Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jan 2023 Verordening onroerendezaakbelastingen 2023
27 dec 2022 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Best
22 dec 2022 Verordening rekenkamer gemeente Best 2022
21 dec 2022 Verordening marktgeld 2023
21 dec 2022 Verordening toeristenbelasting 2023
21 dec 2022 Verordening reinigingsheffingen 2023
21 dec 2022 Verordening rioolheffing 2023
21 dec 2022 Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
21 dec 2022 Verordening onroerendezaakbelastingen 2023
21 dec 2022 Verordening op de heffing en invordering van leges 2023
21 dec 2022 Verordening precariobelasting 2023
20 dec 2022 Raadsbesluit Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften
19 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
15 dec 2022 Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Best 2022
15 dec 2022 Algemene Plaatselijke Verordening Best 2023
12 dec 2022 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Best 2015
1 nov 2022 Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
10 jan 2023 Ontwerpwijziging Omgevingsvisie Best 2040
30 dec 2022 Aanwijzingsbesluit toezichthouder calamiteiten Wmo
14 dec 2022 Rectificatie: Prijsindexering normbedragen onderwijshuisvesting 2023
14 dec 2022 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten inrichtingen 2023

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
27 dec 2022 Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte
22 dec 2022 Reglement van Orde 2023
18 nov 2022 Landschapsinvesteringsregeling 2019 gemeente Best

