Openbare besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal elke week op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na de vergadering de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college welk besluit genomen heeft.

De vastgestelde besluitenlijsten van de vergaderingen vindt u in de kalender met (raads)vergaderingen. Wilt u een besluitenlijst inzien die niet meer op onze website staat? Neem dan contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel naar telefoonnummer 14 0499.