Lees pagina voor

Véronique Zeeman

Pasfoto van Véronique Zeeman
Functie
Wethouder
Telefoon
14 0499
E-mail
bestuurssecretariaat@gembest.nl

Taken

4e loco - burgemeester
Waarnemer van Stan van der Heijden

Portefeuille

 • Sociaal domein brede vraagstukken
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Beschermd wonen
 • Jeugd en jongeren
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Participatiewet werk en inkomen
 • Sociale werkvoorziening
 • Inburgering
 • Statushouders en vluchtelingen
 • Inclusief Beleid

Wie ben ik?

Ik ben Véronique Zeeman, 56 jaar en woon nu 27 jaar in Best. Ik ben getrouwd met Ed en heb 2 volwassen kinderen die deels uitwonend zijn en ons gezin is compleet met een vrolijke labrador. Ik zat 12 jaar in de gemeenteraad voor Best Open. Een lokale partij waar ik sinds de oprichting al lid van ben. Ik was ruim 8 jaar fractievoorzitter en ruim 4 jaar waarnemend voorzitter van de raad. Ook was ik 4 jaar lang lid van de Raadstafel 21. Ik ben de politiek in gegaan omdat ik iets wil betekenen voor de inwoners van Best. Vanuit betrokkenheid met mensen en hun leefomgeving en leefomstandigheden wilde ik meer doen dan alleen een mening over zaken hebben. Die drive om iets te betekenen voor anderen maakt ook dat ik me kandidaat heb gesteld voor het wethouderschap. Nu ik, naar mijn mening, voldoende politieke ervaring heb opgedaan, is het voor mij een logische stap.

Ik wil vanuit mijn rol als wethouder samen met ambtenaren en de raad nog meer sturing geven aan het sociaal domein in Best. Een portefeuille waar al veel goed gaat en veel staat als een huis. Toch denk ik dat we nu moeten gaan kijken waar we willen staan over een paar jaar. De samenleving verandert en staat voor nieuwe uitdagingen; in 2040 zijn we op het hoogtepunt van de vergrijzing, wat gaat dat betekenen? Wat gaan we doen met het welzijn van jongeren die door corona veel mentale klappen opliepen? Hoe sluiten we beter aan bij de leefwereld van inwoners, hoe krijgen we de zorg daar goed georganiseerd? Hoe zorgen we voor een echte inclusieve samenleving waar alle inwoners van Best zich goed voelen en waar verdraagzaamheid en acceptatie belangrijke waarden zijn?

Ik vind het enorm belangrijk om in nauw contact te staan met inwoners om goed te weten wat er speelt en te horen waar de gemeentezaken beter of anders moet regelen. Ik ben gemakkelijk benaderbaar en denk ook graag out of the box.

Tot nu toe was ik altijd werkzaam in de Jeugdzorg, nu ruim 32 jaar. Ik begon als gezinsvoogd in de Jeugdbescherming. Na ruim 5 jaar ben ik managementfuncties gaan vervullen. De afgelopen 21 jaar was ik in dienst bij Combinatie Jeugdzorg. De laatste 7 jaar was ik manager Strategie & Zorg. Ik had in die rol heel veel contact met de gemeentes in Noordoost- en Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • lid Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel
 • lid Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningsschap de Dommel
 • lid Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost
 • lid Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost
 • lid Bestuur Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling
 • lid, namens de Kempen, Dagelijks Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • lid Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost
 • lid Regionaal bestuurlijk overleg 21 voor de jeugd
 • lid Bestuurlijk overleg Samen voor jeugd
 • lid Regionaal Bestuurlijk Overleg WMO
 • lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen
 • lid Stuurgroep Beschermd Wonen
 • lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • lid Bestuurlijk Overleg Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
 • lid Breed Bestuurlijk Overleg Taxbus