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Grasklokje 77 in Best
31 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Philip van der Goesstr 10 in Best
30 jan 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 2 in Best
30 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, P.J. Haagenstraat 2 in Best
30 jan 2023 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Bloemendonk 1 t/m 21 en Bomenbeemd 46 en 48 in Best
30 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Bloemendonk ong. en Bomenbeemd ong. in Best
27 jan 2023 Ontvangen milieumelding, de Run 21 in Best
27 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 9 in Best
27 jan 2023 Ontvangen milieumelding, de Dieze 28C in Best, unit 1
27 jan 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
27 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 7 in Best
27 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 3 in Best
27 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ketelbraken 5 in Best
27 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Kerkhofpad 3 in Best
27 jan 2023 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boterhoek en Wilhelminaplein in Best
26 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Dr. C.R. Hermansstraat 2 in Best
26 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 20 in Best
25 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Piet Heinshof 4 in Best
25 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 62 in Best
25 jan 2023 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
25 jan 2023 Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
24 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Nazarethstraat ong. in Best
23 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Johan Frisopark 45 in Best
23 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Bomenbeemd 44 in Best
20 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Mgr. Zwijsenstraat 85 in Best
20 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Gildelaan 4 in Best
19 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mauritslaan 18 in Best
19 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 32K, 32L en 32M in Best
19 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Willem de Zwijgerweg 98 in Best
19 jan 2023 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Europaplein 1 (gebouw 11) in Best
19 jan 2023 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Dommel 18B in Best
19 jan 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Nazarethstraat ong. in Best
18 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 78 in Best
18 jan 2023 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kruisbeemdenweg 9 en 11 in Best
18 jan 2023 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Zandstraat 15 in Best
18 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Ekkersweijer ong. in Best
18 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
18 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Fabrieksweg 13-15 in Best
18 jan 2023 Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Kruisbeemdenweg 9 en 11 in Best
18 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Ekkersweijer in Best
18 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 23 in Best
17 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 27 in Best
16 jan 2023 Ontvangen omgevingsmelding, Mgr. Dr. Th. Goossensstraat 61 in Best
16 jan 2023 Niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning, Vijverweg 13 t/m 21 in Best
16 jan 2023 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Centrum in Best
13 jan 2023 Besluit evenementenvergunning, Dorpsplein, parkeerplaats AH in Best
12 jan 2023 Ontvangen melding lozing, Zandstraat 28 in Best
12 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 15 in Best
12 jan 2023 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kruisbeemdenweg 15 in Best
11 jan 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Voetboog 35 in Best
11 jan 2023 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Kapelplein, Wilhelminaplein en WC Heivelden in Best
11 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Trompstraat 24 in Best
11 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Randweg 8 in Best
10 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prins Bernhardlaan ong. in Best
10 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18-20 in Best
9 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 76 in Best
6 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dophamer 14 in Best
6 jan 2023 Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 5A in Best
6 jan 2023 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Drs. J.L. Moonenstraat 24 in Best
4 jan 2023 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein in Best
4 jan 2023 Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Prof. R. Regoutstraat 15 in Best
2 jan 2023 Ontvangen milieumelding, Kanaaldijk 29 in Best
2 jan 2023 Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Hoofdstraat 26 in Best
2 jan 2023 Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Dorpsplein 28 in Best
30 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prof. Titus Brandsmastr 21 in Best
30 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prof. R. Regoutstraat 59 in Best
30 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Molenkampseweg 10 in Best
30 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prof. R. Regoutstraat 50 in Best
29 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Seinheuvel ong. in Best
29 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg 39 in Best
29 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dorsvelden 4 in Best
29 dec 2022 Besluit weigeringomgevingsvergunning, Tormentil 10 in Best
29 dec 2022 Besluit standplaatsvergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein en Kapelplein te Best
29 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wildheuvel 15 in Best
29 dec 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, in Best
29 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven-De Tuinen bouwnr. 1 in Best
27 dec 2022 Ontvangen milieumelding, Kerkstraat 22 in Best
27 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Terraweg 22 in Best
27 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Hulst 22 in Best
27 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Michiel de Ruijterstraat 2 in Best
27 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Bloemendonk ong. en Bomenbeemd ong. in Best
27 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Winkelcentrum Boterhoek in Best
23 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Beemdheuvel 18 in Best
23 dec 2022 Besluit evenementenvergunning, van Wilhelminaplein via Prins Bernhardlaan naar Dorpsplein
23 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Eik ong. in Best
23 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Johan Frisopark 41 in Best
23 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Wever ong. in Best
22 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Vijverweg 13 t/m 21 in Best
21 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eik ong. in Best
21 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wever ong. in Best
21 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Hoefweg 4 in Best
21 dec 2022 Besluit evenementenvergunning, St Odulphusstraat 2B in Best
21 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Hoefweg 4 in Best
21 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Leemkuilenpad, Zomereik en Salderes
19 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Wildheuvel 9-11 in Best
19 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zaageind 29 in Best
19 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zaageind 31 in Best
19 dec 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Kerkstraat 22 in Best
19 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Wildheuvel 21-23 in Best
19 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 9 in Best
19 dec 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Sonseweg 1B in Best
19 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Acacia 11 in Best
19 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Voetboog 47 in Best
19 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Jacob van Wassenaerstr 69 in Best
19 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Centrum in Best
19 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johan Frisopark 37 in Best
19 dec 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kruisbeemdenweg 9 in Best
19 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, de Run 12 in Best
19 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
16 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Leemkuilenpad, Zomereik en Salderes
16 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Zilvermeeuwlaan 10 in Best
16 dec 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, in Best
16 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dr. H. Mollerstraat 34 in Best
16 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, De Leeuwerikstraat 57 in Best
15 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Patrijslaan 9A in Best
15 dec 2022 Besluit weigering aanvraag omgevingsvergunning, Brem 4 in Best
14 dec 2022 Ontvangen milieumelding, Raadhuisplein 10A in Best
14 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wetstok 2 in Best
