Wat doet de gemeenteraad?

Om u als inwoner van Best goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten de raadsleden weten wat er bij u leeft. Daarom luisteren zij goed naar uw plannen, problemen en wensen. De informatie die u geeft, is dus de basis van het werk van de gemeenteraad.

Luisteren

Alle informatie komt op verschillende manieren bij gemeenteraadsleden terecht. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben regelmatig overleg met allerlei organisaties en vragen actief naar uw mening. U kunt zelf ook uw gemeenteraad informeren door contact op te nemen met een raadslid of uw mening of oplossing te laten horen tijdens bijeenkomsten.

Meedenken

De gemeenteraad stelt zichzelf een aantal doelen: wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen? Deze doelen vertaalt de gemeenteraad in visie en beleid. Het college van burgemeester en wethouders vertaalt dit beleid dan weer in concrete plannen waarover de gemeenteraad moet beslissen. De gemeenteraad denkt dus altijd actief mee, beslist over alle grote plannen en bepaalt hoe de gemeente het beste rekening kan houden met uw wensen en idee├źn.

Beslissen

De raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en vormen er een mening over. Uiteraard houden de raadsleden hierbij rekening met de mening van inwoners. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over elk voorgesteld plan.

Controleren

Het is goed om plannen te maken. Maar het is nog beter om gemaakte plannen goed uit te voeren. Daarom controleert de gemeenteraad hoe het met de uitvoering gaat en of de kosten van een plan overeenkomen met de begroting. Maar de controle gaat verder dan dat. De gemeenteraad blijft polsen of de plannen nog kloppen met de wensen van u als inwoner van Best en of de plannen blijven passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld. Daarnaast controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders haar werk goed doet.

Meer weten?

Bekijk de infographic van de Rijksoverheid over de gemeenteraad.