Wat vindt u van onze website?

 • Groene smiley (positief) Goed
 • Oranje smiley (neutraal) Matig
 • Rode smiley (negatief) Slecht

Kermis

Van vrijdag 5 juli tot en met dinsdag 9 juli 2019 is de kermis in het centrum van Best.

Op een gedeelte van het Raadhuisplein is ruimte gereserveerd voor een horecapunt (terras). In beginsel is de gemeente bereid aan een plaatselijke horecaondernemer de voorkeur te verlenen bij de verpachting van dit horecagedeelte. Wilt u zich als plaatselijke horecaondernemer inschrijven voor deze plaats? Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld bij de inschrijving een duidelijk plan overleggen waaruit blijkt hoe de aankleding van het horecapunt zal zijn.

Inschrijven

U kunt alleen inschrijven via het inschrijfformulier van de gemeente Best (PDF, 41.0 kB). U kunt dit ook telefonisch opvragen bij Angela Louwerse via telefoonnummer 0499-360 376 of via a.louwerse@gembest.nl. U ontvangt dan ook de plattegrond van het gedeelte van het kermisterrein op het Raadhuisplein met het daarop gesitueerde horecapunt (PDF, 55.8 kB). Er is sprake van een gesloten verpachting. Kijk ook bij de verhuurvoorwaarden Kermis Best 2019 (PDF, 280.7 kB).

U kunt het inschrijfformulier sturen aan:

Gemeente Best, Afdeling Beheer (kermiszaken)
Postbus 50, 5680 AB Best
   
De inschrijving sluit op dinsdag 5 februari om 17.00 uur. Elke inschrijver ontvangt binnen 2 weken na sluitingstermijn bericht.

Voorwaarden

De voorwaarden/uitgangspunten die worden gesteld aan het horecapunt en de inschrijving van de ondernemer zijn de volgende:

 • De te hanteren verkoopprijzen volgens prijslijst gemeente Best, bier en frisdrank € 2,30
 • Uitsluitend verkoop van zwakalcoholische drank en frisdrank. Dus geen verkoop van sterke drank, etenswaren en rookwaren
 • Bij de inschrijving dient een plan te worden bijgevoegd met een inrichtingsschets en compositietekening, waaruit duidelijk blijkt hoe het horecapunt er uit komt te zien
 • Het opbouwen van het terras kan op zijn vroegst geschieden vanaf donderdag 4 juli 2019, na 9.00 uur en met toestemming van de kermismeester
 • Het horecapunt is thans op tekening aangegeven met een oppervlakte van 191 m2. U dient zich dan ook strikt te houden aan deze aantal m2. De verhuurvoorwaarden Kermis Best 2019 zijn van toepassing
 • Het contract wordt aangegaan voor één jaar met de mogelijkheid voor verlenging van twee keer één jaar bij instemming van beide partijen
 • Voor de exploitatie van het terras dient een ontheffing te worden aangevraagd als bedoeld art. 35 drank- en horecawet. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing. De ontheffing moet uiterlijk 1 april 2019 in het bezit zijn van de ondernemer, anders komt de gunning te vervallen en zal de plaats worden toegekend aan een andere ondernemer.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen wordt ook gekeken naar onder meer de volgende zaken:

 • De kwaliteit/uitstraling van het gebodene; die moet passen bij het niveau van Kermis Best
 • De wijze van exploitatie
 • De hoogte van de geboden pachtsom

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat, indien de hoogtes van de inschrijvingen van onvoldoende niveau zijn (dit in vergelijking met die van de overige horecapunten op de kermis) dan wel de opzet van het horecapunt van onvoldoende kwaliteit is (of bij de inschrijving niet inzichtelijk wordt gemaakt), het horecapunt alsnog wordt verpacht aan horecaondernemers van buiten Best.

Vragen?

Heeft u nog vragen?  Bel 0499 – 360 376 en vraag naar Angela Louwerse.

Programma

Kijk voor meer informatie op www.kermisbest.nl.

Sluit het menu