Raadsinformatiesysteem (RIS)

De gemeenteraad heeft een speciale website. Dit heet het raadsinformatiesysteem. Op het RIS staat alle informatie over en voor de gemeenteraad. Hier kunt u ook de vergaderingen live meekijken of terugkijken.

Ga naar: best.notubiz.nl voor de actuele vergaderkalender.