Samenstelling college

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Samenstelling

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders
Burgemeester:Anton van Aert
Secretaris:Ceciel Noordman
Wethouders:

Portefeuilleverdeling

Anton van Aert, burgemeester

 • Algehele (beleids)coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en organisatie
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Openbare Orde en integrale Veiligheid
 • Handhaving
 • Toerisme en recreatie
 • Evenementen

Peet van de Loo, wethouder

(1ste Loco - tijdelijk geen waarnemer)

 • Economie en arbeidsmarkt
 • Sociale werkvoorziening
 • Participatie, Werk en Inkomen
 • Bewonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling
 • Duurzaamheid- en Milieubeleid
 • Kunst
 • Mobiliteit
 • Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening en automatisering)
 • Vermindering regeldruk

Marc van Schuppen, wethouder

(2de Loco - waarnemer van John Verheijen)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Woonbeleid
 • Vergunningen
 • Grondbeleid
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Erfgoed
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Gebiedsontwikkeling buitengebied
 • Waterbeheer

John Verheijen, wethouder

(3de Loco - waarnemer van Marc van Schuppen)

 • Financiën
 • Belastingen en Subsidies
 • Planning en Control
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
 • Openbare ruimte (inclusief Verkeer en Vervoer)
 • Maatschappelijke accommodaties
 • Sport en Cultuur
 • Markten en Kermis

Ceciel Noordman, secretaris

 • Bestuurlijke advisering en eindverantwoordelijke voor ambtelijke organisatie
Sluit het menu