Stan van der Heijden

Wethouder

4e loco - waarnemer van Wilma van der Rijt

Portefeuille

 • Economie en Arbeidsmarkt
 • Sociale Werkvoorziening
 • Participatie, Werk en Inkomen
 • Inwonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling
 • Kunst
 • Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening, Automatisering en Vermindering regeldruk)
 • Toerisme en Recreatie

Wie ben ik?

Mijn naam is Stan van der Heijden, ik ben in 1969 in Drunen geboren. Al in 1971 verhuisd naar Best waar ik opgroeide in Naastenbest. Velen uit Best zullen me nog kennen uit de tijd dat ik werkzaam was bij Café Manus. Met mijn vrouw Kim en jonge zoontjes Ravi en Ziggy woon ik inmiddels in ’s-Hertogenbosch. Onze naaste familie woont in Best en we hebben er veel vrienden, dus zijn we altijd bij Best betrokken gebleven. Bij Jongerenpartij JO ben ik sinds begin jaren 90 actief. Ook vanuit Den Bosch was ik steeds verkiesbaar voor de raad, zij het als lijstduwer.

In 2004 ben ik werk gaan combineren met een studie Sociale Geografie. Ik rondde de Bachelor af aan de Universiteit Utrecht en de Masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Na die studie ben ik gaan werken als redacteur. Aanvankelijk als freelancer, op dit moment ben ik social media redacteur bij de Belastingdienst in Utrecht. Daar droeg ik - vanaf het prille begin tijdens de pilot in Eindhoven - bij aan de ontwikkeling van de Belastingdienst en de Douane tot koplopers op het gebied van social media bij de overheid. Vrije tijd? Die besteed ik graag aan muziek, reizen, mountainbike, museumbezoek en (pub)quizzen.

Het liefst zie ik zo min mogelijk afstand tussen Bestenaren en de gemeentepolitiek. Goede communicatie heeft daarbij hoge prioriteit. Draagvlak ontstaat door beleidskeuzes en de gevolgen daarvan goed uit te leggen. En andersom: door te luisteren naar signalen van inwoners en hen in een vroeg stadium bij relevante ontwikkelingen te betrekken. Er zijn op dit vlak al goede initiatieven genomen. Graag ga ik verder op die ingeslagen weg.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 • lid Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brainport Development N.V.
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Economie SGE
 • lid Groene Woud Raad
 • lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • bestuurlijk trekker (met Oirschot) van het Gastvrijheidsprogramma Het Groene Woud
 • deelnemer Regionaal Ruimtelijk Overleg/Regionale Ontwikkeldagen
 • deelnemer bestuursvergadering Stichting de Klomp
 • bestuurslid stichting ontwikkelingsfonds werklocaties SGE
Sluit het menu