Wmo-ondersteuning

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Neem dan contact met ons op via het Contactformulier Zorg en ondersteuning of door een e-mail te sturen naar wmomelding@gembest.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 0499. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur telefonisch of via inloop bij Bestwijzer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente organiseert de ondersteuning voor inwoners met een beperking of chronische aandoening die zelfstandig wonen. Redt u het niet op eigen kracht of met familieleden, buren of vrienden die een handje helpen? Dan bekijkt de Wmo-klantmanager samen met u of u in aanmerking komt voor (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verordeningen en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning aangepast

Graag maken we voor u zo duidelijk mogelijk op welke manier we in de praktijk werken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk hierbij aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huishoudelijke ondersteuning of voor een andere voorziening. En bijvoorbeeld informatie over de manier waarop een persoonsgebonden budget (pgb) tot stand komt. Deze informatie vindt u in de verordeningen en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe versie voor 2024 vastgesteld. Bekijk de nieuwe beleidsdocumenten hieronder:

Het gesprek met de Wmo-klantmanager

De Wmo-klantmanager bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw familie, buren of kennissen kunnen doen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen, bijvoorbeeld de maaltijdservice, een maatjesproject of de rolstoelpool (PDF, 173.2 kB).

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-maatwerkvoorziening mogelijk is. Bijvoorbeeld begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, een vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel of driewielfiets), Taxbus-pas (PDF, 2.7 MB), een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel) of kortdurend verblijf.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

U kunt bij een maatvoorziening kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura wil zeggen dat u de ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder. Behalve kiezen voor een zorgaanbieder, hoeft u hier zelf niets voor te doen. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee u zelf zorg inkoopt passend bij uw situatie. Daar staat tegenover dat u veel zelf moet regelen. Daarom wordt ook altijd getoetst of degene die het pgb gaat beheren, pgb vaardig is.

Abonnementstarief

Voor de meeste voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Uitzonderingen hierop zijn hulpmiddelen voor inwoners jonger dan 18 jaar en rolstoelen. Vanaf 1 april 2024 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen € 20,60 per maand, in plaats van het vorige bedrag van € 19,00. Deze verhoging ging landelijk in op 1 januari. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeerde alle inwoners met een Wmo-voorziening hierover.

Voorbereiding van het gesprek

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het gesprek is vertrouwelijk en we garanderen uw privacy. Informatie uit het gesprek delen we alleen met andere hulpverleners als dat nodig is en als u hiervoor toestemming geeft.

Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad ingesteld: de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De adviesraad heeft een eigen website: www.asdb.nl.

Crisisdienst Lumens

U kunt de Crisisdienst van Lumens bellen voor noodsituaties buiten kantooruren. Het telefoonnummer is 040 - 2 530 350. De crisisdienst wordt bemand door maatschappelijk werkers die in geval van crisis direct in actie kunnen komen. Ze bieden deskundige hulp en werken samen met andere professionele organisaties. Alle inwoners uit Zuidoost-Brabant en verwijzers kunnen hier terecht. Meer informatie over de crisisdienst.

Bekijk ook