Gemeenteraad

 • Samenstelling gemeenteraad

  Wie zitten er in de gemeenteraad?

 • Wat doet de gemeenteraad?

  Informatie over de taken van de gemeenteraad.

 • Vergaderingen

  Informatie over de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadsavonden en het Presidium.

 • Contact met de gemeenteraad

  Neem contact op met de griffie als u contact wilt met de gemeenteraad om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

 • Hoe vergadert de gemeenteraad?

  De gemeente moet veel politieke keuzes maken. De gemeenteraadsleden spelen hierbij een hoofdrol. Zij wegen verschillende belangen af en nemen de uiteindelijke beslissingen.

 • Raadsvragen

  Elk raadslid kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Raadsinformatiebrieven

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op diverse manieren over actuele ontwikkelingen, onder andere via een raadsinformatiebrief.

 • Inloggen raadsleden

 • Beleidsakkoord 2018-2022

  Er is een beleidsakkoord voor de periode 2018-2022.

Sluit het menu