Lees pagina voor

Stationsomgeving

De stationsomgeving is 1 van de belangrijkste ontwikkelgebieden in Best. De komende jaren gaat de gemeente samen met projectontwikkelaar SDK vastgoed en u aan de slag om de stationsomgeving in Best aantrekkelijker te maken.

Ga naar PleinBest voor meer informatie en denk mee! (Deze link gaat naar een externe website)

Gemeenteraad stelt het Voorlopig Ontwerp oostzijde stationsomgeving Best vast

De gemeenteraad heeft op 5 februari 2024 unaniem ingestemd met het Voorlopig Ontwerp stedenbouwkundig plan voor de oostzijde van de stationsomgeving.

Het Voorlopig Ontwerp is een uitwerking van het adviesmodel voor de 'Best(s)e stationsomgeving'. Deze uitwerking past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde spelregelkaart. Hierin zijn onder andere vastgelegd:

Door dit besluit kan de volgende fase in de ontwikkeling van start: het opstellen van het Definitieve Ontwerp en het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan). Bekijk meer informatie op PleinBest (Deze link gaat naar een externe website).

Gemeenteraad stelt adviesmodel stationsomgeving Best vast

We hebben goed nieuws! Na een aantal maanden van dialoog, participatie en overleg met veel belanghebbenden en experts heeft de gemeenteraad op 31 oktober 2023 het adviesmodel voor de hele stationsomgeving vastgesteld. Dit besluit is een mijlpaal in de ontwikkeling van onze Best(s)e stationsomgeving en biedt mogelijkheden en kansen voor Best. Bekijk meer informatie op PleinBest (Deze link gaat naar een externe website).

Adviesmodel en ambitiegids

Het adviesmodel is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden, waaronder inwoners, lokale organisaties en experts. Bekijk een uitgebreide toelichting op het adviesmodel (Deze link gaat naar een externe website) op PleinBest.nl.

Samen werken aan de visie

We gaan het gebied interessant maken voor jong en oud en het gebied moet aansluiten bij het centrum. We willen komen tot een gedragen visie op dit gebied. Een visie die rekening houdt met verschillende wensen en belangen én die kansen biedt voor bijvoorbeeld ondernemers of organisaties. Zodat het een plek wordt waar iedereen trots op is!

Communicatie en participatie

De gemeente en projectontwikkelaar SDK vastgoed (Deze link gaat naar een externe website) hebben het stedenbouwkundigbureau De Zwarte Hond (Deze link gaat naar een externe website) ingehuurd. Zij maken het stedenbouwkundig ontwerp voor het hele gebied rondom het station. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de woningen, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Daarnaast gaat het bureau Maak de Stad (Deze link gaat naar een externe website) de gemeente en SDK vastgoed begeleiden in het betrekken van partijen, organisaties en inwoners. Bekijk meer informatie over de participatieplanning op PleinBest (Deze link gaat naar een externe website).

Participatielogboek

Wij houden tijdens dit project een logboek bij. U leest in het logboek een samenvatting van alle inbreng tijdens de participatiemomenten. Bekijk het logboek op PleinBest (Deze link gaat naar een externe website).

Wat is PleinBest?

Op PleinBest vindt u de knop ‘Praat mee (Deze link gaat naar een externe website)’. Deze pagina is het participatieplatform van de gemeente Best. U kunt hier als Bestenaar online meepraten over gemeentelijke initiatieven en plannen. U kunt er ook direct meedenken over de Best(s)e Stationsomgeving (Deze link gaat naar een externe website).

Logo van de Bestse stationsomgeving