Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

Aanvragen

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering voor het jaar 2022. Heeft u al een collectieve verzekering via onze gemeente, bijvoorbeeld bij CZ of VGZ? En u wilt hier niets aan veranderen? Dan hoeft u niets te doen.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U heeft geen betalingsachterstanden van de zorgpremie en er staan geen andere betalingen open bij uw zorgverzekeraar
  • U bent verzekerd bij VGZ of CZ of stapt per 1 januari over naar één van deze zorgverzekeraars

Informatie over vergoedingen

Wilt u weten welke zaken vergoed worden? Het overzicht van de vergoedingen van de verschillende pakketten bij VGZ en CZ vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Via deze website kunt u de pakketten ook vergelijken.

Via de normentabel 2021 (PDF, 62.2 kB) kunt u ook zien of u voldoet aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente Best. De nieuwe normentabel voor 2022 is nog niet beschikbaar. Deze volgt later nog.

Vergoedingen

Met de collectieve zorgverzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 2 verzekeraars en 3 pakketten. De gemeente betaalt mee aan de premie van de aanvullende verzekering. U ontvangt iedere maand een geldbedrag (bijzondere bijstand) om een deel van de kosten van de aanvullende verzekering te compenseren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In het overzicht ziet u om welke bedragen het gaat voor 2022. 

Vergoedingen collectieve zorgverzekering 2022
  Premie basisverzekering Premie aanvullende verzekering Bijzondere bijstand Totale netto premie per maand
CZ gemeente Start € 134,50 € 23,73 € 16,00 € 142,23
CZ gemeente Extra € 134,50 € 45,17 € 24,00 € 155,67
CZ gemeente Uitgebreid € 134,50 € 55,04 € 30,00 € 159,54
VGZ Compact € 128,67 € 22,75 € 22,00 € 129,42
VGZ Compleet € 128,67 € 49,15 € 26,00 € 151,82
VGZ Compleet + ER € 128,67 € 78,55 € 26,00 € 181,22

De hoogte van de premie van de basisverzekering bij CZ is gebaseerd op de Zorg-op-maatpolis.