Wonen in de Wildernis

De Wildernis

De Wildernis is de ‘poort’ naar het prachtige Groene Woud: het grootste landschapsreservaat van Brabant. De Wildernis wordt een gebied om te relaxen, wandelen, fietsen, ontdekken en spelen.

De Wildernis karakteriseert de overgang van gesloten bos naar open weide. Het bestaat uit een natuurlijke open ruimte en midden in het open gebied staan bomen als de beuk, walnoot, tamme kastanje, treurwilg en linde. De inrichting van het water in De Wildernis brengt dynamiek en een telkens wisselend beeld door veranderende waterstanden. Het centrale open gebied, de wadi, biedt ruimte voor ecologie en spelen. De natuurlijke hoogteverschillen maken het plaatje af. Een prachtige plek!