Gemeenteraad

 • Gemeenteraadsverkiezing en referendum

  Op 21 maart was de verkiezing van de gemeenteraad van Best en voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

 • Samenstelling gemeenteraad

  Wie zitten er in de gemeenteraad?

 • Wat doet de gemeenteraad?

  Informatie over de taken van de gemeenteraad.

 • Vergaderingen

  Informatie over de vergaderingen van de gemeenteraad, de raadsavonden en het Presidium.

 • Contact met de gemeenteraad

  Als inwoner van Best kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

 • Hoe werkt de gemeenteraad?

  De gemeente moet veel politieke keuzes maken. De gemeenteraadsleden spelen hierbij een hoofdrol. Zij wegen verschillende belangen af en nemen de uiteindelijke beslissingen.

 • Raadsvragen

  Elk raadslid kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Raadsinformatiebrieven

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op diverse manieren over actuele ontwikkelingen, onder andere via een raadsinformatiebrief.

 • Inloggen raadsleden

Sluit het menu