3. Durven

In deze fase vertalen we de kernopgaven in een Strategisch Keuzedocument. Hiermee zetten we de lijnen uit voor de omgevingsvisie. Waar liggen, vanuit de kernopgaven en ambities, de kansen en voor welke keuzes staan we?

Sessie met de raad op 24 augustus

participatie

Op 24 augustus is hierover gesproken met de gemeenteraad tijdens een thema-sessie. Het definitieve Strategische Keuzedocument wordt besproken in de raadsessies van 5 en 12 oktober. De besluitvorming door de gemeenteraad vond plaats op 2 november. Meer informatie over de sessies van de raad lees u op https://best.notubiz.nl/.