14 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 2 in Best
14 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Ekkersweijer in Best
14 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Ketelbraken 24 in Best
14 dec 2022 Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, St Odulphusstraat 2B in Best
14 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oude Baan 20 in Best
14 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 69 in Best
14 dec 2022 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Hallenweg 8 in Best
13 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Vleutstraat 8 in Best
13 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 19A in Best
13 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zilvermeeuwlaan ong. in Best
12 dec 2022 Ontvangen milieumelding, Industrieweg 145 in Best
12 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Vleutstraat 8A in Best
12 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 53 in Best
12 dec 2022 Niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning, Pelgrimshei 19 in Best
12 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kloofhamer 16 in Best
12 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Gerard Doustraat 18 in Best
9 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, I.B.C.weg 2 in Best
9 dec 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein te Best
8 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dr. C.R. Hermansstraat 2 in Best
8 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Irenelaan 14 in Best
8 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Seinheuvel ong. in Best
7 dec 2022 Ontvangen milieumelding, de Waal 24 in Best
7 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Voetboog 47 in Best
7 dec 2022 Besluit verklaring van geen bezwaar, Joe Mann in Best
7 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, de Dintel 27 in Best
7 dec 2022 Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Speldenmaker 9 in Best
6 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Zomereik ong. in Best
5 dec 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Willem de Zwijgerweg 98 in Best
5 dec 2022 Besluit drank- en horecawetvergunning, Joe Mannweg 4 in Best
5 dec 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Oirschotseweg 29A en 29B in Best
5 dec 2022 Besluit exploitatievergunning, Joe Mannweg 4 in Best
5 dec 2022 Besluit melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Joe Mannweg 4 in Best
5 dec 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johan Frisopark 41 in Best
5 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg 29A en 29B in Best
2 dec 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Kapelweg 28B in Best
2 dec 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, St Odulphusstraat 2B in Best
2 dec 2022 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Veenpluis 6 in Best
2 dec 2022 Besluit omgevingsvergunning, de Dieze 2 in Best
1 dec 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Koningin Julianaweg 31C in Best
30 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Molenstraat 17 in Best
30 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18-20 in Best
30 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nazarethstraat ong. in Best
28 nov 2022 Besluit evenementenvergunning, Hoofdstraat en Dorpsplein
28 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Magazijnweg 19 in Best
28 nov 2022 Besluit exploitatievergunning, Oirschotseweg 108 in Best
28 nov 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boterhoek 87 in Best
25 nov 2022 Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein, parkeerplaats AH in Best
25 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 32 in Best
25 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Trompstraat 24 in Best
24 nov 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 50 in Best
23 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 7 in Best
23 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bomenbeemd 44 in Best
23 nov 2022 Ontvangen gebruiksmelding, St Odulphusstraat 2B in Best
23 nov 2022 Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Hannie Schaftplein 2 in Best
23 nov 2022 Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Hoefblad 84 in Best
23 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoefweg 4 in Best
23 nov 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Hoofdstraat 3E en 3F in Best
23 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoefblad 56 in Best
23 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prof. R. Regoutstraat 60A in Best
22 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 40 in Best
21 nov 2022 Besluit buiten behandeling laten
21 nov 2022 Ontwerpbesluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Trekzaag ong. in Best
18 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Steenovenseweg 10B in Best
18 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hulst 22 in Best
17 nov 2022 Ontvangen milieumelding, Arnold P. Nosseklaan 3 in Best
17 nov 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Molenkampseweg 10 in Best
17 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
17 nov 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kuipershoef 2 en 4 in Best
17 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Dennenhei 52 in Best
16 nov 2022 Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Dr. H. Mollerstraat 24 in Best
16 nov 2022 Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Speldenmaker 9 in Best
16 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 23 in Best
16 nov 2022 Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Mosselaarweg 26A en 28 in Best
15 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg ong. in Best
14 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johan Frisopark 45 in Best
14 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg 86 in Best
11 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Meidoornstraat 19 in Best
11 nov 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zilvermeeuwlaan 10 in Best
10 nov 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Aarlesche Erven 84 tm 138, Schootakker 1 tm 47 en 14 tm 20, De Schotte 2, De Schotte 1 tm 19 en Achterste Schotte 1 tm 11
10 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 7 in Best
10 nov 2022 Besluit toekennen van een straatnaam in de openbare ruimte, Kuipershoef in Best
10 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
9 nov 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
9 nov 2022 Ontvangen milieumelding, Oranjestraat 100 in Best
9 nov 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Loterij in Best
9 nov 2022 Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aarlesche Erven in Best
9 nov 2022 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Zandstraat 26 in Best
8 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Zandstraat 28 in Best
7 nov 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Kapelplein te Best
7 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg ong. in Best
7 nov 2022 Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Nieuwstraat 55B in Best
7 nov 2022 Besluit omgevingsvergunning, Terraweg 27B in Best
7 nov 2022 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Lage Vleutweg 5 en 7 in Best
7 nov 2022 Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Nieuwstraat 55B in Best
4 nov 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Dorpsplein in Best
3 nov 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Jacob van Wassenaerstr 69 in Best
3 nov 2022 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Steenovenseweg 10B in Best
2 nov 2022 Ontvangen melding lozing, Mosselaarweg 26 in Best
2 nov 2022 Ontvangen milieumelding, Nieuwstraat 55B in Best
2 nov 2022 Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boterhoek en Wilhelminaplein in Best

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
31 jan 2023 Voornemen tot openbare verpachting van landbouwgrond 2023 in de gemeente Best
4 jan 2023 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 01-2023
30 dec 2022 Beleid inwoners- en overheidsparticipatie
13 dec 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 50-2022
29 nov 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 48-2022
8 nov 2022 Voorgenomen verkoop van de verhuurde ondergrond van de garageboxen aan de Bernard Beekmansstraat in Wilhelminadorp
8 nov 2022 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 45-2022

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
17 jan 2023 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Veenpluis 4-6
21 dec 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Mosselaarweg 17’
13 dec 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Locaties de Maas en I.B.C.-weg’
23 nov 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Trekzaag’
8 nov 2022 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Best 2021 en besluit hogere waarden
1 nov 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Franciscusweg 1A’
1 nov 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sint-Annaweg 4’

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
5 dec 2022 Verkeersbesluit – verkeersmaatregelen herinrichting Prinses Beatrixlaan en Willem de Zwijgerweg, Best
5 dec 2022 Verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, diverse locaties, Best