Persoonlijke lening

Heeft u een laag inkomen en tijdelijk extra geld nodig? Dan kunt u een persoonlijke lening afsluiten. De Kredietbank verstrekt alleen een persoonlijke lening aan een inwoner van Best wanneer de Lumens Groep heeft vastgesteld dat dit nodig is. De gemeente Best ontvangt een kopie van de kredietovereenkomst.

U maakt zelf afspraken met de Kredietbank West-Brabant over het bedrag dat u kunt lenen, de looptijd van de lening en de aflossing. Kijk voor meer informatie over een persoonlijke lening op de website van de Kredietbank West-Brabant.

Voor wie?

U kunt een lening aanvragen als u in Best woont, meerderjarig bent en tot de doelgroep behoort. U behoort tot de doelgroep als u:

  • Een gezamenlijk inkomen/uitkering heeft van maximaal 130% van het bruto minimuminkomen.
  • Vanwege een kredietverleden geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).
  • Geen krediet kan krijgen zonder borgstelling door de gemeente.
  • Op grond van leeftijd geen krediet kan krijgen (65 jaar en ouder).

Lenen kost geld

Denk eraan dat een lening altijd geld kost. U moet namelijk niet alleen het geleende bedrag aflossen, maar ook rente betalen over dat bedrag. De maximale looptijd van een lening is 36 maanden. Voor meer informatie over een persoonlijke lening kunt u terecht bij Bestwijzer, Nazarethstraat 173 in Best Tel. (0499) 770 100: info@bestwijzer.nl.

Sluit het menu