Bestemmingsplannen

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.

  • Overzicht bestemmingsplannen

    Waar mag worden gebouwd en hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

  • Bestemmingsplan buitengebied

  • Planschade

    In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen als de gemeente een bestemmingsplan verandert waardoor u schade lijdt.

  • Procedure bestemmingsplan

    Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.