Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
24 mrt 2022 Huisvestingsverordening gemeente Best 2020-2023

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
10 mei 2022 Voorbereidingsbesluit percelen kadastraal bekend gemeente Best, sectie E, nummers 5167, 5168 en 5170 gelegen aan de Oirschotseweg
29 mrt 2022 Aanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet
3 mrt 2022 Aanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet
2 mrt 2022 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten inrichtingen 2022

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
20 apr 2022 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Best 2022
11 apr 2022 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Best 2022
30 mrt 2022 Beleidsregel 'Toepassen norm sociale huurappartementen - Nota Parkeernormen 2022'
29 mrt 2022 Beleidsregel “Bibob Vastgoedtransacties gemeente Best 2022”

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
25 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 48 in Best
25 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
24 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Moseik 36 in Best
24 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg ong. in Best
24 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Veenpluis 6 in Best
24 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Michiel de Ruijterstraat 68 in Best
24 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
24 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Batalaan 11 in Best
24 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Industrieweg 145 in Best
23 mei 2022 Ontvangen melding lozing, Mosselaarweg 32 in Best
23 mei 2022 Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Raadhuisplein 30B in Best
23 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 96 in Best
20 mei 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Hoofdstraat 30 in Best
20 mei 2022 Ontvangen gebruiksmelding, Boslaan-Zuid 11 in Best
20 mei 2022 Besluit evenementenvergunning, Bedrijfsweg 12 in Best
20 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 136 in Best
20 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kruisparkweg 16 in Best
20 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, omgeving Ploegstraat in Best
20 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Boomheuvel 11 in Best
20 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Knikeind 11 in Best
20 mei 2022 Besluit evenementenvergunning, Koetshuistuin te Best
20 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hooiweg ong. in Best
17 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johan Brouwerstraat 58 in Best
17 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Salderes 169 in Best
17 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 96 in Best
17 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18 in Best
17 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 119 in Best
16 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Johan Brouwerstraat 108 in Best
16 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 11A in Best
13 mei 2022 Ontvangen milieumelding, Zandstraat 15 in Best
13 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Bokvelden ong. in Best
13 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, J.J. de Vlamstraat 25 in Best
13 mei 2022 Ontvangen aanvraag vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Oirschotseweg ong. nabij 96 en 98 in Best
12 mei 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Gildelaan 2 in Best
11 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Trompstraat 39 in Best
11 mei 2022 Ontvangen melding lozing, Veldweg in Best
11 mei 2022 Ontvangen gebruiksmelding, Zandstraat 15 in Best
11 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Krijgertje 10 in Best
11 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
11 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. (13) in Best
6 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bedrijfsweg 12 in Best
6 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Broekstraat 20 in Best
6 mei 2022 Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Broekstraat 20 in Best
6 mei 2022 Besluit evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
5 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, St Franciscusweg ong. in Best
5 mei 2022 Besluit verklaring van geen bezwaar, Terraweg, Bataweg en de Dieze in Best
5 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Terraweg 28B in Best
4 mei 2022 Ontvangen melding wijziging horecabedrijf, Hoofdstraat 18 in Best
4 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
4 mei 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
4 mei 2022 Besluit exploitatievergunning, Hoofdstraat 18 in Best
4 mei 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, St Franciscusweg 13 in Best
3 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Johannes Vermeerstraat 21 in Best
3 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, De Stek 4 in Best
3 mei 2022 Ontvangen melding lozing, Aarleseweg 16 in Best
2 mei 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Nieuwstraat 92 in Best
2 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Imkerhei 26 in Best
2 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, St Franciscusweg ong. in Best
2 mei 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kruisparkweg 16 in Best
2 mei 2022 Besluit omgevingsvergunning, Zandstraat 30 in Best
29 apr 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Bedrijfsweg 12 in Best
29 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Boterhoek 21 in Best
29 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 76 in Best
28 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 247 in Best
28 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
28 apr 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Aarlesche Erven 6 t/m 40, Den Dries 2 t/m 18 en 1 t/m 15, Grietenakker 2 t/m 10, Herensbogt 2 t/m 18
26 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Cornelis de Houtmanstr 2B in Best
26 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kerkhofpad in Best
26 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Rogvelden 62 in Best
26 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Schoenmakersstraat 4 in Best
26 apr 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
26 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Terraweg 29 in Best
26 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg ong. in Best
26 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Spinnerstraat 29 in Best
