Toeristische bewegwijzering

Toeristische bewegwijzering verbetert de herkenbaarheid en vindbaarheid van de toeristische en recreatieve locaties in de gemeente Best. Toeristische en recreatieve ondernemers die gevestigd zijn in het buitengebied van de gemeente Best kunnen in aanmerking komen voor toeristische bewegwijzering.

Aanvragen nieuwe verwijzingsborden

Om een nieuw verwijzingsbord te laten plaatsen, moet u een aanvraag indienen bij Revis Verkeerstechniek. Revis Verkeerstechniek neemt namens de gemeente uw aanvraag in behandeling. Op de bewegwijzeringsborden komt de naam van uw onderneming en de daarbij horende pictogram.

REVIS Verkeerstechniek BV
T:  (0413) 379 633
I :  www.Revis-Veghel.nl
E:  info@revis-veghel.nl

Het aantal te plaatsen borden wordt in overleg met de ondernemer bepaald. Revis Verkeerstechniek zorgt vervolgens voor de levering, plaatsing en onderhouden van de bebording. Wanneer een bewegwijzeringsbord wegens schade vervangen moet worden, komen de kosten voor vervanging voor rekening van Revis Verkeerstechniek.

Prijs

De kosten van een bewegwijzering komen voor rekening van de aanvrager. Het plaatsen, onderhouden en eventueel vervangen van een enkelzijdig bord is € 50,00 exclusief btw per jaar, voor een dubbelzijdig bord is dat € 60,00 exclusief btw per jaar.

Regels plaatsing toeristische bewegwijzeringsborden

Om een wildgroei aan toeristische bewegwijzeringsborden te voorkomen, heeft de gemeente Best een aantal regels opgesteld voor het plaatsen van deze bebording. Deze regels vindt u in de Beleidsregels Toeristische Bewegwijzering.