Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Bescherming kwetsbare diersoorten Langven

Vrijdag 20 april 2018

Het natuurgebied Langven is een gebied met recreatieve waarden en natuurwaarden. Na het herstel van dit natte heidegebied in 2014 zijn de recreatieve activiteiten dusdanig toegenomen, dat de natuurwaarden onder druk komen te staan. Een extra afrastering in het gebied moet ervoor zorgen dat in dit natuurgebied recreatie en natuur naast elkaar kunnen blijven bestaan. Maandag 23 april wordt gestart met het plaatsen van de nieuwe afrastering.

Het bosgebied Nieuwe Heide tussen Son en Breugel en Best heeft een paar natte heidegebieden met bijzondere en kwetsbare natuur. In de zuidwesthoek van dit gebied ligt het natuurgebied Langvennen. In 2013 en 2014 is het dichtgroeien van dit gebied aangepakt door het kappen, het plaggen en het bekalken van de verboste heide. Ook is een sloot gedempt om de verdroging van de vennen tegen te gaan. Het gebied rondom het Langven heeft tegenwoordig weer de gewenste openheid voor de natuur en natuurbeleving

Keerzijde

Door de openheid van het gebied zijn de recreatieve activiteiten toegenomen. Het is natuurlijk fijn dat veel mensen van dit natuurgebied genieten, maar het heeft ook een ongewenst neveneffect. Het terrein wordt namelijk op teveel plekken betreden door wandelaars en honden. Hierdoor komt de natuurkwaliteit opnieuw onder druk te staan.

Oplossing

Om de natuur de ruimte te kunnen geven is naar een oplossing gezocht. De gemeente laat in het gebied regelmatig schapen grazen om de openheid in stand te houden. Voor deze begrazing is rondom het open heidegebied een afrastering geplaatst. Binnen deze bestaande afrastering gaan we een extra deel afrasteren. Hierdoor creëren we rust voor kwetsbare diersoorten die afhankelijk zijn van natte heidegebieden. Grondbroedende vogels zoals de roodborsttapuit en boomleeuwerik kunnen door deze maatregelen hun jongen succesvol grootbrengen. Tegelijkertijd blijft voor de recreant ruimte over om langs én door het heidegebied te wandelen en te genieten van deze mooie natuur.

Bewaar afstand tussen u en de schapen

In alle afgerasterde terreindelen kunnen schapen lopen. We willen u vragen afstand te bewaren tussen u en de schapen. Honden mogen de afgerasterde terreindelen niet betreden.

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu