Mantelzorgers

Dag in dag uit voor iemand zorgen, naast de zorg voor het huishouden, werk, kinderen etc. kan zwaar zijn. Als gemeente willen we mantelzorgers zoveel mogelijk in staat stellen hun taken als mantelzorger uit te voeren. Ervoor zorgen dat zij een goede balans houden tussen zorg en andere taken en niet overbelast raken. Daarom ondersteunen we mantelzorgers in Best.

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg van LEVBest zorgt namens de gemeente voor de mantelzorgers in Best. Hier vindt u een luisterend oor, informatie, advies en begeleiding, maar zij organiseert bijvoorbeeld ook voorlichting en lotgenotencontact. Zodat u kunt blijven zorgen voor uw naaste, zonder de zorg voor uzelf te kort te doen.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning of wilt u zich aanmelden als mantelzorger? Neem dan contact op met LEVBest of loop binnen bij het infopunt van LEVBest in Bestwijzer. Indien gewenst, volgt na aanmelding een persoonlijk gesprek om te kijken of u behoefte heeft aan ondersteuning vanuit het Steunpunt Mantelzorg. Bekijk de website van LEVBest voor meer informatie.

Mantelzorgcompliment

De gemeente laat jaarlijks haar waardering voor mantelzorgers zien met het mantelzorgcompliment. Sinds 2019 wordt het mantelzorgcompliment verstrekt in de vorm van een BeleefBest cadeaubon ter waarde van € 75,-. Voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment kunt u ieder jaar vanaf 1 september terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van LEVBest. Dit kan via de website van LEVBest of via het infopunt van LEVBest in Bestwijzer. Aanvragen voor het mantelzorgcompliment kunt u t/m 10 november van datzelfde jaar indienen. Het Steunpunt Mantelzorg beoordeelt uw aanvraag en verzorgt de uitreiking van het mantelzorgcompliment. De uitreiking vindt plaats in Bestwijzer in de laatste week voor de kerstvakantie.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment gelden een aantal voorwaarden:

  • De zorgvrager woont in Best.
  • De zorgvrager mag per kalenderjaar 1 mantelzorger voor het mantelzorgcompliment voordragen.
  • De zorgvrager mag een mantelzorg voordragen als die persoon gedurende een periode van ten minst 3 maanden, 8 uur per week, hulp verleent.
  • De mantelzorger die wordt voorgedragen is bij het Steunpunt Mantelzorg als mantelzorg aangemeld.
  • De mantelzorger mag 1 mantelzorgcompliment per kalenderjaar ontvangen.

De voorwaarden om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen zijn ook terug te vinden in de Nadere regels mantelzorgcompliment.

Activiteiten voor mantelzorgers

De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. De mantelzorg geeft vaak voldoening, omdat u zorgt voor iemand om wie u geeft. Maar als mantelzorger wilt u misschien ook wel eens ontspannen. Naar aanleiding van een evaluatie onder mantelzorgers organiseert LEVBest speciale waarderingsactiviteiten voor mantelzorgers die zijn aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Voor meer informatie over deze waarderingsactiviteiten kun je terecht op de website van LEVBest. Je kunt ook binnenlopen bij het infopunt in Bestwijzer.

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

De gemeente Best heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor alle Bestse vrijwilligersorganisaties. Hierin zijn mantelzorgers meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekeringen.

Meer informatie over de verzekering kunt u vinden in de brochure VNG Vrijwilligersverzekering. Heeft u door uw activiteiten als mantelzorger schade, die niet gedekt wordt door uw eigen verzekering? Dan kunt u het digitaal schade aangifteformulier invullen en sturen naar info@gemeentebest.nl.