Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
7 dec 2017Raadsbesluit aanpassing Activeringsverordening
7 dec 2017Best Mobiel
5 dec 2017Vaststelling bestemmingsplan ’Mon Repos’ en de beleidsregel ‘Welstandscriteria Mon Repos’
5 dec 2017Vaststelling bestemmingsplan ’Mon Repos’ en de beleidsregel ‘Welstandscriteria Mon Repos’
5 dec 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 49-2017
4 dec 2017Beleidsregels inritten Gemeente Best
1 dec 2017VERKEERSBESLUIT - intrekken ontwerpverkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen ten behoeve van opladen elektrische voertuigen, Melde 1
1 dec 2017ONTWERP VERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaats t.b.v opladen elektrische voertuigen, Hoefblad 105 Best
1 dec 2017VERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen, Nieuwstraat 38
30 nov 2017Beleidsnotitie uitgangspunten bed & breakfast en andere kleinschalige overnachtingsvoorzieningen
30 nov 2017Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
30 nov 2017Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
30 nov 2017Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Best 2018
28 nov 2017Vaststelling bestemmingsplan ‘Ceder 5, Best’
28 nov 2017Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en statiionsgebied
28 nov 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 48-2017
28 nov 2017Vaststelling bestemmingsplan ‘Ceder 5, Best’
22 nov 2017Algemeen mandaatbesluit gemeente Best 2017
21 nov 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 47-2017
14 nov 2017Ontwerp "uitwerkingsplan Steegsche Velden, Broekbeemd"
14 nov 2017ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerverbod Paardenhei, Best
14 nov 2017Ontwerp "uitwerkingsplan Steegsche Velden, Broekbeemd"
14 nov 2017Anterieure overeenkomst ‘Lijsterbes (ong) Best’
14 nov 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 46-2017
7 nov 2017Ontwerp-Beleidsregel ‘Welstandcriteria Uitbreiding BestZoo, De Vleut’
7 nov 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 45-2017
6 nov 2017Financiële Verordening 2018
6 nov 2017Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018
6 nov 2017Controleverordening 2018
6 nov 2017Treasurystatuut 2018
31 okt 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 44-2017
31 okt 2017Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en statiionsgebied
27 okt 20173-sterrendossier duurzaamheid
25 okt 2017ONTWERPVERKEERSBESLUIT – Instellen geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd aanwonenden , Boslaan Best
25 okt 2017ONTWERPVERKEERSBESLUIT – Wijzigen voorrangsregime Broekstraat en instellen 30 km/zone Parallelweg en de Stek
24 okt 2017ONTWERP-OMGEVINGSPLAN ‘HOGE AKKER, SPEELHEIDE EN DE LEEUWERIK’
24 okt 2017ONTWERP-OMGEVINGSPLAN ‘HOGE AKKER, SPEELHEIDE EN DE LEEUWERIK’
24 okt 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 43-2017
23 okt 2017OVERSCHRIJDEN WETTELIJKE TERMIJN ACTUALISEREN BESTEMMINGSPLAN ‘HOGE AKKER, SPEELHEIDE EN DE LEEUWERIK’
23 okt 2017OVERSCHRIJDEN WETTELIJKE TERMIJN ACTUALISEREN BESTEMMINGSPLAN ‘HOGE AKKER, SPEELHEIDE EN DE LEEUWERIK’
20 okt 2017Drank- en horecavergunning – ontwerp ter inzage, Raadhuisplein 30B te Best
17 okt 2017Sonseweg 11 en 13
17 okt 2017Sonseweg 11 en 13
17 okt 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 42-2017
13 okt 2017ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen, Melde 1
13 okt 2017ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaats t.b.v. opladen elektrische voertuigen Nieuwstraat 38
10 okt 2017Uitbreiding BestZoo, De Vleut ter inzage ligt: - ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding BestZoo, De Vleut’
10 okt 2017Uitbreiding BestZoo, De Vleut ter inzage ligt: - ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding BestZoo, De Vleut’
10 okt 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 41-2017
9 okt 2017VERKEERSBESLUIT - instellen geslotenverklaring in beide richtingen uitgezonderd hulpdiensten, Terraweg Best
9 okt 2017VERKEERSBESLUIT - intrekken ontwerpverkeersbesluit reserveren parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen gebroeders de Koninglaan
9 okt 2017VERKEERSBESLUIT - diverse verkeersmaatregelen Parkwachters
9 okt 2017Regeling Dienstreizen
6 okt 2017Gedragscode integriteit 2017
3 okt 2017VERKEERSBESLUIT - instellen stopverbod oostzijde Vlinderhei op ma t/m vr van 8:00 - 16:00 uur
3 okt 2017VERKEERSBESLUIT - Parkeerverbod oostzijde Marie Raymakersstraat (kruispunt Nieuwstraat - Marie Raymakersstraat nr. 3)
3 okt 2017Uitbreiding BestZoo, De Vleut ter inzage ligt: - ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding BestZoo, De Vleut’
3 okt 2017Uitbreiding BestZoo, De Vleut ter inzage ligt: - ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding BestZoo, De Vleut’
3 okt 2017OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 40-2017
Sluit het menu