Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak met een klantmanager van de gemeente voor informatie over de mogelijkheden.

U kunt ook gebruik maken van het Contactformulier Zorg en ondersteuning. Een klantmanager neemt binnen 4 weken contact met u op. We maken dan een afspraak met u om uw aanvraag te bespreken en samen met u vast te stellen welke ondersteuning u nodig heeft. Bij vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 14 0499. U kunt ook een e-mail sturen naar wmomelding@gembest.nl.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente organiseert de ondersteuning voor inwoners met een beperking of chronische aandoening die zelfstandig wonen. Redt u het niet op eigen kracht of met familieleden, buren of vrienden die een handje helpen? Dan kunt u rekenen op (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het gesprek met de Wmo-klantmanager

De Wmo-klantmanager bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw familie, buren of kennissen kunnen doen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen, bijvoorbeeld de maaltijdservice, een maatjesproject of de rolstoelpool (PDF, 157.1 kB).

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-maatwerkvoorziening mogelijk is. Bijvoorbeeld begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning (PDF, 249.8 kB), een vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel of driewielfiets), Taxbus-pas (PDF, 2.7 MB), een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel) of kortdurend verblijf.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

U kunt bij een maatvoorziening kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura wil zeggen dat u de ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder. Behalve kiezen voor een zorgaanbieder, hoeft u hier zelf niets voor te doen. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee u zelf zorg inkoopt passend bij uw situatie. Daar staat tegenover dat u veel zelf moet regelen.

Abonnementstarief

Voor de meeste voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Uitzonderingen hierop zijn hulpmiddelen voor inwoners jonger dan 18 jaar en rolstoelen. Het tarief voor de eigen bijdrage is maximaal € 19,00 per maand. Is uw inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (PDF, 140.2 kB), dan betaalt u geen abonnementstarief.

Voorbereiding van het gesprek

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het gesprek is vertrouwelijk en we garanderen uw privacy. Informatie uit het gesprek delen we alleen met andere hulpverleners als dat nodig is en als u hiervoor toestemming geeft.

Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad ingesteld: de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De adviesraad heeft een eigen website: www.asdb.nl.

Bekijk ook