Hulp bij opgroeien en opvoeden

De meeste kinderen en jongeren groeien gelukkig en gezond op. Ouders helpen hen hierbij en bieden een veilige omgeving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door een beperking, ouders die scheiden, een psychische stoornis, problemen met leeftijdsgenootjes of moeilijkheden thuis. Ook ouders hebben soms ondersteuning nodig. Opvoeden gaat nu eenmaal niet altijd vanzelf.

Gelukkig kunt u terecht op school, bij de kinderopvang, peuterspeelzaal of jeugdgezondheidszorg. En er zijn vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Als u een vraag heeft over meer ondersteuning, dan kunt u met uw vraag terecht bij Bestwijzer.

Bestwijzer

Bestwijzer staat voor u klaar om te helpen met vragen over opvoeden of opgroeien. In Bestwijzer werken ongeveer 25 organisaties. Bestwijzer is het centrale punt waar u alle informatie over wonen, zorg en welzijn vindt. Doordat de organisaties nauw samenwerken, kunnen zij u doorverwijzen als dat nodig is.

Ons basisteam jeugd helpt u met allerlei vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Via de basisschool of middelbare school kunt u vragen naar de contactpersoon van het basisteam, die op de school aanwezig is. De maatschappelijk werker of jeugdverpleegkundige neemt daarna contact met u op.

Bezoek ook eens de website www.opvoeden.nl. Op deze website vindt u heel veel betrouwbare informatie over opvoeden en opgroeien, speciaal voor ouders en opvoeders.

Specialistische jeugdhulp

De gemeente organiseert alle specialistische jeugdhulp. Redt u het niet op eigen kracht of met familieleden, buren of vrienden die een handje helpen en ook niet met een van de partners binnen Bestwijzer? Dan kunt u rekenen op (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente en zorgaanbieders. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Hiervoor kunt u terecht bij het Ondersteuningsteam Bestwijzer.

Het gesprek met het Ondersteuningsteam Bestwijzer

De professional van het Ondersteuningsteam Bestwijzer bekijkt samen met u wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. U bekijkt samen met deze medewerker wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. De medewerker bekijkt ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld deelname aan een activiteit bij jongerencentrum Todo, extra hulp vanuit een jeugdverpleegkundige of jeugdmaatschappelijk werker, een maatjesproject of een cursus waarmee opvoedvaardigheden worden versterkt.

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijkt de medewerker van het ondersteuningsteam samen met u of een individuele voorziening jeugdhulp oplossing biedt. Voorbeelden hiervan zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, ambulante jeugdhulp, een medisch kinderdagverblijf, kamertraining, logeeropvang, behandeltrajecten bij psychische stoornissen of verblijf in een instelling met behandeling.

Zorg in natura of pgb

U kunt bij een individuele voorziening kiezen voor zorg in natura (zorg van een zorgverlener met wie de gemeente een contract heeft) of een persoonsgebonden budget (u koopt zelf de zorg in). U betaalt voor een individuele voorziening jeugdhulp geen eigen bijdrage.

Voorbereiding van het gesprek

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij: Waarbij heeft u ondersteuning nodig? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Denk ook na of er mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen. Het gesprek met de medewerker is vertrouwelijk. Wij garanderen dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Informatie uit het gesprek delen we alleen met andere hulpverleners als dat nodig is. Dit stemmen we met u af.

Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld of kindermishandeling?

Neem contact op met Veilig Thuis.

Direct hulp nodig in een crisissituatie?

Neem contact op met SpoedvoorJeugd.

  • SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crisissituatie en regelt passende vervolghulp voor  kinderen, jongeren en het gezin. Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088-0666987 en cit@vtzob.nl.

Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad ingesteld: de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De adviesraad heeft een eigen website: www.asdb.nl.