Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
17 apr 2019Bosbeheerplan Bos en Natuur 2016 - 2026
17 apr 2019Uitgangspunten bomen versus zonnepanelen
17 apr 2019Adoptie rotondes
17 apr 2019Speelruimtebeleidsplan 2013
17 apr 2019Kwaliteitsplan Openbare Ruimte
17 apr 2019Lijst beschermde bomen gemeente Best
17 apr 2019Groenbeleidsplan 2012
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent de directeur Directiestatuut Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
16 apr 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
16 apr 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 16-2019
15 apr 2019Verkiezing van de leden van het Europees Parlement
15 apr 2019Verkiezing van de leden van het Europees Parlement
12 apr 2019Handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2018 – 2022
12 apr 2019Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren 2018
11 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent klachten Klachtenregeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
11 apr 2019Verordening van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent bekendmaken en kennisgeving Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018
11 apr 2019Verordening van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden rechtspositieregeling personeel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013
11 apr 2019Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdende regels omtrent vergaderingen algemeen bestuur Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
9 apr 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 15-2019
9 apr 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 15-2019
2 apr 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 14-2019
1 apr 2019Welstand met beleid 2003
1 apr 2019Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Best 2019
1 apr 2019Aanwijzing van de woz- en heffingsambtenaar
1 apr 2019Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie 2019
1 apr 2019Wijzigen van de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2018 en het wijzigen van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 (1e wijziging)
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - instellen parkeerverbod Professor R.Regoutstraat t.h.v. uitrit begraafplaats
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerschijfzone voor winkels Oirschotseweg t.h.v. nr 5
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen Lijsterbes 67
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - tijdelijke verkeersmaatregelen NK-Veldloop NCB-weg en Molenstraat
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen parkeerterrein Sportlaan t.h.v visvijver
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - verwijderen voetgangsoversteekplaatsen fietspad Koningin Julianaweg
29 mrt 2019VERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. NK Veldloop 2019, Aquabest
29 mrt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren diverse gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken - diverse locaties Best
26 mrt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 13-2019
21 mrt 2019Nadere uitwerking Hogere waarde beleid uitbreiding Steegsche Velden
19 mrt 2019Oude Baan 32, Best
19 mrt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 12-2019
19 mrt 2019Oude Baan 32, Best
14 mrt 2019BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT ACHTERSTE HEISTRAAT 2 BEST
14 mrt 2019BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT ACHTERSTE HEISTRAAT 2 BEST
13 mrt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - BIC/Challenge wegenstructuur
12 mrt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2019
5 mrt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - verkeersmaatregelen herinrichting Molenstraat
5 mrt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT – Parkeerverbod Fabrieksweg
5 mrt 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
5 mrt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 10-2019
26 feb 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 09-2019
20 feb 2019Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument
20 feb 2019Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument
19 feb 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 08-2019
13 feb 2019Europees Parlement
13 feb 2019Besluit tot openstellen elektronisch berichtenverkeer betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en heffing en de WOZ
13 feb 2019Regionale ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Best - 2019
12 feb 2019Exploitatieplan Dijkstraten, herziening 2018
12 feb 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 07-2019
12 feb 2019Exploitatieplan Dijkstraten, herziening 2018
11 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerschijfzone Oirschtoseweg t.h.v. winkels
11 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. NK veldloop 2019, Aquabest
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Pussy Lounge 2019 Aquabest
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerverbod t.h.v. inrit 5-7
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Diverse verkeersmaatregelen t.b.v. reconstructie Schutboomweg
8 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen, Lijsterbes 67
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen Kerkhofpad/Achter de Kerk
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Opheffen Gehandicaptenparkeerplaats Springtouw 2, Best
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Opheffen bussluis parkeerterrein Sporthal Pr. Beatrixlaan
8 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Parkeerverbod Prof. R. Regoutstraat t.h.v. uitrit begraafplaats
Sluit het menu