Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Vrijwel elke maandagavond vindt een raadsavond plaats, waarin verschillende onderwerpen in deelsessies worden besproken. De gemeenteraad buigt zich tijdens de raadsavonden over verschillende onderwerpen die de gemeenteraad aangaan.

Vergaderingen en sessies

Over sommige onderwerpen hoeft de raad minder lang met elkaar te praten dan over andere. Daarom zijn er verschillende ‘sessies’ die passen bij een specifiek onderwerp. Zo is er een informatieve sessie, een discussie sessie, een oriënterende bijeenkomst en een kaderstellende discussie. Uiteraard ontbreekt ook de raadsvergadering niet. In de raadsvergadering wordt het debat gevoerd en neemt de gemeenteraad besluiten. Een raadsvergadering kan een gehele of gedeeltelijke raadsavond in beslag nemen.

Infographic Vergaderen in Best
Klik op de afbeelding voor een grotere versie van het schema.

Presidium

Het presidium in onze gemeente bestaat uit een aantal vaste sessieleiders, de fractievoorzitters, de burgemeester als voorzitter en de griffier als adviseur.

Het presidium is verantwoordelijk voor:

  • Het bepalen van de strategische agenda, de (globale) jaarplanning en onderwerpen voor themabijeenkomsten.
  • De rol van de raad bij (grotere) dossiers en het maken van procesafspraken over raadsvoorstellen, thema’s en andere onderwerpen.
  • Het bespreken van de voortgang van de strategische agenda.
  • Het evalueren van en feedback geven op het functioneren van de raad. 

Het presidium vergadert gemiddeld eens in de 2 maanden. De vergaderingen van het presidium zijn (deels) openbaar. U kunt deze vanaf de publieke tribune bijwonen.

Openbare avond

De raadsavond is openbaar en u bent van harte welkom om aanwezig te zijn. Minimaal 1 week voor de raadsavond wordt het programma met de onderwerpen en tijden op deze website geplaatst. In het zogeheten sessieformulier vindt u een omschrijving van de sessie.

Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact op met de raadsgriffie door te bellen naar 14 0499 of een email te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl.

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu