Compensatie eigen risico zorgverzekering

Inwoners van Best met een laag inkomen die langdurig hoge zorgkosten hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering (in de vorm van bijzondere bijstand). De deelnamegrens is 120% van de bijstandsnorm. Dit geldt voor het betaalde eigen risico over kalenderjaar 2023 en 2024.

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan met het Aanvraagformulier bijzondere bijstand voor niet-klanten van Sociale Zaken (PDF, 148.9 kB) (u heeft geen uitkering van ons). Bent u al klant bij Sociale Zaken, dan kunt u het Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand voor klanten van Sociale Zaken (PDF, 134.9 kB) (u heeft een uitkering van ons) invullen. Een aantal gegevens is bij de gemeente al bekend.

Als u aan de voorwaarden voldoe,t kunt u maximaal de helft van het door u betaalde verplichte eigen risico terugkrijgen.

Voorwaarden 2023

  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (PDF, 73.7 kB)
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • U heeft in 2023 of 2024 50% of meer van het eigen risico betaald/verbruikt
  • U heeft niet eerder over het betreffende kalenderjaar een aanvraag voor compensatie eigen risico zorgverzekering ingediend (bijvoorbeeld: als u over het kalenderjaar 2023 de compensatie eigen risico heeft aangevraagd, dan kunt u niet opnieuw een aanvraag voor kalenderjaar 2023 indienen.
  • U kunt de aanvraag voor Compensatie eigen risico zorgverzekering tot uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het betreffende kalenderjaar indienen (bijvoorbeeld het eigen risico van 2023 kunt u uiterlijk tot 1 juli 2024 aanvragen)

U kunt deze regeling voor het jaar 2022 niet meer aanvragen De compensatie voor het jaar 2023 kunt u indienen tot 1 juli 2024.

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Beslist de gemeente te laat? Dan kunt u een dwangsom vragen. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt? Dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.