Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan en heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet, maar zowel de gemeenteraad als de inwoners van Best kunnen suggesties doen voor een concreet onderwerp.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 2 door de gemeenteraad benoemde externe leden. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Leden rekenkamercommissie
Naam Functie
de heer drs. Jan van den Heuvel voorzitter
de heer drs. Martin Koster RA lid
de heer Hans van Berlo ambtelijk secretaris

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via de griffie door te bellen naar 14 0499 of een e-mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl.

Documenten

Sluit het menu