John Verheijen

Wethouder

3e Loco - waarnemer van Marc van Schuppen

Portefeuille

 • Financiën
 • Belastingen en Subsidies
 • Planning & Control
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
 • Openbare ruimte
 • Sport
 • Cultuur
 • Markt en Kermis
 • Verkeer en vervoer
 • Ondergrondse infrastructuur en Openbare verlichting

Ik ben John Verheijen en ik ben in 1965 in de Hoge Akker in Best geboren. Ik ben binnen Best veelvuldig verhuisd en woon nu sinds 2001 met heel veel plezier in Heivelden, samen met Connie en onze twee mooie dochters Nina en Demi. Ik werk al 32 jaar bijna onafgebroken voor het Ministerie van Defensie. Een half jaar bij aannemer Ballast Nedam was mijn uitstap als overbrugging van mijn overgang van militair naar burger ambtenaar bij defensie. Ik heb Civiele Techniek gestudeerd aan de Universiteit Twente en Publiek Management aan de TIAS (Universiteit Tilburg). Ik ben nu, naast mijn deeltijd wethouderschap in Best, Hoofd Vraag en Aanbod Vastgoed bij het Centrale Dienstencentrum (CDC) in Utrecht. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgoedbeleid voor alle objecten van defensie.

Ik ben sinds 2007, vanuit de VVD-Best, actief betrokken bij de politiek in Best. Eerst als fractieondersteuner en vanaf 2010 als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Best. Door het vertrek van de VVD-wethouder in 2013 ben ik, als wethouder Financiën en Economische Zaken toegetreden tot het college van B&W.

In mijn vrije tijd ben ik coach en betrokken ouder bij de hockeyteams (MHCBest) van mijn dochters. Zowel bij de hockeyvereniging als bij vele ander maatschappelijke instellingen in Best zie ik de betrokkenheid van de vele vrijwilligers, inwoners en professionals en wil ik, als wethouder en samen met de ambtenaren, graag mijn bijdrage leveren om het  prettig wonen, werken en recreëren te bevorderen.

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • Voorzitter Marktcommissie
 • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Algemeen Bestuur Bureau Inkoop en Aanbestedingen Bizob Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Sluit het menu