Stan van der Heijden

Wethouder

4e loco - burgemeester
Waarnemer van Ria van der Hamsvoord-Huijbers

Portefeuille

 • Economie en Arbeidsmarkt
 • Sociale Werkvoorziening
 • Participatie, Werk en Inkomen
 • Inwonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling
 • Kunst
 • Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening, Automatisering en Vermindering regeldruk)
 • Toerisme en Recreatie

Wie ben ik?

Mijn naam is Stan van der Heijden, ik ben in 1969 in Drunen geboren. Al in 1971 verhuisd naar Best waar ik opgroeide in Naastenbest. Na mijn schoolperiode heb ik in diverse steden gewoond: Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Inmiddels woon ik met mijn vrouw Kim, zoontjes Ravi en Ziggy en dochter Shanti weer met veel plezier in Best. Met jonge kinderen is het fijn wonen in onze gemeente. Ook woont onze naaste familie in Best en we hebben er veel vrienden. Bij Jongerenpartij JO ben ik sinds begin jaren 90 actief. Behalve lijstduwer was ik ook steeds actief tijdens de verkiezingscampagnes. Sinds mei 2018 ben ik wethouder namens onze partij.

In 2004 ben ik werk gaan combineren met een studie Sociale Geografie. Ik rondde de Bachelor af aan de Universiteit Utrecht en de Masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Na die studie ben ik gaan werken als redacteur. Aanvankelijk als freelancer, daarna als social media redacteur bij de Belastingdienst in Utrecht. Daar droeg ik - vanaf het prille begin tijdens de pilot in Eindhoven - bij aan de ontwikkeling van de Belastingdienst en de Douane tot koplopers op het gebied van social media bij de overheid. Vrije tijd? Die besteed ik graag aan muziek, reizen, mountainbiken, museumbezoek en (pub)quizzen.

Het liefst zie ik zo min mogelijk afstand tussen Bestenaren en de gemeentepolitiek. Je creëert draagvlak door beleidskeuzes en de gevolgen daarvan goed uit te leggen. En andersom: door te luisteren naar signalen van inwoners en ondernemers en door hen steeds bij ontwikkelingen te betrekken. We zijn op de goede weg, maar het kan altijd beter. Ik sta open voor goede ideeën van Bestenaren die willen meedenken.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 • lid Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brainport Development N.V.
 • Bestuurlijk trekker bedrijventerreinen SGE
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Economie SGE
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Economie MRE
 • lid Raad van Advies Van Gogh nationaal park
 • lid Groene Woud Raad
 • lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • deelnemer Regionaal Ruimtelijk Overleg/Regionale Ontwikkeldagen
 • bestuurslid stichting ontwikkelingsfonds werklocaties SGE
 • lid Vergadering van Aangeslotenen Stichting Bizob
 • lid, namens Stedelijk Gebied Eindhoven, Stuurgroep Regionaal Bedrijventerrein de Peel