Rik Dijkhoff

Wethouder

1e Loco - burgemeester
Waarnemer van Marc van Schuppen

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen en Subsidies
 • Planning en Control
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
 • Openbare ruimte
 • Ondergrondse infrastructuur en Openbare verlichting
 • Duurzaamheid en Afval(beleid)
 • Sport
 • Cultuur
 • Markt en Kermis
 • Mobiliteit, Verkeer en Vervoer

Wie ben ik?

Ik ben Rik Dijkhoff, 59 jaar, geboren in Eindhoven en getrouwd met Petra. We hebben 3 zonen en 3 schoondochters en zijn de trotse grootouders van een kleindochter en een tweede kleindochter is op komst.

Mijn loopbaan heb ik binnen Defensie doorlopen. Ruim 40 jaar in uiteenlopende functies, waarbij leidinggeven, teamvorming en kameraadschap belangrijke aspecten zijn. Als militair heb ik commandantenfuncties afgewisseld met functies als personeelsofficier. Na mijn diensttijd ben ik werkzaam geweest op gebied van advisering, coaching en (salaris)administratie in het MKB met mijn eigen bedrijf.

Na inzet voor vrede en veiligheid heb ik besloten om me in te zetten voor onze lokale gemeenschap en ben ik in 2013 burgerlid geworden in Best.

Aansluitend ben ik 4 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest voor de lokale VVD in Best. Dit heb ik met erg veel plezier gedaan en mijn ervaring bij defensie sluit hier goed bij aan. Het liberalisme  is naar mijn overtuiging een goede basis om onze gemeenschap vorm te geven. Nemen van je verantwoordelijkheid, maken van eigen keuzen, respect voor elkaar en zorgen voor diegenen die dit nodig hebben, zijn hierin voor mij belangrijke punten. Om dit te bereiken, is het nodig om samen te werken, gesprekken met elkaar aan te gaan en elkaar in de ogen te kijken.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • lid Commissie van Advies voor Financiën MRE
 • bestuurlijke vertegenwoordiging Werkgroep Kabels en Leidingen regio Eindhoven
 • lid Stuurgroep Snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE
 • lid Bestuurlijk overleg BOVENS gemeenten
 • lid Bestuurlijke begeleidingsgroep InnovA58
 • lid Bestuurlijke begeleidingsgroep MIRT-Onderzoek A2/N2-A50
 • lid Stuurgroep Biomassaplein
 • plaatsvervangend lid COVM Vliegbasis Eindhoven
 • deelnemer Regionaal Ruimtelijk Overleg/Regionale Ontwikkeldagen
 • plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Odzob)

Overige

 • Dijkhoff Adviesgroep – directeur (bezoldigd)