt voor het opstellen van een bestemmingsplan.

 • Planschade

  In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen als de gemeente een bestemmingsplan verandert waardoor u schade lijdt.

Sluit het menu