Lees pagina voor

Wat doet de gemeenteraad?

Om te spreken voor u als inwoner van Best moeten de raadsleden weten wat er bij u leeft. Daarom luisteren zij goed naar uw plannen, problemen en wensen. De informatie die u geeft, is dus de basis van het werk van de gemeenteraad.

Luisteren

Alle informatie komt op verschillende manieren bij gemeenteraadsleden terecht. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben regelmatig overleg met allerlei organisaties en vragen actief naar uw mening. U kunt zelf ook de gemeenteraad informeren. Dit kan door contact op te nemen met een raadslid of uw mening of oplossing te laten horen tijdens bijeenkomsten.

Meedenken

De gemeenteraad stelt zichzelf een aantal doelen: wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen? Deze doelen vertaalt de gemeenteraad in een beeld voor de toekomst en beleid. Het college van burgemeester en wethouders vertaalt dit beleid dan weer in concrete plannen. De gemeenteraad beslist over deze plannen. De gemeenteraad denkt dus altijd actief mee. Hij beslist over alle grote plannen en bepaalt hoe de gemeente het beste rekening kan houden met uw wensen en ideeën.

Beslissen

De raadsleden bestuderen elk voorstel met veel aandacht en vormen er een mening over. Natuurlijk houden de raadsleden hierbij rekening met de mening van inwoners. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over elk voorgesteld plan.

Controleren

Het is goed om plannen te maken. Maar het is nog beter om gemaakte plannen goed uit te voeren. Daarom controleert de gemeenteraad hoe het met de uitvoering gaat en of de kosten van een plan hetzelfde zijn als de berekening van de kosten. Maar de controle gaat verder dan dat. De gemeenteraad blijft polsen of de plannen nog kloppen met de wensen van u als inwoner van Best en of de plannen blijven passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft gemaakt. Daarnaast controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders haar werk goed doet.

Meer weten?

Bekijk de infographic van de Rijksoverheid over de gemeenteraad (Deze link gaat naar een externe website).