Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
13 feb 2019Europees Parlement
13 feb 2019Besluit tot openstellen elektronisch berichtenverkeer betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en heffing en de WOZ
13 feb 2019Regionale ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Best - 2019
12 feb 2019Exploitatieplan Dijkstraten, herziening 2018
12 feb 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 07-2019
12 feb 2019Exploitatieplan Dijkstraten, herziening 2018
11 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerschijfzone Oirschtoseweg t.h.v. winkels
11 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. NK veldloop 2019, Aquabest
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Pussy Lounge 2019 Aquabest
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerverbod t.h.v. inrit 5-7
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Diverse verkeersmaatregelen t.b.v. reconstructie Schutboomweg
8 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen, Lijsterbes 67
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen Kerkhofpad/Achter de Kerk
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Opheffen Gehandicaptenparkeerplaats Springtouw 2, Best
8 feb 2019VERKEERSBESLUIT - Opheffen bussluis parkeerterrein Sporthal Pr. Beatrixlaan
8 feb 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Parkeerverbod Prof. R. Regoutstraat t.h.v. uitrit begraafplaats
5 feb 2019Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best 2019, Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage, Visiedocument Duurzame energie in het buitengebied, Landschapsinvesteringsregeling, Beleid vrijkomende agrarische bebouwing, Quickscan cultuurhistorische waarden
5 feb 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
5 feb 2019Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Best 2019, Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage, Visiedocument Duurzame energie in het buitengebied, Landschapsinvesteringsregeling, Beleid vrijkomende agrarische bebouwing, Quickscan cultuurhistorische waarden
5 feb 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 06-2019
4 feb 2019Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel
4 feb 2019Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel
4 feb 2019Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring 's-Hertogenbosch
4 feb 2019Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring 's-Hertogenbosch
1 feb 2019Nadere regels voor geluid en evenementen op Aquabest 2019
1 feb 2019Best beschikbare technieken voor geluid bij evenementen 2019
31 jan 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen twee gehandicaptenparkeerplaatsen Sportlaan t.h.v. Visvijver
31 jan 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Verwijderen voetgangersoversteekplaatsen op fietspaden op Koningin Julianaweg
29 jan 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 05-2019
23 jan 2019Aanwijzing toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.3 van de Algemeen plaatselijke verordening gemeente best
22 jan 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 04-2019
18 jan 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 03-2019
17 jan 2019Verordening Startersregeling gemeente Best 2019
16 jan 2019Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
15 jan 2019Bestemmingsplannen in voorbereiding
15 jan 2019Bestemmingsplannen in voorbereiding
8 jan 2019Sonseweg 1 met naastgelegen gronden
8 jan 2019Sonseweg 1 met naastgelegen gronden
8 jan 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
8 jan 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 02-2019
2 jan 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 01-2019
24 dec 2018Nadere uitwerking Hogere waarde beleid uitbreiding Steegsche Velden
24 dec 2018OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 52-2018
21 dec 2018VERKEERSBESLUIT - aanwijzen Achterom en Hartenvier als woonerf
20 dec 2018ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Opheffen bussluis parkeerterrein Prinses Beatrixlaan
20 dec 2018Ontwerpverkeersbesluit - tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Pussy Lounge 2019, Aquabest, Best
19 dec 2018Verordening reinigingsheffingen 2019
19 dec 2018Verordening rioolheffing 2019
19 dec 2018Beleidsregels niet-uitkeringsgerechtigden 2019
19 dec 2018Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
18 dec 2018ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v opladen elektrische voertuigen Haktol 10
18 dec 2018Verleende omgevingsvergunning conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a
18 dec 2018Aarlesche Erven
18 dec 2018OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 51-2018
18 dec 2018Verleende omgevingsvergunning conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a
18 dec 2018Aarlesche Erven
17 dec 2018ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Springtouw 2
17 dec 2018ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Instellen parkeerverbod t.h.v. Binnenweg 5-7
17 dec 2018Verordening rekenkamercommissie gemeente Best 2018 en benoeming van de leden van de rekenkamercommissie
17 dec 2018Verordening onroerende-zaakbelasting 2019
17 dec 2018Legesverordening 2019
17 dec 2018Verordening marktgeld 2019
17 dec 2018Verordening precariobelasting 2019
17 dec 2018Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
17 dec 2018Verordening toeristenbelasting 2019
13 dec 2018VERKEERSBESLUIT - Intrekken c.q. beeindigen procedure ontwerpverkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch opladen Haktol 1
12 dec 2018Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten inrichtingen 2019
11 dec 2018Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best.Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best", het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best"; de beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg.
11 dec 2018Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best.Ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best", het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg te Best"; de beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg.
11 dec 2018OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 50-2018
Sluit het menu