Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

Ook in 2021 kunt u weer deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. Let op: maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering van CZ? In 2021 biedt CZ de aanvullende verzekering ‘eigen bijdrage Wmo-Wlz’ niet meer aan. Bent u al collectief verzekerd via onze gemeente en u wilt niets wijzigen? Dan hoeft u niets te doen.

Aanvragen

U kunt zich nu aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van 2021 via gezondverzekerd.nl.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U heeft geen betalingsachterstanden van de zorgpremie en er staan geen andere betalingen open bij uw zorgverzekeraar
  • U bent verzekerd bij VGZ of CZ of stapt per 1 januari over naar één van deze zorgverzekeraars

Via de normentabel 2021 (PDF, 140.2 kB) kunt u zien of u voldoet aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Best. 

Vergoedingen

Met de collectieve zorgverzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 2 verzekeraars en 3 pakketten. De gemeente betaalt mee aan de premie van de aanvullende verzekering. U ontvangt iedere maand een geldbedrag (bijzondere bijstand) om een deel van de kosten van de aanvullende verzekering te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In het overzicht ziet u om welke bedragen het gaat voor 2021.

Vergoedingen collectieve zorgverzekering 2021
  Premie basisverzekering Premie aanvullende verzekering Bijzondere bijstand Totale netto premie per maand
CZ gemeente Start € 129,60 € 23,73 € 14,00 € 139,33
CZ gemeente Extra € 129,60 € 42,39 € 22,00 € 149,99
CZ gemeente Uitgebreid € 129,60 € 52,26 € 28,00 € 153,86
VGZ Compact € 120,72 € 21,57 € 20,00 € 122,29
VGZ Compleet € 120,72 € 46,18 € 24,00 € 142,90
VGZ Compleet + ER € 120,72 € 75,58 € 24,00 € 172,30

De hoogte van de premie van de basisverzekering bij CZ is gebaseerd op de Zorg-op-maatpolis.

Informatie over vergoedingen

Wilt u weten welke zaken vergoed worden? Het overzicht van de vergoedingen van de verschillende pakketten bij VGZ en CZ vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Via deze website kunt u de pakketten ook vergelijken.