Hoe vergadert de gemeenteraad?

Vrijwel elke maandagavond vindt een raadsavond plaats, waarin de gemeenteraad verschillende onderwerpen in deelsessies bespreekt. 

Vergaderingen en sessies

Over sommige onderwerpen hoeft de raad minder lang met elkaar te praten dan over andere. Daarom zijn er verschillende ‘sessies’ die passen bij een specifiek onderwerp. Zo is er een thema-avond, beeldvormende sessie en een oordeelsvormende sessie. Bij ‘gemakkelijkere’ onderwerpen kan de beeld- en oordeelsvorming in één sessie plaatsvinden. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de geagendeerde onderwerpen.

Vergaderschema

De bijeenkomsten zijn openbaar. Wilt u online een bijeenkomst volgen of op een later moment terugkijken? Ga naar best.notubiz.nl voor het actuele vergaderschema en de vergaderstukken.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van het schema.

Uw bijdrage leveren

Wilt u als inwoner meedenken en meepraten met de gemeenteraad of uw mening laten in een horen in een vergadering? Dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op de pagina ‘Contact met de gemeenteraad’. 

Presidium

Het presidium (fractievoorzitters, burgemeester en griffier) stelt de vergaderkalender van de gemeenteraad vast en is verantwoordelijk voor:

  • Het bepalen van de langetermijnagenda, de (globale) jaarplanning en onderwerpen voor themabijeenkomsten.
  • De rol van de raad bij (grotere) dossiers en het maken van procesafspraken over raadsvoorstellen, thema’s en andere onderwerpen.
  • Het bespreken van de voortgang van de langetermijnagenda. 

Het presidium vergadert gemiddeld eens in de 1 tot 2 maanden. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar. U kunt deze vanaf de publieke tribune bijwonen.