Regeling Meedoen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de Regeling Meedoen een vergoeding krijgen om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of een uitstapje.

Uitleg van de regeling

De gemeente Best vindt dat elke inwoner moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportactiviteiten. Daarom kunt u via deze regeling een vergoeding krijgen voor kosten voor een zwembadabonnement, lidmaatschap bibliotheek, contributies verenigingen, entreekosten voor attractieparken, concerten, theater en bioscoop, sportwedstrijden en festivals, abonnement krant, telefoonabonnement of een kabelaansluiting. Het uitkeringsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Heeft u een Participatiewet (PW)-uitkering?

U hoeft dan niets te doen. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch. Wij betalen deze jaarlijks aan u uit vóór 1 maart. Heeft u de tegemoetkoming niet ontvangen? Neem dan contact op met uw regisseur inkomen.

Heeft u geen PW-uitkering?

Gebruik dan onderstaand formulier om een aanvraag in te dienen.

Aanvraagformulier Regeling Meedoen (PDF, 183.6 kB)

Wat betekent dit voor u?

 • De hoogte van de bijdrage voor u en uw eventuele partner bedraagt € 208,00 per jaar per persoon.
 • Bent op of ná 1 juli in gemeente Best komen wonen? Dan is de hoogte van de bijdrage voor u en uw eventuele partner € 104,00 per jaar
 • Om deze regeling laagdrempelig te houden hoeft u geen gegevens over het vermogen in te leveren. Het is het voldoende als u verklaart dat u met uw vermogen onder de betreffende vermogensgrens valt. Achteraf vragen we de gegevens over het vermogen en over de bestedingsverplichting steekproefsgewijs op voor een controle. Bewaar dus alle gegevens goed!

Voorwaarden aanvrager

 • U woont in Best.
 • U bent 18 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering 2000.
 • Is er in dit betreffende kalenderjaar al een bijdrage toegekend via Stichting Leergeld voor u (of uw partner)? Dan heeft u geen recht op een bijdrage. Voor een bijdrage voor uw kinderen onder de 18 jaar kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.
 • De bijdrage over een jaar kunt u slechts tot 31 december van dat jaar aanvragen.
 • In de peilmaand is uw inkomen niet meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (PDF, 73.7 kB).
 • In de peilmaand beschikt u niet over een vermogen dat hoger is dan beschreven staat in artikel 34 van de Participatiewet.
 • De peilmaand is de maand waarin u de aanvraag doet.
 • U bent verplicht de bijdrage te besteden aan de kosten waarvoor u de aanvraag indient.
 • Omdat u de kosten moet aantonen, moet u de betaalbewijzen van de kosten bewaren tot en met de 4e maand na het einde van het jaar waarin de bijdrage is toegekend. Voor internet, telefoon- en kabelaansluitingen mag u maximaal € 50,00 per persoon aan bewijsstukken inleveren.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sociale Zaken. Wilt u een persoonlijk gesprek? Dan graag een afspraak maken.

Folder uitkomen met inkomen

Er zijn speciale regelingen om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen. De gemeente Best heeft een folder voor mensen met een laag inkomen (PDF, 976.4 kB) waarin de verschillende regelingen bij elkaar staan. Het zijn de regelingen van de gemeente Best, maar ook landelijke regelingen.