Individuele inkomenstoeslag

Heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven en heeft u langer dan 2 jaar een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. U vraagt de toeslag aan via een formulier dat u kunt printen en opsturen naar de gemeente.

Aanvragen

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan via het Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (PDF, 148.1 kB). U kunt dit formulier downloaden en printen. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u afgeven aan de balie of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 21 jaar maar u ontvangt nog geen AOW.
  • U heeft al 2 jaar of langer een minimuminkomen en uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnormen (PDF, 73.7 kB)
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U ontving voor de afgelopen periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag.
  • U bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.
  • U heeft geen (verwijtbaar) uitzicht op inkomensverbetering.

Toeslag ontvangen

De individuele inkomenstoeslag kunt u 1 keer per 12 maanden aanvragen zolang u aan de voorwaarden voldoet. U kunt de toeslag 1 keer per jaar ontvangen. U kunt het geld vrij besteden.

Afhandeling van uw aanvraag

  • De gemeente toetst of u aan alle voorwaarden voldoet.
  • Binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken hoort u of u de individuele inkomenstoeslag krijgt. Beslist de gemeente te laat? Dan kunt u een dwangsom vragen.
  • Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de toeslag krijgt? Dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.