A. Dekker

Lid rekenkamer

Bestuursgroepen

  • Rekenkamer

Nevenfuncties

  • Diaken bij PGE, protestantse kerk Eindhoven (niet-bezoldigd)
  • Tuinhulp Eikenburg bij Stadsakker Eindhoven (niet-bezoldigd)
  • Kok bij Diaconaal centrum Hemeltje (niet-bezoldigd)
  • Voorlichter bij Genootschap Jacobus (niet-bezoldigd)
  • Docent/Coach bij Gradusgroep (bezoldigd)
  • Docent bij Vista Nova (bezoldigd)