Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dag in dag uit voor een naaste zorgen, naast de zorg voor het huishouden, werk, kinderen etc. kan zwaar zijn. Daarom ondersteunen we mantelzorgers in Best.

Ondersteuning

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. De mantelzorg geeft vaak voldoening, omdat u zorgt voor iemand om wie u geeft. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het zwaar aanvoelen.

Bent u mantelzorger? Dan is het goed om te weten dat er ook ondersteuning voor u is. U kunt hiervoor terecht bij Welzijn Best Oirschot in Bestwijzer. U vindt hier een luisterend oor, informatie, advies en begeleiding. Zodat u kunt blijven zorgen voor uw naaste, zonder de zorg voor uzelf te kort te doen.

Wehelpen.nl

Een zieke moeder, een gebroken been, slecht ter been. Wie kan u helpen met het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond, vervoer naar het ziekenhuis of met het maaien van het gras? Of zoekt u iemand of mee te wandelen of te fietsen? Of misschien wilt u zelf af en toe iemand in de buurt helpen? Kijk eens op www.Wehelpen.nl! Op deze website vindt u vraag en aanbod van hulp bij u in de buurt. WeHelpen is er voor iedereen die een ander wil helpen of geholpen wil worden.

Meer weten of de vraag en het aanbod in Best bekijken? Ga naar de website van Bestwijzer: www.bestwijzer.nl/wehelpen/.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. We hechten daarom ook veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente Best. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. De gemeente reikt jaarlijks een mantelzorgcompliment uit om onze waardering hiervoor te laten zien. Dit jaar is dat een VVV kaart ter waarde van € 150,-.  Het compliment wordt altijd in het laatste kwartaal verstrekt. Houd onze website of Groeiend Best in de gaten voor meer informatie.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De zorgvrager (de persoon die hulp nodig heeft) is een inwoner van de gemeente Best. De mantelzorger mag wel buiten Best wonen
  • De mantelzorger verleent gemiddeld voor ten minste 8 uur per week over een periode van 3 maanden zorg aan de zorgvrager
  • Per zorgvrager is het mogelijk om 1 mantelzorger voor het mantelzorgcompliment voor te dragen
  • De zorgvrager heeft in 2018 niet eerder een blijk van waardering voor mantelzorgers aangevraagd
  • Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

Vul het aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2018 (PDF, 89.4 kB) volledig in, onderteken het en stuur het vóór 1 december 2018 naar Bestwijzer, u kunt het daar ook persoonlijk inleveren. Let op: u ontvangt geen ontvangstbevestiging na het inleveren van het formulier. Als u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment, krijgt u uiterlijk in de 1e week van december een uitnodiging. De datum van uitreiking is op 19 en 20 december 2018.

Vrijwilligersverzekering ook voor mantelzorgers

De gemeente Best heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle Bestse vrijwilligersorganisaties. Hierin zijn mantelzorgers meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekeringen. 

Meer informatie over de verzekering kunt u vinden in de brochure VNG Vrijwilligersverzekering (PDF, 442.0 kB). Heeft u door uw activiteiten als mantelzorger schade die niet gedekt wordt door uw eigen verzekering? Dan kunt u het digitaal schade aangifteformulier (PDF, 60.1 kB) invullen en sturen naar info@gemeentebest.nl

Sluit het menu