Gemeenteraad

De gemeenteraad van Best bestaat uit 23 raadsleden en staat aan het hoofd van onze gemeente. De raadsleden beslissen over de plannen van de gemeente en hoeveel die mogen kosten. Dat heeft direct invloed op u en op uw buurt. Bekijk de informatie over de gemeenteraad.

 • Samenstelling gemeenteraad

 • Wat doet de gemeenteraad?

  Informatie over de taken van de gemeenteraad.

 • Hoe vergadert de gemeenteraad?

  De gemeente moet veel politieke keuzes maken. De gemeenteraadsleden spelen hierbij een hoofdrol. Zij wegen verschillende belangen af en nemen de uiteindelijke beslissingen.

 • Contact met de gemeenteraad

  Neem contact op met de griffie als u contact wilt met de gemeenteraad om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

 • Beleidsakkoord 2022-2026

  In het Beleidsakkoord 2022-2026 ‘we doen het samen!’ staan de plannen van de gemeenteraad voor 2022-2026.

 • Rekenkamer

  De rekenkamer voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

 • Raadsinformatiesysteem (RIS)

  De gemeenteraad heeft een speciale website. Dit heet het raadsinformatiesysteem. Op het RIS staat alle informatie over en voor de gemeenteraad. Hier kunt u ook de vergaderingen live meekijken of terugkijken.

 • Ingekomen stukken en Raadsinformatiebrieven

  Bij de ingekomen stukken registreren we de brieven van instanties die gericht zijn aan de gemeenteraad. Hier vindt u ook de zogenaamde Raadsinformatiebrieven.

 • Vergaderkalender