Rotonde sponsoren

Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren van binnen en buiten Best kunnen het plantsoen van de middencirkel van de gemeentelijke rotondes sponsoren. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst.

Welke rotondes kunt u sponsoren?

De gemeente Best heeft 13 rotondes in eigendom en beheer: 9 Rotondes aan de Ringweg; 2 aan de Willem de Zwijgerweg, 1 in de Dieze en 1 bij Quatre Bras aan de Oude Rijksweg. Deze rotondes staan aangegeven op de plattegrond van de gemeente Best (PDF, 863.1 kB). Rotonde 12 aan Ringweg-Koppelstraat kunt u niet sponsoren. Deze rotonde blijft in beheer en onderhoud van de gemeente.

Prijs

De kosten van de sponsoring hangen af van de ligging van de rotonde (deze bepaalt de reclamewaarde), het (laten) uitvoeren van het onderhoud (door u of de gemeente), het plantmateriaal en of u alleen of samen met partners een rotonde adopteert.

Groenonderhoud zelf (laten) uitvoeren

U kunt het groenonderhoud ook zelf (laten) uitvoeren. Er is dan geen sponsorbedrag verschuldigd. In sommige rotondes zitten wisselperken waarvoor u jaarlijks plantmateriaal moet (laten) leveren. In overleg met en met goedkeuring van de gemeente kunt u de rotondes met wisselperken omvormen naar minder kostbaar te onderhouden rotondes.

Groenonderhoud door de gemeente

 • Het sponsorbedrag voor de rotondes waarop een invalsweg van buiten Best aansluit is € 2.825,00 per jaar per stuk exclusief btw. Dit zijn de rotondes 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12 en 13.
 • Het sponsorbedrag voor de overige rotondes is € 1.695,00 per jaar per stuk exclusief btw. Dit zijn de rotondes 3, 5, 7, 8 en 9 op de plattegrond.
 • De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat krijgt u ervoor terug?

Als tegenprestatie mag u als sponsor van een rotonde reclameborden in het groen plaatsen. Deze reclame-uiting verzorgt u als sponsor zelf en moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de reclame-uiting mag enkel uit een bord bestaan
 • de sponsor mag tegenover elke aanrijweg een reclamebord plaatsen
 • het bord moet in de middencirkel groen worden geplaatst
 • het bord mag een maximale grootte hebben van 60 x 60 cm; de bovenzijde van het bord mag maximaal 100 cm boven maaiveld zijn
 • de reclame-uiting mag niet aanstootgevend zijn
 • het bord mag niet worden verlicht en mag niet retor-reflecterend zijn
 • het bord mag de overige verkeerstekens niet hinderen
 • het bord mag de veiligheid niet nadelig beïnvloeden

Aanmelden

Op dit moment heeft de gemeente voor alle rotondes sponsors. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst bij de gemeente via telefoonnummer 14 0499 of per e-mail: info@gemeentebest.nl. Geeft u bij uw aanmelding aan:

 • voor welke rotonde of rotondes u belangstelling heeft
 • of u kiest voor het aanleggen/onderhouden van het groen of financiële sponsoring
 • of u de rotonde(s) wilt inplanten of omvormen
 • uw (bedrijfs)naam, contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Toewijzing

Bij het toewijzen van de rotondes voor sponsoring hanteert de gemeente de volgende criteria. De criteria staan in volgorde van belangrijkheid.

 1. Sponsoren die het onderhoud uit willen voeren, gaan vóór sponsoren die een sponsorbedrag willen betalen
 2. Sponsoren die het plantmateriaal en de aanleg willen betalen, gaan vóór sponsoren die alleen het onderhoud willen uitvoeren
 3. Sponsoren die een hele rotonde adopteren, gaan vóór gedeeld adopteren met andere sponsoren
 4. Sponsoren die nog geen rotonde toegewezen hebben gekregen, gaan vóór sponsoren die er al één hebben
 5. Sponsoren uit Best gaan voor sponsoren van buiten Best
 6. Sponsoren die het langst op de wachtlijst staan gaan voor

Blijven na het toepassen van de bovenstaande selectiecriteria meerdere gegadigden voor een rotonde over? Dan wordt er geloot.