Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
11 okt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch opladen - Graanvelden 15
9 okt 2019Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen gemeente Best 2020 en verder.
8 okt 2019Koppelboor/Gaaibank, Best
8 okt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 41-2019
8 okt 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
7 okt 2019VERKEERSBESLUIT - Reconstructie Bataweg - De Dieze
7 okt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT- Reconstructie Hooiweg
4 okt 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen parkeerterrein Haktol 2
4 okt 2019VERKEERSBESLUIT - Wijzigen voorrangsregeling Dennenhei-Kiezelhei
4 okt 2019VERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerverbod Terrashei 2-54
2 okt 2019Beleidsnota Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure, Beleidsnotitie "Nadere uitwerking Hogere Waarde beleid uitbreiding Steegsche Velden" inclusief Akoestische rapporten
1 okt 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 40-2019
1 okt 2019NOTITIE UITGANGSPUNTEN BUURTHUIZEN BEST oktober 2013
30 sep 2019VERKEERSBESLUIT - Intrekken ontwerpverkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen aan de Haktol 10
30 sep 2019VERKEERSBESLUIT - Reserveren gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken - Diverse locaties Best
30 sep 2019Programma geluid 2018-2023
30 sep 2019Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranch, geluidbelastingkaarten (peiljaar 2016) en bijbehorende tabellen
30 sep 2019Uitvoeringsprogramma Lucht 2015-2020 en de Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant (gemeente Best)
30 sep 2019Zonebeheerplan Industrieterreinen 't Zand, Heide en Breeven te Best
26 sep 2019Uitvoeringsprogramma Lucht 2015-2020 en de Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant (gemeente Best)
26 sep 2019Richtlijn Omgevingslawaai 3e tranch, geluidbelastingkaarten (peiljaar 2016) en bijbehorende tabellen
26 sep 2019Zonebeheerplan Industrieterreinen 't Zand, Heide en Breeven te Best
26 sep 2019Programma geluid 2018-2023
25 sep 2019NOTITIE UITGANGSPUNTEN BUURTHUIZEN BEST oktober 2013
25 sep 2019LOGA-circulaires van toepassing verklaard op de medewerkers raadsgriffie Best
24 sep 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 39-2019
17 sep 2019Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Baan 32, Best’
17 sep 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 38-2019
12 sep 2019Beleidsregel tijdelijke ontheffing arbeidsverplichtingen
11 sep 2019Beleidsregels individuele Inkomenstoeslag en individuele Studietoeslag Participatiewet
10 sep 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 37-2019
9 sep 2019Aanwijzing toezichthouders als bedoeld in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 en 6:3 van de APV gemeente Best
5 sep 2019Marktregeling 2016
4 sep 2019Nadere subsidieregeling gemeente Best voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid
3 sep 2019Ontwerp omgevingsvergunning voor het plaatsen van een uitkijktoren (Groene Woud) aan de Ginnekedijk
3 sep 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
3 sep 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 36-2019
27 aug 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 35-2019
21 aug 2019Bestemmingsplannen
20 aug 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 34-2019
13 aug 2019Molenkampseweg ongenummerd, Best
13 aug 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 33-2019
12 aug 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Wijzigen voorrangsregeling Dennenhei - Kiezelhei
12 aug 2019VERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Alaparada Wilhelminapark e.o. Best
12 aug 2019VERKEERSBESLUIT - Reserveren diverse gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, diverse locaties Best
12 aug 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerverbod beide zijdes Terrashe 2-54

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu