Peet van de Loo

Wethouder

(1ste Loco - waarnemer van Annegien Wijnands)

Portefeuille

 • Economie en Arbeidsmarkt
 • Sociale Werkvoorziening
 • Participatie, Werk en Inkomen
 • Bewonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling
 • Duurzaamheid- en Milieubeleid
 • Kunst
 • Mobiliteit
 • Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening en Automatisering)
 • Vermindering regeldruk

Wie ben ik?

Ik ben Peet van de Loo, geboren in november 1963 in Arnhem en daar ook opgegroeid. Vervolgens ben ik sociale geografie in Nijmegen gaan studeren, waarna ik bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht ben gaan werken.

Daarna heb ik voor de gemeente Venray, Rijkswaterstaat en de gemeente Beek gewerkt. Tussentijds was ik ook gastonderzoeker in Japan. Tussen 2009 en 2014 ben ik als gemeentesecretaris van buurgemeente Sint-Oedenrode werkzaam geweest. Voor D66 was ik al sinds mijn studententijd in Nijmegen actief. Zo was ik onder meer raadslid in Maastricht.

Op maatschappelijk gebied ben ik nu onder meer actief als lid van de Raad van Toezicht bij de stichting Triade, een onderwijsinstelling in Sittard-Geleen. In mijn loopbaan en als raadslid ben ik bij veel onderwerpen betrokken geweest, waaronder economische zaken, arbeidsmarkt, onderwijs, duurzaamheid, vervoer, bewonersparticipatie, dienstverlening en samenwerking.

Mijn portefeuille als wethouder voor de gemeente Best sluit dus prima aan op mijn ervaring. In 2002 werd ik moeder van Julia, die komend jaar naar de middelbare school gaat. Sinds 2011 woon ik in Brabant, en daar voel ik mij echt thuis. In Brabant heb ik veel familie en vrienden wonen en kom ik hier dan ook al mijn leven lang. Ik zie er in ieder geval naar uit om samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in Best de uitdagingen voor de komende tijd op te pakken.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • Lid Commissie voor Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven (COVM)
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Lid MRE-werkplaats Mobiliteit en Innovatie
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Werken Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep Duurzaam Wonen
 • Lid bestuurlijk platform Campussamenwerking (C4)
 • Aandeelhouder Stichting Brainport

Overig

 • Lid Raad van Toezicht bij de stichting Triade: Bovenschools bestuur voor katholiek primair onderwijs in Geleen en omstreken, 50 tot 60 uur per jaar met een jaarlijkse bezoldiging van ongeveer € 1.700. 
Sluit het menu