Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

Ook in 2021 kunt u weer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. Let op: maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering van CZ? In 2021 biedt CZ de aanvullende verzekering ‘eigen bijdrage Wmo-Wlz’ niet meer aan. 

Aanvragen

Als u wilt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering dan kunt u zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl.  Met uw aanmelding verklaart u ook dat u een aanvraag doet voor bijzondere bijstand tegemoetkoming voor de premie van de aanvullende zorgverzekering.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U heeft geen betalingsachterstanden van de zorgpremie en er staan geen andere betalingen open bij uw zorgverzekeraar
  • U bent verzekerd bij VGZ of CZ of stapt per 1 januari over naar één van deze zorgverzekeraars

Via de normentabel 2020 (PDF, 62.3 kB) kunt u zien of u voldoet aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Best.

Vergoedingen

Met de collectieve zorgverzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 2 verzekeraars en 3 pakketten. De gemeente betaalt mee aan de premie van de aanvullende verzekering. U ontvangt iedere maand een geldbedrag (bijzondere bijstand) om een deel van de kosten van de aanvullende verzekering te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

In het overzicht hieronder ziet u om welke bedragen het gaat.

Vergoedingen collectieve zorgverzekering 2020
  Premie basisverzekering Premie aanvullende verzekering Bijzondere bijstand Totale netto premie per maand
CZ gemeente Start € 120,95 € 25,48 € 14,00 € 132,43
CZ gemeente Extra € 120,95 € 43,58 € 22,00 € 142,50
CZ gemeente Uitgebreid € 120,95 € 53,12 € 28,00 € 146,07
VGZ Compact € 116,35 € 20,45 € 20,00 € 116,80
VGZ Compleet € 116,35 € 44,45 € 24,00 € 136,80
VGZ Compleet + ER € 116,35 € 73,85 € 24,00 € 166,20

De hoogte van de premie van de basisverzekering bij CZ is gebaseerd op de Zorg-op-maatpolis.

Informatie over vergoedingen

Wilt u weten welke zaken vergoed worden? Het overzicht van de vergoedingen van de verschillende pakketten bij VGZ en CZ vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Via deze website kunt u de pakketten ook vergelijken.