Lees pagina voor

Omgevingsdialoog

Bij het opstellen van een omgevingsplan is het in sommige gevallen goed om inwoners en andere belanghebbende te betrekken. Hiermee zorgen we ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit tijdig op tafel komen. Dit noemen we ook wel: participatie. Het gaat er niet om dat iedereen tevreden is. Wel is het van belang dat het voor de betrokken duidelijk wordt wat er wel en niet met hun inbreng wordt gedaan en waarom.

Bij het verlenen van een vergunning willen we graag inzicht in de meningen en standpunten van de omgeving. Op die manier kunnen we een goede afweging maken en dit ook uitleggen. Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, vragen we daarom om de omgeving te betrekken bij uw plan. Of het nu gaat om het plaatsen van zonnepanelen of het bouwen van meerdere woningen in het buitengebied: we vinden participatie in alle gevallen belangrijk.

Is participatie verplicht?

Participatie is in een aantal gevallen verplicht. De gemeenteraad heeft hiervoor een lijst (Deze link gaat naar een externe website) opgesteld. Het gaat hier om activiteiten die vallen buiten de kaders van het omgevingsplan. Komt u bij de gemeente met een plan waarbij participatie verplicht is, dan wijzen we u op deze lijst. Ook als participatie niet verplicht is, raden we in alle gevallen aan dit wel toe te passen. We zien namelijk dat dit leidt tot betere plannen en minder bezwaren. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning vragen we dan ook hoe u aan participatie hebt gedaan.

Participatie is maatwerk

Participeren kan op verschillende manieren. Het ligt er ook aan hoe ingewikkeld het plan is en hoeveel de omgeving ervan merkt. Daarom is er voor participatie geen standaard aanpak. Om u een idee te geven van de verschillende manieren van participatie onderscheiden we binnen Best drie niveaus:

  1. Burengesprek: niveau 1-licht (kleine aanpassing).
  2. Omgevingsdialoog verkort: niveau 2- gemiddeld (functiewijziging)
  3. Omgevingsdialoog: niveau 3 -– veel (herontwikkeling)

We kijken graag met u mee naar de beste manier van participeren. Maak ook gebruik van de participatiecheck om te kijken welke niveau voor u van toepassing is.

De omgevingswet

Het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij het maken van plannen is niet nieuw. De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder (benadert) wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Bijvoorbeeld als u plannen heeft uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Per 1 januari 2024 is veel wetgeving gewijzigd. Mogelijk zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de tekst en ziet u een oude versie van de tekst. Raadpleeg bij twijfel de pagina Omgevingswet of bel ons op 14 0499. Wij werken er aan om zo snel mogelijk de wijzigingen door te voeren.