2. Denken

In de 'Denkenfase' leggen we de opgehaalde dromen naast elkaar en dagen we partijen uit om keuzes te maken. Waar komen dromen overeen? Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor?

Opbrengst online bijeenkomst inwoners 30 juni

participatie

Op dinsdag 30 juni 2020 organiseerden we een digitaal ‘Denkatelier’. Aan deze online bijeenkomst namen zo’n 23 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties deel. Samen met hen hebben we de opgehaalde dromen naast elkaar gelegd en keuzes gemaakt. De uitkomsten vertaalden we in de ‘Notitie Kernopgaven Omgevingsvisie Best (PDF, 2.9 MB)’.