Raadsinformatiesysteem (RIS) en ingekomen stukken en Raadsinformatiebrieven

De gemeenteraad heeft een speciale website, hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad en ook ingekomen stukken en Raadsinformatiebrieven.

Raadsinformatiesysteem (RIS)

De gemeenteraad heeft een speciale website. Dit heet het raadsinformatiesysteem. Op het RIS staat alle informatie over en voor de gemeenteraad. Hier kunt u ook de vergaderingen live meekijken of terugkijken.

Ga naar: best.notubiz.nl voor de actuele vergaderkalender

Ingekomen stukken en Raadsinformatiebrieven

Bij de ingekomen stukken registreren we de brieven van instanties die gericht zijn aan de gemeenteraad. Hier vindt u ook de zogenaamde Raadsinformatiebrieven. Via een Raadsinformatiebrief informeert het college van burgemeester en wethouders de raad over actuele ontwikkelingen.

Bekijk een overzicht van alle ingekomen stukken en de Raadsinformatiebrieven.