Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

Overzicht van openbare bekendmakingen
DatumBekendmaking
30 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mauritslaan 50 in Best
30 nov 2021Vaststelling bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Seinheuvel’
29 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Piet Heinshof 31 in Best
29 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Broekstraat 20 in Best
29 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Molenkampseweg ong. in Best
29 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Mosselaarweg 25 in Best
29 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Willem Barendszstraat 10 in Best
29 nov 2021Besluit toekennen van een straatnaam in de openbare ruimte, Aarlesche Erven, vlek 2 - 3 in Best
29 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Willem Barendszstraat 8 in Best
26 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Industrieweg 110 in Best
26 nov 2021Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Vleutstraat 30 in Best
26 nov 2021Verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Acacia, Best
26 nov 2021Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Wilhelminaplein in Best
26 nov 2021Ontvangen milieumelding, Hokkelstraat 33 in Best
26 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oogstvelden 31 in Best
25 nov 2021Ontvangen milieumelding, Europaplein 1 in Best
25 nov 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Nieuwstraat 44 in Best
25 nov 2021Ontvangen milieumelding, Industrieweg 154J in Best
25 nov 2021Bedrijventerreinenvisie gemeente Best
25 nov 2021Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Mosselaarweg 32 in Best
24 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Dieze 28 in Best
24 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Johan Frisopark 113 in Best
24 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Damvelden 14 in Best
24 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
23 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Michiel de Ruijterstraat 42 in Best
22 nov 2021Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Mosselaarweg 32 in Best
22 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, P.J. Haagenstraat 31 in Best
22 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Mosselaarweg 32 in Best
22 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Lijntjemeet 8 in Best
22 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 38 in Best
22 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
22 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jan Hendrikxstraat 5 in Best
19 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Johan Brouwerstraat 106 in Best
18 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Dieze 22 in Best
17 nov 2021Besluit drank- en horecawetvergunning, Wilhelminaplein 3 in Best
17 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Nieuwstraat 55A in Best
17 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 24 in Best
17 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Terraweg 6D in Best
17 nov 2021Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Dorpsplien in Best
17 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Boksprong 20 in Best
16 nov 2021Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022
16 nov 2021Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022
16 nov 2021OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 46-2021
16 nov 2021Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022
16 nov 2021Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021
16 nov 2021Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022
16 nov 2021Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2022
16 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prof. Titus Brandsmastr 16 in Best
16 nov 2021Ontvangen omgevingsmelding, Munterstraat 13 in Best
16 nov 2021Ontvangen gebruiksmelding, Ekkersweijer 1 in Best
16 nov 2021Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022
16 nov 2021Verordening op de heffing en invordering van leges
15 nov 2021Aanwijzingsbesluit tot het instellen van cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet
15 nov 2021Ontwerpbesluit drank- en horecawetvergunning, St. Jozefstraat 1 in Best
15 nov 2021Nadere Regels Steunfonds ondernemers Best 2021
12 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Arnold P. Nosseklaan ong. in Best
12 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Veldweg 1A in Best
11 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 40 in Best
11 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Monnikenweg 10 in Best
10 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
9 nov 2021Ontwerpbestemmingsplan 'Verdeelstation Veldweg te Best'
9 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, de Waal 46 in Best
9 nov 2021Ontwerpbestemmingsplan ‘J.P. Coenstraat ongenummerd’
9 nov 2021Verkeersbesluit – Aanpassing infrastructuur Ringweg-Heidebrug
9 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Moereind 1 in Best
9 nov 2021OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 45-2021
9 nov 2021Verkeersbesluit – Reserveren diverse gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Best
8 nov 2021Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Aarleseweg 16 in Best
8 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Beatrixlaan 96 in Best
8 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Dintel 27 in Best
8 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, de Dieze 32 in Best
5 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
5 nov 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Oirschotseweg 3 in Best
4 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mgr. Dr. Th. Goossensstraat 25 in Best
4 nov 2021Ontvangen omgevingsmelding, Stoelenmatter 7 in Best
4 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, J.J. de Vlamstraat 7 in Best
4 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Waal 46 in Best
4 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Aarleseweg 34 in Best
3 nov 2021Besluit verklaring van geen bezwaar, door Best
3 nov 2021Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 24 in Best
3 nov 2021Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Dorpsplein te Best
2 nov 2021Ontwerpbestemmingsplan Sonseweg 20
2 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Weegbree 108 in Best
2 nov 2021OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 44-2021
2 nov 2021Beheerplan Natuurgebied De Scheeken 2021 – 2030
1 nov 2021Besluit omgevingsvergunning, Terraweg 33B in Best
1 nov 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Stationsplein ong. in Best
29 okt 2021Besluit omgevingsvergunning, Pachtvelden 9 in Best
29 okt 2021Besluit omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 36 in Best
29 okt 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Max de Bossustraat 1 in Best
29 okt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Steltlopen 7 in Best
28 okt 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Gildelaan 2 in Best
28 okt 2021Ontvangen milieumelding, Nijverheidsweg 15 in Best
28 okt 2021Besluit exploitatievergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 2 in Best
27 okt 2021Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
27 okt 2021Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelweg 24 in Best
27 okt 2021Ontvangen aanvraag exploitatievergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4 in Best
27 okt 2021Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Pachtvelden 9 in Best
27 okt 2021Besluit exploitatievergunning, Ambachtsweg 5 in Best
27 okt 2021Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 36 in Best