Belastingen

 • Gratis, snel en eenvoudig bezwaar maken

  Heeft u vragen over de WOZ-waarde of bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Vul dan het informele bezwaarformulier in.

 • Aanslag gemeentelijke heffingen

  Wat staat er op de aanslag gemeentelijke heffingen en wat doet u als u het er niet mee eens bent.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afvalwater op het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen.

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing: een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

 • Toeristenbelasting

  Heeft u een hotel, B&B of camping of overnachten er (tegen betaling) mensen bij u die niet ingeschreven staan in de gemeente Best? Dan moet u toeristenbelasting afdragen aan de gemeente.

 • Belastingaanslag bezwaar

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB), een percentage van de WOZ-waarde.

 • Betalen van gemeentelijke heffingen

  U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen, zelf overmaken of langskomen in het gemeentehuis.

 • WOZ-waarde

  Om de onroerendezaakbelastingen te kunnen heffen bepaalt de gemeente voor elke onroerende zaak, zoals woningen en bedrijfspanden, de waarde. Dit noemen we de WOZ-waarde.

 • Reclamebelasting

  Gebruikers van panden in het zogenaamde 'stimuleringsgebied' die een reclame-uiting hebben die zichtbaar is vanaf de openbare weg betalen reclamebelasting.

 • Taxatieverslag

  In het taxatieverslag staat de WOZ-waarde vermeld. We vergelijken uw woning in het taxatieverslag met 3 vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum.