Lees pagina voor

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Iedere maandagavond zijn de raadsleden in het gemeentehuis te vinden. Ze bereiden dan de onderwerpen voor, waar ze in een raadsvergadering uiteindelijk een besluit over nemen.

Vergaderingen en sessies

Over sommige onderwerpen hoeft de raad minder lang met elkaar te praten dan over andere. Daarom zijn er verschillende ‘sessies’ die passen bij een bepaald onderwerp. Zo is er een thema-avond, beeldvormende sessie en een oordeelsvormende sessie. Bij ‘gemakkelijkere’ onderwerpen kan de beeld- en oordeelsvorming in één sessie plaatsvinden. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan.

Vergaderschema

De bijeenkomsten zijn openbaar. Wilt u online een bijeenkomst volgen of op een later moment terugkijken? Ga naar best.notubiz.nl (Deze link gaat naar een externe website) voor het actuele vergaderschema en de vergaderstukken.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van het schema.

Uw bijdrage leveren

Wilt u als inwoner meedenken en meepraten met de gemeenteraad of uw mening laten in een horen in een vergadering? Dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op de pagina ‘Contact met de gemeenteraad’.

Presidium

Het presidium (fractievoorzitters, burgemeester en griffier) stelt de vergaderkalender van de gemeenteraad vast en is verantwoordelijk voor:

Het presidium vergadert gemiddeld eens in de 1 tot 2 maanden. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar. U kunt deze vanaf de publieke tribune bijwonen.