Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

Aanvragen

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering voor het jaar 2023. Heeft u uw oude zorgverzekering opgezegd, dan kunt u zich nog tot 1 februari 2023 aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Heeft u al een collectieve verzekering via onze gemeente, bijvoorbeeld bij CZ of VGZ? En u wilt hier niets aan veranderen? Dan hoeft u niets te doen.

Wilt u eerder overstappen naar de collectieve zorgverzekering omdat uw situatie is veranderd? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0499. Er zijn wel bepaalde voorwaarden als u gedurende het jaar wilt overstappen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u niet deelnemen en ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de tegemoetkoming in de kosten van de premie van de aanvullende zorgverzekering over het jaar 2023.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U heeft geen betalingsachterstanden van de zorgpremie en er staan geen andere betalingen open bij uw zorgverzekeraar
  • U bent verzekerd bij CZ of VGZ

U heeft zich aangemeld voor 2023? Wat nu?

Cz en VGZ behandelen vanaf 1 februari 2023 uw aanvraag en bepalen of zij u toe kunnen laten tot de collectieve zorgverzekering. Dit doen zij op basis van hun voorwaarden. Hierna ontvangen wij medio maart 2023 informatie waaruit blijkt of u geaccepteerd bent. Wij gaan hierna uw aanvraag beoordelen op basis van onze voorwaarden. Deze kunt u hierboven teruglezen. U ontvangt hierover een besluit van ons. Pas nadat u het besluit heeft ontvangen maken wij de bijzondere bijstand voor de tegemoetkoming in de kosten van de premie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 aan u over.

Informatie over vergoedingen

Wilt u weten welke zaken vergoed worden? Het overzicht van de vergoedingen van de verschillende pakketten bij VGZ en CZ vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Via deze website kunt u de pakketten ook vergelijken.

Via de normentabel (PDF, 88.4 kB) kunt u ook zien of u voldoet aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Best. 

Vergoedingen

Met de collectieve zorgverzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 2 verzekeraars en 3 pakketten. De gemeente betaalt mee aan de premie van de aanvullende verzekering. U ontvangt iedere maand een geldbedrag (bijzondere bijstand) om een deel van de kosten van de aanvullende verzekering te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In het overzicht ziet u om welke bedragen het gaat voor 2023. 

Vergoedingen collectieve zorgverzekering 2023
  Premie basisverzekering Premie aanvullende verzekering Bijzondere bijstand Totale netto premie per maand
CZ gemeente Start € 138,25 € 25,25 € 16,00 € 147,50
CZ gemeente Extra € 138,25 € 48,05 € 24,00 € 162,30
CZ gemeente Uitgebreid € 138,25 € 58,55 € 30,00 € 166,80
VGZ Compact € 141,95 € 22,75 € 22,00 € 144,34
VGZ Compleet € 141,95 € 52,75 € 26,00 € 168,70
VGZ Compleet + ER € 141,95 € 81,65 € 26,00 € 197,60

De hoogte van de premie van de basisverzekering bij CZ is gebaseerd op de Zorg-op-maatpolis.