Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

Aanvragen

U kunt zich vanaf midden november weer aanmelden voor de collectieve zorgverzekering voor het jaar 2024. Heeft u uw oude zorgverzekering opgezegd? Dan kunt u zich nog tot 1 februari 2024 aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Heeft u al een collectieve verzekering via onze gemeente, bijvoorbeeld bij CZ of VGZ? En u wilt hier niets aan veranderen? Dan hoeft u niets te doen.

Wilt u eerder overstappen naar de collectieve zorgverzekering omdat uw situatie is veranderd? En heeft u al een zorgverzekering bij CZ of VGZ? Bel ons dan via 14 0499. Er zijn wel bepaalde voorwaarden als u gedurende het jaar wilt overstappen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u niet deelnemen en ontvangt u geen bijzondere bijstand voor de tegemoetkoming in de kosten van de premie van de aanvullende zorgverzekering over het jaar 2024.

Voorwaarden

  1. Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  2. U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  3. U heeft geen betalingsachterstanden van de zorgpremie en er staan geen andere betalingen open bij uw zorgverzekeraar

Om een idee te krijgen of uw inkomen lager is dan de 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zoals gevraagd wordt (zie punt 1.), kijkt u hier:

Beknopt overzicht bijstandsnorm voor de collectieve zorgverzekering

21 jaar tot AOW-leeftijd
Situatie thuis Bijstandsnorm 100%*
per maand
Bijstandsnorm 120%*
per maand
Gehuwd of samenwonend € 1.738,02 € 2.085,62
Alleenstaande (ouder) € 1.216,62 € 1.459,94
Vanaf AOW-leeftijd
Situatie thuis Bijstandsnorm 100%*
per maand
Bijstandsnorm 120%*
per maand
Gehuwd of samenwonend € 1.843,60 € 2.212,32
Alleenstaande (ouder) € 1.357,66 € 1.629,19

* Normen geldig van 01-07-2023 t/m 31-12-2023.
Per 01-01-2024 zullen deze normen iets omhooggaan. Op dit moment zijn deze normen nog niet bekend.

Via de normentabel (PDF, 73.7 kB) kunt u ook zien of u voldoet aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Best.

U heeft zich aangemeld voor 2024? Wat nu?

CZ en VGZ behandelen vanaf 1 februari 2024 uw aanvraag. Zij bepalen of zij u toe kunnen laten tot de collectieve zorgverzekering. Dit doen zij op basis van hun voorwaarden. Midden maart 2024 ontvangt de gemeente informatie van de zorgverzekeraar, waaruit blijkt of u geaccepteerd bent. Daarna beoordelen wij uw aanvraag op basis van onze voorwaarden. Deze kunt u hierboven teruglezen. U ontvangt hierover een besluit van ons. Pas nadat u het besluit heeft ontvangen maken wij de bijzondere bijstand aan u over. Dat doen we met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.

Informatie over vergoedingen

Wilt u weten welke zaken vergoed worden? Het overzicht van de vergoedingen van de verschillende pakketten bij VGZ en CZ vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Via deze website kunt u de pakketten ook vergelijken.

Vergoedingen

Met de collectieve zorgverzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 2 verzekeraars en 3 pakketten. De gemeente betaalt mee aan de premie van de aanvullende verzekering. U ontvangt iedere maand een geldbedrag (bijzondere bijstand) om een deel van de kosten van de aanvullende verzekering te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In het overzicht ziet u om welke bedragen het gaat voor 2024.

Vergoedingen collectieve zorgverzekering 2024
Premie basisverzekering Premie aanvullende verzekering Bijzondere bijstand Totale netto premie per maand
CZ gemeente Start € 145,85 € 25,90 € 20,00 € 151,75
CZ gemeente Extra € 145,85 € 49,26 € 30,00 € 165,11
CZ gemeente Uitgebreid € 145,85 € 60,02 € 34,00 € 171,87
VGZ Compact € 146,95 € 24,40 € 22,00 € 149,35
VGZ Compleet € 146,95 € 54,25 € 32,00 € 169,20
VGZ Compleet + ER € 146,95 € 83,15 € 32,00 € 198,10

De hoogte van de premie van de basisverzekering bij CZ is gebaseerd op de Zorg-op-maatpolis.