4. Doen

Op basis van de notitie Kernopgaven en het Strategisch Keuzedocument werken we de Omgevingsvisie in de laatste 'Doenfase' verder uit.

Omgevingsvisie (ontwerp)