Hoe vergadert de gemeenteraad?

Vrijwel elke maandagavond vindt een raadsavond plaats, waarin verschillende onderwerpen in deelsessies worden besproken. De gemeenteraad buigt zich tijdens de raadsavonden over verschillende onderwerpen die de gemeenteraad aangaan. 

Vergaderingen en sessies

Over sommige onderwerpen hoeft de raad minder lang met elkaar te praten dan over andere. Daarom zijn er verschillende ‘sessies’ die passen bij een specifiek onderwerp. Zo is er een thema-avond, informatieve sessie (beeldvorming) en een discussiesessie (oordeelsvorming). Uiteraard ontbreekt ook de raadsvergadering niet. In de raadsvergadering wordt het debat gevoerd en neemt de gemeenteraad besluiten.

De bijeenkomsten zijn openbaar. Wilt u online een bijeenkomst volgen? Dat kan via best.notubiz.nl. Hier vindt u ook de aanvangstijd en de vergaderstukken.

Schema soorten vergaderingen

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van het schema.

Uw bijdrage leveren

Wilt u als inwoner meedenken en meepraten met de gemeenteraad of uw mening laten in een horen in een vergadering? Dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op de pagina ‘Contact met de gemeenteraad’. De griffie adviseert u hier graag over.

Presidium

Het presidium in onze gemeente bestaat uit een aantal vaste sessieleiders, de fractievoorzitters, de burgemeester als voorzitter en de griffier als adviseur.

Het presidium is verantwoordelijk voor:

  • Het bepalen van de strategische agenda, de (globale) jaarplanning en onderwerpen voor themabijeenkomsten.
  • De rol van de raad bij (grotere) dossiers en het maken van procesafspraken over raadsvoorstellen, thema’s en andere onderwerpen.
  • Het bespreken van de voortgang van de strategische agenda. 

Het presidium vergadert gemiddeld eens in de 1 tot 2 maanden. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar. U kunt deze vanaf de publieke tribune bijwonen.

Openbare avond

De raadsavonden zijn openbaar en u bent van harte welkom om aanwezig te zijn. Minimaal 1 week voor de raadsavond wordt het programma met de onderwerpen en tijden op deze website geplaatst. In het zogeheten sessieformulier vindt u een omschrijving van de sessie.

Mijn raadsinfo

Wilt u een melding krijgen als er nieuwe agenda’s en stukken voor de raadsavonden en raadsvergaderingen beschikbaar zijn? Meld u dan aan voor Mijn Raadsinfo. Registreer uzelf als gebruiker en maak een attenderingsprofiel aan. Vervolgens ontvangt u automatisch een melding wanneer nieuwe agenda’s en/of stukken beschikbaar zijn.