Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
13 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Molenheideweg 9 te Best
13 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Boterhoek 2 te Best
12 dec 2019Besluit nummeraanduiding, Spaanders 1 t/m 27, Dophamer 2 t/m 14 en 30 t/m 38 en 1 t/m 31 en Koppelboor 17, 19 te Best
12 dec 2019Besluit omgevingsvergunning, Driehoekweg 22 te Best
12 dec 2019Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten inrichtingen 2020
11 dec 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Dorpsplein 2 te Best
11 dec 2019Besluit omgevingsvergunning, Mosselaarweg 26 te Best
11 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 8 te Best
10 dec 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 50-2019
10 dec 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein en Kapelplein te Best
10 dec 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein te Best
9 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Europaplein 1 te Best
9 dec 2019Ontvangen aanvraag melding wijziging leidinggevende horecabedrijf, Nieuwstraat 79 te Best
9 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Golflaan ong. te Best
9 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Europaplein 1 te Best
5 dec 2019Ontvangen milieumelding, Sonseweg 15 te Best
5 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Trekzaag 1 te Best
5 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Vijverweg 1-3 te Best
4 dec 2019Besluit omgevingsvergunning, Dopveldenpad te Best
4 dec 2019Ontvangen gebruiksmelding, Hagelaarweg 25 te Best
3 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dopveldenpad te Best
3 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dwergheuvel 32 te Best
3 dec 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Spoorweglaan 15A te Best
3 dec 2019Ontvangen melding lozing, Spoorstraat 9 te Best
3 dec 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 49-2019
3 dec 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Dorpsplein te Best
3 dec 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
2 dec 2019Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein te Best
2 dec 2019Besluit omgevingsvergunning, Oude Rijksweg te Best
2 dec 2019Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplein te Best
29 nov 2019verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen, Haktol 2
29 nov 2019verkeersbesluit – Verkeersmaatregelen Hooiweg reconstructie
29 nov 2019verkeersbesluit – Geslotenverklaring en afsluiting wegen gemotoriseerd verkeer natuurgebied de Mortelen/Scheeken
29 nov 2019Ontwerpverkeersbesluit – Instellen parkeerschijfzone Europaplein (Bata Superstore)
29 nov 2019Ontwerpverkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen Broekbeemd Best
29 nov 2019verkeersbesluit – opheffen parkeerduur max 15 min Spoorstraat Best
28 nov 2019Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 35A te Best
27 nov 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Springtouw 2 te Best
27 nov 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, busbaan Moerveldenpad te Best
26 nov 2019Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Centrum te Best
26 nov 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 48-2019
25 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 35A te Best
25 nov 2019Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 15 te Best
25 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting 2020 (Verordening toeristenbelasting 2020)
25 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 4 te Best
22 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting ‘stimuleringsgebied’ 2020 (Verordening reclamebelasting ‘stimuleringsgebied’ 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 (Verordening rioolheffing 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 (Verordening reinigingsheffingen 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020 (Verordening precariobelasting 2020)
22 nov 2019Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020 (Verordening marktgeld 2020)
21 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 72 te Best
21 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, verschillende locaties te Best
20 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Molenheideweg 9 te Best
20 nov 2019Subsidieplafonds 2020
20 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 15 te Best
19 nov 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 47-2019
19 nov 2019Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Ekkersweijer 7 te Best
18 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Spoorstraat 8 te Best
18 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Ronde 2 te Best
18 nov 2019Besluit omgevingsvergunning, Rembrandtlaan 10 te Best
15 nov 2019Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein te Best
13 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 15 te Best
13 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Driehoekweg 22 te Best
12 nov 2019Vastgesteld wijzigingsplan ‘1e wijziging weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best
12 nov 2019Besluit nummeraanduiding, Sint-Oedenrodeseweg 54B te Best
12 nov 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 46-2019
11 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mosselaarweg 26 te Best
11 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Schoenmakersstraat 10 te Best
11 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kanaaldijk 3 te Best
11 nov 2019Ontvangen milieumelding, Oude Baan/Molenheideweg ong.
11 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, P.J. Haagenstraat 2 te Best
8 nov 2019Ontwerpverkeersbesluit – Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats, de Ronde
7 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg te Best
7 nov 2019Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Europaplein 1 te Best
5 nov 2019Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren (Groene Woud) aan de Ginnekedijk
5 nov 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
5 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Hulst 26 te Best
5 nov 2019Openbare bekendmaking toegepaste (spoed)bestuursdwang voertuigwrak
5 nov 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Oude Rijksweg te Best
5 nov 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 45-2019
4 nov 2019Ontvangen melding Activiteitenbesluit milieu, Krimpweg 3 te Best
1 nov 2019Ontvangen melding Activiteitenbesluit milieu, Ploegstraat 1 te Best
31 okt 2019Ontvangen melding Activiteitenbesluit milieu, Sonseweg 35A te Best
31 okt 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Stationsplein ong. te Best
31 okt 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets, Sonseweg 35A te Best
31 okt 2019Besluit omgevingsvergunningStationsplein ong. te Best
30 okt 2019Ontwerpverkeersbesluit – Instellen bromfietspad, Dijkpad Best
30 okt 2019verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaats Raadhuisplein,
30 okt 2019Ontvangen melding Activiteitenbesluit milieu, Driehoekweg 20 te Best
29 okt 2019Raadhuisplein ongenummerd, Best
29 okt 2019Vaststelling bestemmingsplan ‘Broekstraat 11, Best’, beleidsregel ‘Welstandscriteria Broekstraat 11’ en besluit hogere waarden
29 okt 2019Oirschotseweg 88, Best
29 okt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 44-2019
29 okt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 42-2019
28 okt 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Klinkaart 11 te Best
28 okt 2019Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dijkstraten te Best
22 okt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 43-2019
Sluit het menu