26 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Boomheuvel 1 in Best
25 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Mauritslaan 37 in Best
25 apr 2022 Ontvangen milieumelding, Industrieweg 145 in Best
25 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg ong. in Best
22 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kanaaldijk 5 in Best
22 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18G in Best
22 apr 2022 Besluit exploitatievergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
22 apr 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Sint-Oedenrodeseweg 14 in Best
22 apr 2022 Besluit drank- en horecawetvergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
22 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Trompstraat 3 in Best
22 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Mecklenburgweg 4 in Best
21 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kappost 2 in Best
21 apr 2022 Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Europaplein 1 in Best
21 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sperwerlaan 2 in Best
21 apr 2022 Besluit exploitatievergunning, Sonseweg 14 in Best
21 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Mosselaarweg 28 in Best
21 apr 2022 Besluit drank- en horecawetvergunning, Sonseweg 14 in Best
21 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsplein e.o. in Best
19 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Irenelaan 10A in Best
19 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Veenpluis 6 in Best
19 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 14 in Best
19 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Knikeind 11 in Best
19 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Arnold P. Nosseklaan 19 in Best
19 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Dissel 60 in Best
19 apr 2022 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning ‘Aarleseweg 34’
19 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Prof. R. Regoutstraat 46 in Best
19 apr 2022 Besluit evenementenvergunning, Centrum te Best
19 apr 2022 Besluit evenementenvergunning, Wilhelminaplein in Best
15 apr 2022 Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
14 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
14 apr 2022 Besluit evenementenvergunning, Ekkersweijer in Best
14 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Mosselaarweg 28 in Best
13 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kiezelhei 3 in Best
13 apr 2022 Ontvangen omgevingsmelding, Pastoor M. van Beekstraat 34 in Best
13 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Pastoor M. van Beekstraat 34 in Best
13 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Steltlopen 28 in Best
13 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jan Hendrikxstraat 30 in Best
13 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kapelaan H.G.M. Koopmansstr 25 in Best
13 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ekkersweijer 3 in Best
11 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Industrieweg 145 in Best
11 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Galmheuvel 15 in Best
11 apr 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Sint-Oedenrodeseweg 14A in Best
11 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg ong. in Best
8 apr 2022 Besluit evenementenvergunning, Max de Bossustraat 1 in Best
8 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jan Pietersz. Coenstraat 1 in Best
7 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hoefweg 4 in Best
7 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klabots 28 in Best
7 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Veldweg ong. in Best
7 apr 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Wilhelminaplein e.o. in Best
7 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
7 apr 2022 Besluit omgevingsvergunning, Rembrandtlaan 4 in Best
7 apr 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Veldweg 500 in Best
6 apr 2022 Besluit verklaring van geen bezwaar, Hagelaarweg in Best
6 apr 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Leemkuilen in Best
6 apr 2022 Besluit verklaring van geen bezwaar, Broekstraat in Best
5 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aarleseweg 4 in Best
5 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Akkerwinde 53 in Best
4 apr 2022 Ontvangen aanvraag melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Joe Mannweg 4 in Best
4 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Industrieweg 145 in Best
1 apr 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 20 in Best
1 apr 2022 Besluit verklaring van geen bezwaar, Ekkersweijer 1 in Best
1 apr 2022 Besluit evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
1 apr 2022 Besluit verklaring van geen bezwaar, Ekkersweijer 1 in Best
1 apr 2022 Besluit evenementenvergunning, Barrierweg/Steenovenseweg
1 apr 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mosselaarweg 28 in Best
31 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Gansvelden 18 in Best
30 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zandstraat 30 in Best
30 mrt 2022 Ontvangen melding lozing, Aarlesche Erven in Best
30 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bokvelden ong. in Best
30 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johannes Vermeerstraat 21 in Best
29 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
29 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Koetshuistuin te Best
28 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Mecklenburgweg 4 in Best
28 mrt 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Hoofdstraat 18 in Best
28 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 65 in Best
28 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Snijpaardje 38 in Best
28 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hooiweg ong. in Best
28 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Willem Barendszstraat 10 in Best
25 mrt 2022 Ontvangen melding lozing, Zweefheuvel 6 in Best
25 mrt 2022 Besluit exploitatievergunning, Hoofdstraat 44A in Best
25 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 108 in Best
24 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mr. T.J. Verschuurstraat 17 in Best
24 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Industrieweg 122 in Best
24 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Centrum te Best
23 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bedrijfsweg 12 in Best
23 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg in Best
