Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Hulp bij opgroeien en opvoeden

De meeste kinderen en jongeren groeien gelukkig en gezond op. Ouders helpen hen hierbij en bieden een veilige omgeving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door een beperking, ouders die scheiden, een psychische stoornis, problemen met leeftijdsgenootjes of moeilijkheden thuis. Ook ouders hebben soms ondersteuning nodig, omdat opvoeden nu eenmaal niet altijd vanzelf gaat.

Bestwijzer

Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. En staat Bestwijzer voor u klaar om te helpen met vragen over opvoeden of opgroeien. Bij Bestwijzer vindt u een passend antwoord op al uw vragen over wonen, zorg of welzijn. In Bestwijzer werken ongeveer 25 organisaties, zodat u op 1 centraal punt alle informatie en advies over wonen, zorg en welzijn krijgt. Doordat deze organisaties nauw samenwerken, kunnen zij u doorverwijzen indien nodig.

Bezoek ook eens de website www.opvoeden.nl. Deze website is speciaal bedoeld voor ouders en opvoeders en staat vol met betrouwbare informatie over opvoeden en opgroeien.

Specialistische jeugdhulp

De gemeente organiseert alle specialistische jeugdhulp. Redt u het niet op eigen kracht of met familieleden, buren of vrienden die een handje helpen en ook niet met één van de partners binnen Bestwijzer? Dan kunt u rekenen op (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente en zorgaanbieders. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Het gesprek met het Ondersteuningsteam Bestwijzer

De professional van het ondersteuningsteam Bestwijzer bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen, bijvoorbeeld deelname aan een activiteit bij jongerencentrum Todo, extra hulp vanuit een jeugdverpleegkundige of jeugdmaatschappelijk werker, een maatjesproject of een cursus waarmee opvoedvaardigheden worden versterkt.

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of een individuele voorziening jeugdhulp oplossing biedt. Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, ambulante jeugdhulp, een medisch kinderdagverblijf, kamertraining, logeeropvang, behandeltrajecten bij psychische stoornissen of verblijf in een instelling met behandeling.

Zorg in natura of pgb

U kunt bij een individuele voorziening kiezen voor zorg in natura (u kiest een zorgverlener met wie de gemeente een contract heeft) of een persoonsgebonden budget (u koopt zelf de zorg in). U betaalt voor een individuele voorziening jeugdhulp geen eigen bijdrage.

Voorbereiding van het gesprek

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen. Het gesprek is vertrouwelijk en we garanderen uw privacy. Informatie uit het gesprek delen we alleen met andere hulpverleners als dat nodig is en als u hiervoor toestemming geeft.

Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld of kindermishandeling?

Neem contact op met Veilig Thuis.

Direct hulp nodig in een crisissituatie?

Neem contact op met SpoedvoorJeugd.

Sluit het menu