Ondersteuningsteam Bestwijzer

Heeft u vragen over opvoeden, opgroeien, gezondheid, werk, inkomen, wonen of vrijetijdsbesteding? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij mensen in uw omgeving. Zijn er grotere problemen in uw omgeving? Dan kan het Ondersteuningsteam Bestwijzer u verder helpen.

Heeft u vragen?

Medewerkers op school, de huisarts, het consultatiebureau, de wijkverpleegkundige of medewerkers bij Bestwijzer kunnen samen met u bekijken wat er aan de hand is, waar u tegenaan loopt en wat u kunt doen om de situatie te verbeteren. Eventueel met hulp van mensen uit uw omgeving. Als het nodig is, brengen zij u in contact met een deskundige die u verder kan helpen.

Als er meer aan de hand is

Soms zijn er in een huishouden grotere of meerdere problemen. Denk bijvoorbeeld aan financiële zorgen, werkloosheid, verslaving, problemen op school, relatieproblemen en ruzie of agressie in huis. Dan kan het Ondersteuningsteam Bestwijzer u verder helpen. Dit team is een samenwerking van de gemeente en deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld jeugdhulp, leven met een beperking, psychische klachten en passend werk vinden.

1 huishouden, 1 contactpersoon, 1 plan

Uw contactpersoon van het Ondersteuningsteam maakt samen met u (en uw gezin) een plan om de problemen op te lossen. In dat plan staat wat u zelf kunt doen om de problemen op te lossen en welke mensen uit uw omgeving hierbij kunnen helpen. Als dat niet voldoende is, kan het team professionele hulp inschakelen. De deskundige blijft uw contactpersoon, ook wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Zo hebben u en uw gezin 1 contactpersoon en hoeft u niet steeds opnieuw uw verhaal te vertellen.

Specialistische jeugdhulp

Ook als een jeugdige specialistische jeugdhulp nodig heeft, komt het Ondersteuningsteam in beeld. Het team regelt namelijk de toewijzingen voor jeugdhulp. Ook huis- en jeugdartsen en medisch specialisten kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg.

Beschermd wonen

Voor inwoners die door psychische en psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen, is het mogelijk in een accommodatie van een zorgverlener te wonen, met 24-uurs toezicht en ondersteuning. Dit noemen we Beschermd wonen. Hiervoor kunt u bij het ondersteuningsteam terecht. Het ondersteuningsteam kijkt samen met u of beschermd wonen de juiste oplossing is. Vervolgens maakt de gemeente Eindhoven de beschikking, waarin staat of u wel of niet in aanmerking komt, administratief in orde. Gemeente Eindhoven beheert het regionale budget voor Beschermd wonen.