Lees pagina voor

Omgevingsdialoog verkort

Participeren kan op verschillende manieren. Het ligt er aan hoe ingewikkeld het plan is en hoeveel de omgeving ervan merkt. Daarom is er voor participatie geen standaard aanpak. Om u een idee te geven van de verschillende manieren van participatie onderscheiden we binnen gemeente Best drie niveaus:

Stappenplan

Als het plan een normale impact heeft op de omgeving wordt er gekozen voor een omgevingsdialoog verkort. De volgende stappen zijn hierbij van belang:

 1. Maak een plan over de omgevingsdialoog. In het plan wordt in ieder geval opgenomen:
  - Wie zijn de belanghebbenden?
  - Wie worden er uitgenodigd?
  - Hoe krijgt de omgevingsdialoog vorm (gesprek, bijeenkomst, etc.)?
 2. Omgevingsdialoog voeren:
  Ga met de belanghebbenden het gesprek aan. Haal hierbij zorgen, ideeën en overeenkomsten op. U bent helder over hoe het proces verdergaat en maakt afspraken met de belanghebbenden over het vervolg.
 3. Verslag maken:
  U maakt het verslag van de omgevingsdialoog. In dit verslag verwerkt u de reacties, de ideeën en zorgen van de belanghebbenden. Ook geeft u aan hoe u hiermee bent omgegaan in uw plan. Dit verslag koppelt u terug aan de belanghebbenden.
 4. Indienen bij de gemeente:
  Het verslag dient u in bij uw aanvraag. De gemeente gebruikt dit bij de afweging van uw aanvraag. De gemeente kan indien nodig nog aanvullende gegevens opvragen.
 5. Besluit door de gemeente:
  Het college neemt een besluit over de aanvraag en informeert inwoners en raad over dit besluit (met motivatie en eventuele andere voorwaarden) via de gebruikelijke kanalen.

Meer over participatie bij een omgevingsplan

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.