Lees pagina voor

Wonen aan het Lint

Wonen aan het Lint

De Linten

De structuur van De Linten is gebaseerd van het eeuwenoude profiel van de bestaande ‘linten’ in de omgeving.

De kronkelige paden met groene bermen en laanbeplanting sluit goed aan op het landelijke karakter van het buitengebied. De basis wordt gevormd door brede groene bermen en prachtige bomen. De overgang naar het bestaande landschap wordt omringd met een bloemrijke mix van bepaalde plantsoorten (drachtplanten). Dit zorgt voor een gevarieerd beeld door de seizoenen heen. Mooi is dat deze bermen ook het regenwater opvangen dat op de weg valt. Ze zijn voorzien van een diepe greppel of hebben aan één kant een sloot. Afhankelijk van het weer zullen de greppels droog, drassig of nat zijn.