Ondersteuningsteam Bestwijzer

Het Ondersteuningsteam Bestwijzer is een samenwerking van de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties. Het team bestaat uit  verschillende deskundigen. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp, leven met een beperking, psychische klachten, zinvolle dagbesteding.

De medewerker van het Ondersteuningsteam Bestwijzer gaat samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem. U krijgt persoonlijk advies, passend bij uw vraag en uw situatie. Hierbij wordt ook gekeken naar wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Als het nodig is, wordt er extra hulp ingezet. Het Ondersteuningsteam Bestwijzer regelt hiervoor de toewijzing van de gemeente.

Wie zit er in het Ondersteuningsteam bestwijzer?

Het Ondersteuningsteam Bestwijzer bestaat uit medewerkers van de volgende organisaties: Gemeente Best, Combinatie Jeugdzorg, Lumens, MEE, Novadic Kentron en GGzE. De gemeente Best is verantwoordelijk voor het Ondersteuningsteam Bestwijzer. Lees meer over wat het Ondersteuningsteam voor u kan betekenen.