Contact met de gemeenteraad

De raadsgriffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden en inspraak. Stuur een e-mail naar raadsgriffie@gembest.nl of bel naar 14 0499.

Inspreekrecht

Tijdens de raadsavonden/raadsvergaderingen heeft u 5 minuten de tijd om de gemeenteraad toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Dan moet u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering.

Mijn raadsinfo

Wilt u een melding krijgen als er nieuwe agenda’s en stukken voor de raadsavonden en raadsvergaderingen beschikbaar zijn? Meld u dan aan voor Mijn Raadsinfo. Door u te registeren als gebruiker en een attenderingsprofiel aan te maken, ontvangt u vervolgens automatisch een melding wanneer nieuwe agenda’s en/of stukken beschikbaar zijn.

Burgerinitiatief

Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Alle spelregels voor het indienen van een Burgerinitiatief vindt u terug in de Verordening Burgerinitiatief.

Referendum

Bij belangrijke onderwerpen kunt u uw stem laten horen via een referendum. De gemeenteraad hoeft de uitslag van een referendum niet over te nemen, maar moet daarvoor dan wel gegronde argumenten hebben.

De gemeenteraad kan een referendum organiseren over een belangrijk onderwerp. Maar ook als inwoner kunt u, samen met een groep mensen, het initiatief nemen voor een referendum. Alle spelregels voor het organiseren van een referendum vindt u terug in de Referendumverordening gemeente Best.

Sluit het menu