Lees pagina voor

Rekenkamer

De rekenkamer voert elk jaar onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan en heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamer is helemaal onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet. Ook de gemeenteraad en de inwoners van Best kunnen voorstellen doen voor een concreet onderwerp.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit 3 door de gemeenteraad benoemde externe leden.

Leden rekenkamer
Naam Functie
J. van den Heuvel Voorzitter rekenkamer
A. Dekker Lid rekenkamer
M. van Boekel Lid rekenkamer

Contact

Neem contact op met de griffie. Stuur een e-mail naar raadsgriffie@gembest.nl of bel naar 14 0499.

Documenten

De documenten van de rekenkamer vindt u in het raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een externe website) van de gemeente Best.