Samenstelling college

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Samenstelling

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders
Burgemeester:Hans Ubachs
Secretaris:Ceciel Noordman
Wethouders:

Portefeuilleverdeling

Hans Ubachs, waarnemend burgemeester

 • Algehele (beleids)coördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en Organisatie
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Openbare Orde en Integrale Veiligheid
 • Handhaving
 • Toerisme en Recreatie en evenementen

Peet van de Loo, wethouder

(1ste Loco - waarnemer van Annegien Wijnands)

 • Economie en Arbeidsmarkt
 • Sociale Werkvoorziening
 • Participatie, Werk en Inkomen
 • Bewonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling
 • Duurzaamheid- en Milieubeleid
 • Kunst
 • Mobiliteit
 • Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening en Automatisering)
 • Vermindering regeldruk

Marc van Schuppen, wethouder

(2de Loco - waarnemer van John Verheijen)

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Woonbeleid
 • Vergunningen
 • Grondbeleid
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Cultureel Erfgoed
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Gebiedsontwikkeling Buitengebied
 • Waterbeheer
 • Maatschappelijke accommodaties

John Verheijen, wethouder

(3de Loco - waarnemer van Marc van Schuppen)

 • Financiën
 • Belastingen en Subsidies
 • Planning en Control
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
 • Openbare ruimte
 • Sport
 • Cultuur
 • Markt en Kermis
 • Verkeer en Vervoer
 • Ondergrondse infrastructuur en Openbare verlichting

Annegien Wijnands, wethouder

(4e Loco - waarnemer van Peet van de Loo)

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugd- en jongeren
 • Onderwijs, Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
 • Welzijn, Volksgezondheid en Zorg
 • Armoedebeleid

Ceciel Noordman, secretaris

 • Bestuurlijke advisering en eindverantwoordelijke voor ambtelijke organisatie
Sluit het menu