Kermis

Van vrijdag 30 juni tot en met dinsdag 4 juli is er kermis in Best. In verband met de kermis worden een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Hieronder leest u welke maatregelen dat zijn.

Overzicht verkeersmaatregelen

Maandag 26 juni vanaf 18.00 uur

Afsluiting van achterste deel van parkeerterrein Den Ekker (groot parkeerterrein).

Dinsdag 27 juni vanaf 06.00 uur

Afsluiting van:

  • Raadhuisplein (rondom gemeentehuis)
  • Kapelaan J.A. Heerenstraat tussen Den Ekker en de Rabobank

Woensdag 28 juni vanaf 18.00 uur

Afsluiting van voorste deel van parkeerterrein Den Ekker (vóór de PLUS). Vanaf dat moment wordt het resterende deel van het achterste parkeerterrein weer opengesteld, maar dan wel als blauwe zone.
Let op: Tot en met woensdag 5 juli geldt op alle locaties een parkeerverbod.

Eénrichtingsverkeer Nazarethstraat, Molenstraat, Bestwijzer

Tijdens de kermis wordt het eenrichtingsverkeer in de Nazarethstraat (tussen het Raadhuisplein en de Molenstraat, Bestwijzer) omgedraaid. Dit betekent dat de Nazarethstraat alleen via het Raadhuisplein kan worden ingereden. Hiermee zorgen we ervoor dat er een extra route is om het centrum uit te rijden tijdens de kermis. Dit is gewenst omdat de kermis tegelijkertijd is met de werkzaamheden die in het centrum plaatsvinden.

Terrein Den Ekker

  • Parkeren op Den Ekker vindt plaats op een deel van het achterste parkeerterrein. Daar geldt een blauwe zone (parkeren maximaal 2 uur).
  • Voor het doodlopend straatje achter in Den Ekker geldt tijdens alle kermisdagen een parkeerverbod aan beide zijdes.

Kapelaan J.A. Heerenstraat en Deken van Miertstraat

  • De Kapelaan J.A. Heerenstraat is vanaf 27 juni tot en met 5 juli voor doorgaand verkeer richting Den Ekker afgesloten. Het achterste parkeerterrein bij de PLUS en de PLUS zijn bereikbaar via de Nieuwstraat.
  • In de Kapelaan. J.A. Heerenstraat en de Deken van Miertstraat geldt tijdens de kermis een parkeerverbod. Bewoners van deze straten kunnen een tijdelijke ontheffing aanvragen voor het parkeren in de desbetreffende parkeervakken.

Wegsleepregeling geldt op en rond kermisterrein

Haal tijdig uw auto weg uit het kermisgebied. Auto's die tijdens (het opbouwen van) de kermis in de weg staan, worden op kosten van de eigenaar weggesleept. Hierop is de Wegsleepverordening van de gemeente Best van toepassing. In deze verordening is geregeld dat een weggesleepte auto pas na betaling van de daaraan verbonden kosten kan worden opgehaald. Deze wegsleepregeling geldt ook voor die terreinen waar parkeerverboden gelden en ten behoeve van afsluitend vuurwerk op dinsdag 4 juli. Dit vindt plaats op het parkeerterrein aan de Aldi en een deel van de Secr. Jansenstraat.

Parkeerverbod Spinnerstraat

Ook dit jaar staan de woonwagens van onze kermisgasten onder andere op het evenemententerrein aan de Spinner-straat en de speelweide naast de basisschool in de Hoge Akker. In verband met de toegankelijkheid van de ingang van het evenemententerrein voor de grote woon- en vrachtwagens geldt een tijdelijk parkeerverbod in de Spinnerstraat ter hoogte van de huisnummers 2 tot en met 10. Dit parkeerverbod geldt van 26 juni tot en met 7 juli.

Bereikbaarheid bibliotheek, winkels en Rabobank

De winkels achter het gemeentehuis en de bibliotheek zijn alleen voor voetgangers bereikbaar via het kermisterrein respectievelijk 'Achterom'. De bibliotheek is tijdens de kermis geopend. Het parkeerterrein aan de achterzijde van de Rabobank is tijdens (het opbouwen van) de kermis per auto en fiets alleen bereikbaar via de Lidwinahof. Uiteraard kunt u de Rabobank vanaf het kermisterrein ook lopend bereiken.

Parkeren bezoekers: in de berm van de Oude Rijksweg

Evenals voorgaande jaren wordt er voor bezoekers van de kermis een tijdelijk parkeerterrein gemaakt in de bermen van de Oude Rijksweg. Op de Oude Rijksweg geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Bewaakte fietsenstallingen

Kom naar de kermis met de fiets. Er zijn twee bewaakte fietsenstallingen: 1 naast de Odulphuskerk en 1 voor de ingang wat voorheen de Kanidas was. In verband met de aanleg van laatstgenoemde fietsenstalling wordt een deel van het parkeerterrein, wat voorheen Kanidas was, afgesloten.

Vuurwerkshow

De kermis wordt ook dit jaar afgesloten met het traditionele vuurwerk. Dit gebeurt op dinsdagavond 4 juli om 23.00 uur. Het vuurwerk wordt wederom dit jaar in de Koetshuistuin afgestoken. In verband met het vuurwerk geldt op de parkeerplaats van de Aldi die avond een parkeerverbod en een wegsleepregeling vanaf 20.00 uur. Ook voor het gedeelte van de Secr. Jansenstraat dat direct grenst aan de Koetshuistuin, geldt voor beide zijdes een parkeerverbod.

Kermiswoonwagens op vertrouwde locaties

De woonwagens van de kermisexploitanten komen te staan op de terreinen aan de Mgr. Zwijsenstraat, Spinnerstraat , De Bleker en parkeerterrein Best Vooruit.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de attracties en het randprogramma? Bezoek dan www.kermisbest.nl.

Sluit het menu