Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Tweede Kamerverkiezingen

Openbare bekendmaking adressen stemlokalen (PDF, 189.7 kB)
Openbare bekendmaking stemmen bij volmacht (PDF, 186.2 kB) 
Openbare bekendmaking vervroegd stemmen (PDF, 184.1 kB)
Openbare bekendmaking afgiftepunt briefstemmen (PDF, 183.3 kB)
Openbare bekendmaking vooropening en stemopening briefstembureau (PDF, 357.6 kB)
Openbare bekendmaking stemmen met een kiezerspas (PDF, 182.0 kB)

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

Overzicht van openbare bekendmakingen
DatumBekendmaking
16 apr 2021Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2021
16 apr 2021Ontvangen milieumelding, Dorpsplein 28 in Best
16 apr 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Dorpsplein 28 in Best
15 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
15 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dijkstraten ong. in Best
15 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Fabrieksweg 10 in Best
15 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 38 in Best
15 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Molenwei 3 in Best
14 apr 2021Besluit van de raad van de gemeente Best tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Best 2021
14 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18A en 18G in Best
14 apr 2021Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Hoofdstraat 18A en 18G in Best
14 apr 2021Verordening Starterslening 2021 gemeente Best
14 apr 2021Ontvangen omgevingsmelding, Pintol 2 in Best
14 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Frater S. Romboutsstraat 13 in Best
14 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Industrieweg 160B in Best
13 apr 2021Ontvangen omgevingsmelding, Stoelenmatter 72 in Best
13 apr 2021OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 15-2021
13 apr 2021Besluit exploitatievergunning, De Schakel 65 in Best
13 apr 2021Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bedrijfsweg 12 in Best
13 apr 2021Openbare bekendmaking toegepaste bestuursdwang voertuig
13 apr 2021Ontvangen aanvraag melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Oirschotseweg 108 in Best
12 apr 2021Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Oirschotseweg 108 in Best
12 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 36 in Best
12 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best
12 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Salderes 180 in Best
12 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 20A in Best
9 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hertvelden 10 in Best
9 apr 2021Besluit exploitatievergunning, Boterhoek 95 te Best
9 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ambachtsweg 7 in Best
8 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johannes Verleunstraat 10 in Best
7 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johannes Verleunstraat 14 in Best
7 apr 2021Beleidsregels giften Participatiewet gemeente Best 2021
6 apr 2021Ontvangen melding lozing, Sonseweg 11A in Best
6 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 19 in Best
6 apr 2021Steegsche Velden-Noord
6 apr 2021Steegsche Velden-Noord
6 apr 2021Verleende omgevingsvergunning ‘Lijsterbes ongenummerd (naast 30)’
6 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Willem Barendszstraat 15 in Best
6 apr 2021Verleende omgevingsvergunning ‘Lijsterbes ongenummerd (naast 30)’
2 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bleker 6 in Best
2 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg, Trekzaag en Prins Bernhardlaan in Best
2 apr 2021Besluit omgevingsvergunning, Sportlaan 4 in Best
1 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wetstok 2 in Best
1 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 6 in Best
1 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 32 in Best
1 apr 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aarleseweg 34 in Best
31 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisparkweg 35 in Best
31 mrt 2021Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Tongelreep 2 in Best
31 mrt 2021Bestemmingsplan ‘Hoek Prins Bernhardlaan - Kruisparkweg’
31 mrt 2021Besluit omgevingsvergunning, Zilvermeeuwlaan ong. in Best
31 mrt 2021Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Zilvermeeuwlaan 6 in Best
31 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 63 in Best
31 mrt 2021Bestemmingsplan ‘Hoek Prins Bernhardlaan - Kruisparkweg’
30 mrt 2021Vaststelling bestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 83’
30 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 1 in Best
30 mrt 2021OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 13-2021
30 mrt 2021Besluit aanwijzen tijdvak zonnepanelenproject gemeente Best
30 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg ong. in Best
30 mrt 2021Vaststelling bestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 83’
29 mrt 2021Besluit omgevingsvergunning, Lijsterbes ong. in Best
29 mrt 2021Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Lijsterbes 28 in Best
29 mrt 2021Besluit verhuurtoestemming Leegstandwet, H. Hartstraat 10 in Best
29 mrt 2021Ontvangen milieumelding, de Tongelreep 1-17 in Best
26 mrt 2021Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, hoek Prins Bernhardlaan - Kruisparkweg in Best
26 mrt 2021Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg 7 in Best
26 mrt 2021Verkeersbesluit – Reserveren gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, diverse locaties, Best
26 mrt 2021Verkeersbesluit – Verbod vrachtverkeer en bussen parkeerstrook Willem de Zwijgerweg, Best
26 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kanaaldijk in Best
26 mrt 2021Verkeersbesluit – instellen parkeerverbod Secr. L. Jansenstraat 6, Best
26 mrt 2021Ontvangen milieumelding, Heuveleindseweg 6A in Best
26 mrt 2021Normen geurbelasting herbestemmen voormalige agrarische bedrijfswoningen
26 mrt 2021Verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Molenstraat, Best
25 mrt 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
25 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Haktol 2 in Best
24 mrt 2021Ontwerp omgevingsvergunning ‘Oude Baan 36’
24 mrt 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Steenovenseweg 1A in Best
24 mrt 2021Ontwerp omgevingsvergunning ‘Oude Baan 36’
23 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sportlaan 4 in Best
23 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid ong. in Best
23 mrt 2021Openbare bekendmaking toegepaste bestuursdwang voertuig
23 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Vleutstraat (nabij nr. 30) in Best
23 mrt 2021Ontvangen milieumelding, Sonseweg 1 in Best
22 mrt 2021Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Eindhovenseweg 28B en 28C in Best
22 mrt 2021Besluit omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 28A in Best
22 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jacoba Pulskensstraat 5 in Best
22 mrt 2021Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Oude Baan ong. in Best
22 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg 11A in Best
22 mrt 2021Besluit omgevingsvergunning, de Maas 22 in Best
22 mrt 2021Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Eindhovenseweg 28A in Best
19 mrt 2021Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Nijverheidsweg 27 in Best
18 mrt 2021Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Nieuwstraat 55B in Best
18 mrt 2021Besluit omgevingsvergunning, Kapelaan H.G.M. Koopmansstr 12 in Best
17 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kloofhamer 1 in Best
17 mrt 2021Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
17 mrt 2021Besluit omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 43 in Best
17 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zevensprong 82 in Best
17 mrt 2021Ontvangen milieumelding, Bedrijfsweg 12 in Best
17 mrt 2021Ontvangen omgevingsmelding, Klompenmaker 42 in Best
17 mrt 2021Ontvangen gebruiksmelding, Kapelplein 8 in Best
16 mrt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schoofvelden 8 in Best