Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Best? Of verhuist u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar Best? Geef uw verhuizing uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. In Best kunt u een verhuizing binnen Nederland online of op afspraak doorgeven.

Online doorgeven verhuizing binnen Nederland

Let op: U kunt vanaf 28 dagen van tevoren uw verhuizing online doorgeven aan de gemeente.

Online doorgeven verhuizing binnen Nederland

Voor het online doorgeven van een verhuizing hebben wij uw gegevens nodig. U moet daarom inloggen met DigiD.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • U zelf (als u 16 jaar of ouder bent)
  • Ouders voor hun minderjarige kind(eren) 
  • Ouders voor hun meerderjarige kind(eren) (die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen)
  • Echtgenoten en geregistreerd partners (die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen)
  • Voogd of gemachtigde voor een inwonend kind

Let op

  • Verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moeten zij zelf aangifte doen.
  • Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u toestemming hebben van de hoofdbewoner. De hoofdbewoner ontvangt hier een brief over en hoeft hiervoor geen formulier in te vullen.
  • Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet (meer) woont? Vraag dan de gemeente een adresonderzoek te doen. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. U kunt dit niet online regelen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. 
  • Gaat u huren? Dan kan het zijn dat de gemeente u om een huurcontract vraagt.
  • Is er een (langere) periode tussen uw oude en nieuwe woning waar u naartoe verhuist, waarin u bijvoorbeeld tijdelijk op een ander adres logeert? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken via 14 0499.

Doorgeven verhuizing binnen Nederland aan de balie

Regelt u liever uw verhuizing binnen Nederland in het gemeentehuis? Maak hiervoor een afspraak.

Verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u vanuit Best naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch in Best uitgeschreven.

Verhuizing naar het buitenland

Emigreert u vanuit Best naar het buitenland? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland.

Briefadres aanvragen

Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. Bekijk voor meer informatie de regeling briefadres gemeente Best 2019 (PDF, 705.9 kB).

Aan wie geven wij uw gegevens door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen. Op wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.