Rik Dijkhoff

Wethouder

1e Loco - burgemeester
Waarnemer van Jan Willem Slijper

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen
 • Beleid subsidies algemeen
 • Planning en Control
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
 • Ondergrondse infrastructuur en Openbare Ruimte
 • Sport
 • Kermis en Weekmarkt
 • Ruimtelijke Ontwikkeling, (inclusief vergunningverlening)
 • Gemeentelijk Vastgoed en monumenten
 • Grondbeleid
 • Externe veiligheid

Wie ben ik?

Ik ben Rik Dijkhoff, 59 jaar, geboren in Eindhoven en getrouwd met Petra. We hebben 3 zonen en 3 schoondochters en zijn de trotse grootouders van een kleindochter en een tweede kleindochter is op komst.

Mijn loopbaan heb ik binnen Defensie doorlopen. Ruim 40 jaar in uiteenlopende functies, waarbij leidinggeven, teamvorming en kameraadschap belangrijke aspecten zijn. Als militair heb ik commandantenfuncties afgewisseld met functies als personeelsofficier. Na mijn diensttijd ben ik werkzaam geweest op gebied van advisering, coaching en (salaris)administratie in het MKB met mijn eigen bedrijf.

Na inzet voor vrede en veiligheid heb ik besloten om me in te zetten voor onze lokale gemeenschap en ben ik in 2013 burgerlid geworden in Best.

Aansluitend ben ik 4 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest voor de lokale VVD in Best. Dit heb ik met erg veel plezier gedaan en mijn ervaring bij defensie sluit hier goed bij aan. Het liberalisme is naar mijn overtuiging een goede basis om onze gemeenschap vorm te geven. Nemen van je verantwoordelijkheid, maken van eigen keuzen, respect voor elkaar en zorgen voor diegenen die dit nodig hebben, zijn hierin voor mij belangrijke punten. Om dit te bereiken, is het nodig om samen te werken, gesprekken met elkaar aan te gaan en elkaar in de ogen te kijken.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • lid Bestuurlijk Overleg Werkeenheid Waterschappen 'De Meierij'
 • deelnemer Regionaal Ruimtelijk Overleg/Omgevingsdagen
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brainport Development N.V.
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water N.V.
 • bestuurlijke vertegenwoordiging Werkgroep Kabels en Leidingen regio Eindhoven
 • lid Commissie van Advies voor Financiën MRE
 • lid Vergadering van Aangeslotenen Stichting Bizob
 • plaatsvervangend lid Kamer COVM Vliegbasis Eindhoven
 • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • lid Bestuurlijke Werkgroep opvang zwerfdieren

Overige

 • Dijkhoff Adviesgroep – directeur (bezoldigd)