Hulp bij het gesprek en onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek voor ondersteuning? Dan is het goed om samen met iemand naar het gesprek te komen om uw situatie uit te kunnen leggen. Iemand die u vertrouwt en die uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of mantelzorger. U kunt ook kosteloos gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. U hoeft hiervoor dus niet te betalen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gemeentelijke voorziening voor iedereen die vragen heeft over zorg, meedoen, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Onafhankelijk wil zeggen dat de cliëntondersteuner naast u staat en geen andere belangen nastreeft. Het doel is dat u als inwoner passende ondersteuning krijgt. Er zijn in Best informele en formele onafhankelijke cliëntondersteuners.

Informele cliëntondersteuners

Informele onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een informele cliëntondersteuner helpt u om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren. In Best wordt informele cliëntondersteuning uitgevoerd door de KBO en de PVGE. Er zijn 3 cliëntondersteuners met wie u rechtstreeks contact kunt opnemen:

Formele cliëntondersteuners

Formele cliëntondersteuners zijn professionals die zijn opgeleid om beroepsmatig de functie van cliëntondersteuner uit te oefenen. In Best voert MEE de formele onafhankelijke cliëntondersteuning uit. Deze cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden. U kunt MEE bereiken via telefoonnummer 088-465 35 55 of via e-mail servicepunt@meedemeentgroep.nl. U vindt MEE ook in Bestwijzer.