23 mrt 2022 Besluit evenementenvergunning, Wilhelminaplein in Best
23 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 12 in Best
22 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 11 in Best
22 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
21 mrt 2022 Ontvangen omgevingsmelding, Stoelenmatter 22 in Best
21 mrt 2022 Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Sonseweg 14 in Best
21 mrt 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Sonseweg 14 in Best
21 mrt 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Dorpsplein 28 in Best
21 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Hagelaarweg 21 in Best
21 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, de Maas 22 in Best
21 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kapelweg 24 in Best
21 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, sportpark Naastenbest in Best
21 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Terraweg 28B in Best
21 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, de Dintel 27 in Best
18 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Johan Brouwerstraat 108 in Best
18 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg ong. in Best
18 mrt 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Bokvelden 6 in Best
18 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, diverse locaties in Best
18 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Koningin Julianaweg 88 in Best
18 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Wikke 9 in Best
18 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Boomheuvel 1 in Best
18 mrt 2022 Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Kapelweg 24 in Best
17 mrt 2022 Besluit melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Sportlaan 6a te Best
17 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zandstraat 15 in Best
17 mrt 2022 Besluit exploitatievergunning, Sportlaan 6A in Best
16 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schuilevinkje 28 in Best
16 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
16 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Philip van der Goesstraat 10 in Best
16 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Stek 4 in Best
16 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Spinnerstraat 29 in Best
15 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 29-31 in Best
15 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hurkseweg ong. in Best
15 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 8B in Best
14 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 48 in Best
14 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Steltlopen 28 in Best
14 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Spinnerstraat 29 in Best
14 mrt 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg ong. in Best
14 mrt 2022 Ontvangen aanvraag verklaring van geen bezwaar, Ekkersweijer 1 in Best
14 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, St Franciscusweg ong. in Best
11 mrt 2022 Ontvangen omgevingsmelding, Stoelenmatter 43 in Best
11 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelaan H.G.M. Koopmansstr 25 in Best
11 mrt 2022 Besluit drank- en horecawetvergunning, Industrieweg 122 in Best
10 mrt 2022 Besluit melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Oirschotseweg 108 in Best
10 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 247 in Best
10 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schoenmakersstraat 4 in Best
10 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
8 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Boomheuvel 11 in Best
8 mrt 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kiezelhei 3 in Best
8 mrt 2022 Ontvangen gebruiksmelding, Hoofdstraat 32 in Best
8 mrt 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boterhoek en Wilhelminaplein in Best
7 mrt 2022 Geen sjabloon gevonden. Neem contact op met de beheerder
7 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, de Dintel 27 in Best
4 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Ketelbraken 14 in Best
4 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, door Best
3 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Zomereik 7 in Best
3 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Industrieweg 110 in Best
3 mrt 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Oirschotseweg 29C in Best
3 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Jan Campertstraat 7 in Best
3 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Barrierweg/Steenovenseweg
2 mrt 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Hoofdstraat 44A in Best
2 mrt 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Max de Bossustraat 1 in Best
2 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Sonseweg 1A in Best
1 mrt 2022 Besluit omgevingsvergunning, Rijpheuvel 11 in Best
28 feb 2022 Ontvangen aanvraag melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Oirschotseweg 108 in Best

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2022 Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente Best in Aarlesche Erven, fase 1
24 mei 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 21-2022
17 mei 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 20-2022
5 apr 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 14-2022
29 mrt 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 13-2022
22 mrt 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 12-2022
15 mrt 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2022
1 mrt 2022 ONTWERP NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE BEST (INCLUSIEF PFAS)

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
17 mei 2022 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Aarlesche Erven, actualisatie fase 2’
26 apr 2022 Vaststelling bestemmingsplan ‘J.P. Coenstraat ongenummerd’
5 apr 2022 Vaststelling bestemmingsplan ‘Steegsche Velden-Noord’ en besluit hogere waarden

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
28 apr 2022 Ontwerpverkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Grindheuvel, Best
19 apr 2022 Verkeersbesluit – uitbreiding parkeerschijfzone centrum, Best
19 apr 2022 Verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Best
19 apr 2022 Verkeersbesluit – Reserveren gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, Prinses Beatrixlaan, Ferdinand Bolstraat en Mgr. Zwijsenstraat, Best
30 mrt 2022 Verkeersbesluit – Tijdelijke afsluiting Koppelboor, Best
30 mrt 2022 Verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Heulbank, Best