Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

Aanvragen

Neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 0499.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U heeft geen betalingsachterstanden van de zorgpremie en er staan geen andere betalingen open bij uw zorgverzekeraar.
  • U bent verzekerd bij VGZ of CZ of stapt per 1 januari over naar één van deze zorgverzekeraars.

Via de normentabel (PDF, 49.1 kB) kunt u zien of u in aanmerking komt voor een collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Best.

Vergoedingen

Met de collectieve zorgverzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 2 verzekeraars en 3 pakketten. De gemeente betaalt mee aan de premie. U ontvangt iedere maand een geldbedrag (bijzondere bijstand) om een deel van de kosten van de aanvullende verzekering te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

In het overzicht hieronder ziet u om welke bedragen het gaat.

Overzicht premies verzekeringen
  Premie basisverzekering Premie aanvullende verzekering Bijzondere bijstand Totale netto premie per maand
CZ gemeente Start € 98,65 € 19,27 € 11,00 € 106,92
CZ gemeente Extra € 98,65 € 34,45 € 19,00 € 114,10
CZ gemeente Uitgebreid € 98,65 € 42,39 € 25,00 € 116,04
VGZ Uitgebreid € 101,47 € 21,00 € 17,00 € 105,47
VGZ Compleet € 101,47 € 39,36 € 21,00 € 119,83
VGZ Compleet + ER € 101,47 € 68,77 € 21,00 € 149,24

Informatie over vergoedingen

Wilt u weten welke zaken vergoed worden? Het overzicht van de vergoedingen van de verschillende pakketten bij VGZ en CZ vindt u hier:

U kunt de verschillende pakketten vergelijken op www.gezondverzekerd.nl/mijngemeente/best.

Sluit het menu