Lees pagina voor

Jan Willem Slijper

Pasfoto van Jan Willem Slijper
Functie
Wethouder
Telefoon
14 0499
E-mail
bestuurssecretariaat@gembest.nl

Taken

2e Loco - burgemeester
Waarnemer van Rik Dijkhoff

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Energietransitie
 • Afval(beleid)
 • Mobiliteit, Verkeer en Vervoer en waterstaat
 • Milieubeleid
 • Integraal waterbeheer
 • Omgevingswet/leefomgeving
 • Project Stationsomgeving
 • Ruimtelijke planvorming

Wie ben ik?

Voor de meeste Bestenaren ben ik wellicht geen onbekende. Ik zat van 2010 tot 2018 voor D66 in de gemeenteraad. Sinds begin 2019 ben ik voorzitter van Best Duurzaam, een vereniging die op duurzaamheidsgebied het nodige van zich laat horen. Ook schrijf ik tweewekelijks een column in Groeiend Best over mijn persoonlijke worsteling met duurzaamheid.

En nu wethouder dus. Waarom? Nou, omdat ik vind dat op gebied van duurzaamheid en leefomgeving in Best veel moet gebeuren. De taak van de gemeente op die gebieden wordt alleen maar lastiger. De opgave in de energietransitie, wat eigenlijk maar een deel van onze duurzaamheidsopgave is, is al enorm. Maar ook de uitdagingen die we hebben in onze leefomgeving liegen er niet om. De nieuwe Omgevingswet geeft een goed stramien om meer vanuit een (leef)omgevings-ordening te denken dan vanuit een traditionele ruimtelijke ordening. Maar, hoe we dat verder handen en voeten gaan geven is nog wel een uitdaging. Hoe gaan we met onze schaarse ruimte om? Hoe richten we onze omgeving in zodat wij er prima mee uit de voeten kunnen, maar we daarbij ook rekening houden met de natuur en met de toekomstige generaties? Dat wordt een gezamenlijke zoektocht en ik denk dat ik in die zoektocht het nodige kan bijdragen. En als je dan die mogelijkheid krijgt, moet je niet langs de kant blijven staan.

Wie ben ik? Ik ben Jan Willem Slijper en ik woon in Best sinds 2000. Eerst samen met onze 3 kinderen, maar die zijn allang uitgevlogen. Mijn vrouw Renske, Sonja onze Mechelse Herder en ik zijn nu met zijn drieën. Ik werkte meer dan 32 jaar bij de Rabobank, maar ben daar een paar jaar geleden gestopt. Ik heb daar van alles gedaan, veel projectmanagement maar ook lijnfuncties, zoals dat heet. Ook ben ik na de val van de muur veel in Oost-Europa geweest. De laatste jaren zat ik in de ondernemingsraad. Niet in de eenvoudigste tijd, want de bank moest krimpen. En dan krijgen medewerkers en ook de ondernemingsraad het nodige voor hun kiezen. Ik denk wel dat me dat erg geholpen heeft om zaken van meerdere kanten te bekijken en altijd de samenwerking op te zoeken. Want je weet: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wat dat betreft denk ik dat 8 jaar raadswerk, mijn voorzitterschap van Best Duurzaam en al mijn ervaring in een grote complexe organisatie als de Rabobank samen een goede ‘stageperiode’ zijn geweest voor mijn uiteindelijke stap: het wethouderschap in Best.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Stedelijk Gebied Eindhoven
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie Metropoolregio Eindhoven
 • lid Kamer COVM Eindhoven Airport
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Metropoolregio Eindhoven
 • lid Bestuurlijk overleg BOVENS gemeenten
 • lid Bestuurlijke begeleidingsgroep InnovA58
 • lid Bestuurlijke begeleidingsgroep MIRT-Onderzoek A2/N2-A50
 • deelnemer Regionaal Ruimtelijk Overleg/Omgevingsdagen
 • plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost