Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
11 jan 2024 Financiële verordening 2023
29 dec 2023 Huisvestingsverordening gemeente Best 2024-2027
20 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van leges 2024
15 dec 2023 Afvalstoffenverordening gemeente Best 2024
15 dec 2023 Verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Best 2024
15 dec 2023 Erfgoedverordening gemeente Best 2024
12 dec 2023 Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed niet in eigendom van de gemeente
6 dec 2023 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Best 2015

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
5 feb 2024 Besluit Aanwijzing collectieve festiviteiten inrichtingen 2024
23 jan 2024 Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024
29 dec 2023 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best
29 dec 2023 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Best
29 dec 2023 Algemeen mandaatbesluit gemeente Best 2024
4 dec 2023 Beheerregeling informatiebeheer gemeente Best 2023

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
26 feb 2024 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Schrappaardje en Krullen in Best
14 feb 2024 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Kruisbeemdenweg 13
14 feb 2024 Besluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Kruisbeemdenweg 13 in Best
12 feb 2024 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Vlinderhei 31, 5685GZ Best
9 feb 2024 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Prins Bernhardlaan 1 t/m 65 in Best
9 feb 2024 Besluit weigeren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Kerkstraat 27, 5682AA Best
8 feb 2024 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Oude Baan 19 Best
1 feb 2024 Besluit tot een parkeerontheffing, Boterhoek 78, 5683AW Best
18 jan 2024 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Ferdinand Bolstraat, Prins Bernhardlaan en Kortenaerstraat in Best
18 jan 2024 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Hoofdstraat 53, 5683AC Best
18 jan 2024 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Prof. Titus Brandsmastr 55, 5684TC Best
8 jan 2024 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Trekzaag 5, Best
8 jan 2024 Besluit tot een ontheffing van de sluitingstijden, Boterhoek 21, 5683AS Best
29 dec 2023 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, rotonde Gildelaan en Willem de Zwijgerweg in Best
29 dec 2023 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Wilhelminaplein 140, 5684VP Best
22 dec 2023 Besluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Kruisbeemdenweg 15, 5682PC Best
20 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een Alcoholwetontheffing, Broekdijk 5, 5681PG Best
20 dec 2023 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Schrappaardje en Krulmes in Best
20 dec 2023 Besluit tot een parkeerontheffing, Raadhuisplein 30, 5683EA Best
19 dec 2023 Ontwerpbesluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Spoorweglaan ong. in Best
19 dec 2023 Ontwerpbesluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Eindhovenseweg-Zuid 69A, 5683PW Best
15 dec 2023 Ontwerpbesluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Spoorweglaan te Best
14 dec 2023 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Klaverhoekseweg 14D, 5681PX Best
12 dec 2023 Ontwerpbesluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Sonseweg ong. in Best
12 dec 2023 Ontwerpbesluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Mosselaarweg 5-7-16, 5684NX Best
6 dec 2023 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Braamheuvel 12, 5685AR Best
5 dec 2023 Besluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Oirschotseweg 100A, 5684NL Best
4 dec 2023 Besluit tot een parkeerontheffing, Nazarethplein 62, 5683AK Best
27 nov 2023 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Zonnewende, Best

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
26 feb 2024 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Aarleseweg 32, 5684LN Best
24 jan 2024 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Kapelweg 18, 5684NT Best
18 jan 2024 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Randweg 31, 5683CL Best
12 jan 2024 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Aarleseweg 4C, 5684NR Best
2 jan 2024 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Seinheuvel 1, 5685BS Best
22 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Ploegstraat 4, 5683PA Best
20 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Oranjestraat achter nr. 30 in Best
20 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Fabrieksweg 42, 5683PP Best
20 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Randweg 9, 5683CL Best
18 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Seinheuvel 7, 5685BS Best

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
9 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van producten, Wilhelminaplein in Best
9 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van producten, Wilhelminaplein in Best
19 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Alcoholwetvergunning, Boterhoek 95, 5683AX Best
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een Alcoholwetvergunning, Broekdijk 5, 5681PG Best
29 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van producten, Kapelplein, Best
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een Alcoholwetvergunning, Stationsplein 1, 5683BD Best

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
22 feb 2024 END-Geluidbelastingskaarten en tabel (4e tranche)
13 feb 2024 Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Best
31 jan 2024 Beleidsregels tegemoetkoming kosten eigen bijdrage kinderopvang Best 2015
11 jan 2024 Nota Reserves en voorzieningen 2023
29 dec 2023 Beleidsregel ’49 discrepanties tussen de Bruidsschat en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)'
21 dec 2023 Programma externe veiligheid gemeente Best
12 dec 2023 Beleidsregel definitie geurgevoelig gebouw Best 2024
12 dec 2023 Beleidsregel geluid onder de Omgevingswet gemeente Best
12 dec 2023 Beleidsregel kruimelgevallen gemeente Best

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
8 feb 2024 Mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Best

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
16 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein e.o. in Best
12 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein 28, 5683GA Best
12 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best
7 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
1 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
22 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein in Best
5 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Prinses Beatrixlaan 27, 5684GJ Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Nieuwstraat 44, 5683KC Best
22 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorsplein e.o. in Best

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 feb 2024 Besluit weigering op een aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Raadhuisplein 10A, 5683EB Best
19 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Boterhoek 95, 5683AX Best
10 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Broekdijk 5, 5681PG Best
22 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Stationsplein 1, 5683BD Best

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
15 feb 2024 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Industrieweg 126, 5683CG Best
7 feb 2024 Ontvangst van een een melding voor het brandveilig gebruik, Prinses Beatrixlaan 27, 5684GJ Best
4 jan 2024 Ontvangst van een een melding voor een omgevingsplan-activiteit, Mgr. Zwijsenstraat 58, 5683HD Best

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
26 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Schrappaardje en Krullen
26 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 9, 5684GC Best
26 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 48. 5682CC Best
26 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 3, 5684GS Best
23 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarleseweg 34, 5684LN Best
23 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Willem-Alexanderpark 11
22 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mosselaarweg 26A, 5684NZ Best
22 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hogevleutweg 15, 5681PD Best
22 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zandstraat 16
22 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Salderes 101, 5682EP Best
21 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oude Baan 25, 5681PS Best
21 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 16, 5682PC Best
21 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Schuilevinkje 32, 5683LG Best
21 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 34, 5682CC Best
16 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Tormentil 10, 5684PK Best
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Industrieweg 126, 5683CG Best
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Golflaan 1, 5683RZ Best
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 K 4674
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Europaplein 1, 5684ZC Best
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Nieuwstraat 79, 5683KB Best
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 K 4674
15 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 48. 5682CC Best
15 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarlesche Erven
15 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 8, 5684GG Best
15 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Liempdseweg 4, 5682PL Best
15 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Gansvelden 5, 5685HB Best
14 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 48. 5682CC Best
14 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarlesche Erven 66, 5684MA Best
14 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hallenweg 14, 5683CT Best
14 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 13
13 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kapelweg 27, 5684NT Best
13 feb 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Den Ekker 1C, 5683KE Best
13 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Herensbogt 2, 5684MG Best
13 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Michiel de Ruijterstraat 70, 5684BM Best
13 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 62, 5684WN Best
12 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning; Kapelweg 27 Best
9 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Haktol 1, 5683LL Best
9 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarlesche Erven 72, 5684MA Best
8 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mosselaarweg 19, 5684NX Best
8 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Witte de Withstraat 9, 5684ST Best
8 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning; Oude Baan ong. Best
7 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Molenkampseweg 12, 5681PE Best
7 feb 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hoofdstraat 8E, 5683AD Best
7 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat, 5681PA Best
5 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 30, 5682CC Best
5 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Randweg 31, 5683CL Best
5 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 30, 5682CC Best
2 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Maas 2, 5684PL Best
1 feb 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 18, 5684VL Best
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Lijsterbes 45
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Den Dries 2
31 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 33
30 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Seinheuvel 3, 5685BS Best
29 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Veldweg 10, 5684NS Best
29 jan 2024 Besluit op aanvraag voor een omgevingsvergunning; de Maas 6 Best
29 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mecklenburgweg 3, 5684GR Best
29 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kruisparkweg 49, 5684AB Best
25 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aardheuvel 56, 5685AC Best
25 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zandstraat 28 in Best
24 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Olieslager 2, 5683NV Best
24 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarlesche Erven 9, 5684MA Best
24 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarlesche Erven 132, 5684MA Best
24 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zevensprong en Haasje over
23 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Dieze 27, 5684PR Best
23 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat, 5681PA Best
23 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Waal 11, 5684PH Best
23 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 E 5168
23 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarleseweg 10, 5684NR Best
22 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 30, 5682CC Best
22 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kapelweg 11, 5684NT Best
19 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Esdoornstraat 6, 5682CM Best
18 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zandstraat 28, 5683 PL Best
17 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Speelheideweg 44, 5683JK Best
17 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Speelheideweg 22, 5683JJ Best
15 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Seinheuvel 3, 5685BS Best
12 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hoofdstraat 66, 5683AG Best
12 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Witte de Withstraat 9, 5684ST Best
11 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Willem-Alexanderpark 11
11 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Bosseweg 25, 5682BA Best
8 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Trekzaag 5, 5684KT Best
8 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Brouwerstraat 74, 5684WD Best
5 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Maas 13, 5684PL Best
4 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 30, 5681PX Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Stationsstraat 51, 5683 BB Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oude Baan 25, 5681PS Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sonseweg/Molenheideweg
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mosselaarweg 26A, 5684NZ Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarleseweg 34, 5684LN Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Salderes 101, 5682EP Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 9, 5684GS Best
4 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hogevleutweg 15, 5681PD Best
4 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 18, 5684GG Best
2 jan 2024 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 30, 5682CC Best
2 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Tormentil 10, 5684PK Best
2 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Europaplein 1, 5684ZC Best
2 jan 2024 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Fabrieksweg 42, 5683PP Best
2 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 K 5206
2 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Waal 38, 5684PH Best
2 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sonseweg 31A, 5681BH Best
2 jan 2024 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 H 4338
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 8, 5684GG Best
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 K 4674
29 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Terraweg 18B, 5681RD Best
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 H 6402
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 K 4674
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Spoorweglaan ong. in Best
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 H 7132
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Maas 2, 5684PL Best
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aardheuvel 56, 5685AC Best
29 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Draadeind 35, 5685DB Best
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Spoorweglaan ong. in Best
29 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Golflaan 1, 5683RZ Best
27 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Den Dries 17, 5684MD Best
22 dec 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 18, 5684GG Best
22 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Liempdseweg 4, 5682PL Best
21 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kapelweg 27, 5684NT Best
21 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Molenkampseweg 12, 5681PE Best
21 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vijverweg 13, 5683CX Best
20 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Jan van Riebeeckstraat 13, 5684EH Best
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zandstraat 16
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vliegeren 19, 5683KL Best
20 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 18, 5684VL Best
19 dec 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Maas 2, 5684PL Best
18 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Prinses Beatrixlaan 22, 5684GK Best
18 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Beestenhei 8, 5685GN Best
18 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Populier 8, 5682GE Best
15 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Seinheuvel 1
15 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Den Dries 1, 5684MD Best
15 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 22-38
14 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Grasheuvel 16, 5685AJ Best
14 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarlesche Erven 9, 5684MA Best
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein 28, 5683GA Best
13 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Patrijslaan 11, 5683RK Best
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 48. 5682CC Best
13 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Raadhuisplein 10A, 5683EB Best
12 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat, 5681PA Best
11 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mosselaarweg 22B, 5684NZ Best
11 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kruisparkweg 49, 5684AB Best
8 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Randweg 31, 5683CL Best
8 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zevensprong en Haasje over
7 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Aarlesche Erven in Best
7 dec 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Trekzaag , 5684KT Best
7 dec 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Terraweg 18B, 5681RD Best
7 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 55, 5684GD Best
7 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Speelheideweg 44, 5683JK Best
6 dec 2023 Ontvangst van een een melding voor het brandveilig gebruik, Broekdijk 5, 5681PG Best
6 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Hoofdstraat in Best
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, parkeerplaats MHC in Best
4 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 57, 5684GD Best
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, parkeerplaats MHC in Best
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Stationsdek in Best
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Zevensprong 88, 5683KS Best
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein en Wilhelminaplein in Best
4 dec 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 43, 5681PH Best
1 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Pater L.A. Bleysstraat 19, 5684TR Best
1 dec 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, diverse locatie in buitengebied Best
30 nov 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Heuveleindseweg 7A, 5684NC Best
30 nov 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hoofdstraat 66, 5683AG Best
29 nov 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vijverweg 13, 5683CX Best
27 nov 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Meidoornstraat 15, 5682CE Best
27 nov 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Jaagvelden 22, 5685JN Best

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
16 jan 2024 Voorgenomen verkoop door de gemeente Best van grond gelegen aan het Kapelplein via ruiling

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
20 dec 2023 Ontwerpuitwerkingsplan Aarlesche Erven Fase IV
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Spoorweglaan Best
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hagelaarweg 14, Best’
20 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Van der Valk Hotel Best 2023 (uitbreiding en herziening)
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘paraplubestemmingsplan Wonen en kamerverhuur’
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding HS-station Best
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Eindhovenseweg-Zuid 69a’ / ontwerpbesluit hogere grenswaarden
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kapelweg 18 Best
19 dec 2023 Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan geluidzone bedrijventerrein Heide/Breeven in Best’
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Spoorweglaan - Vogelkers Best
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Best
19 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan C’Park Bata in Best
12 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Vleutstraat 6 en 6a
12 dec 2023 Ontwerpwijzigingsplan Mecklenburgweg 3
12 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan 'Mosselaarweg 5-7-16'/ ontwerpbesluit hogere grenswaarden
12 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sonseweg 2022 ongenummerd’ en ontwerpbesluit ‘Hogere Waarde Sonseweg 2022 ongenummerd’
12 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan Steegsche Velden-Noord, 1e herziening
8 dec 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan geluidzone bedrijventerrein Heide/Breeven in Best’
5 dec 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘Broekdijk 12’ Best
5 dec 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘Oirschotseweg 102 en 100a Best en besluit hogere waarden

Vervreemding erfgoed

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Vervreemding erfgoed
Publicatiedatum Bekendmaking
23 jan 2024 Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument
5 dec 2023 Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument