Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
25 jun 2019VERKEERSBESLUIT - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v kermis 2019, Best
25 jun 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Afsluiten en verwijderen (brom)fietspad Ringweg/Veldweg
25 jun 2019VERKEERSBESLUIT – Afsluiten Raadhuisstraat (voor Cultuurspoor) voor gemotoriseerd verkeer
25 jun 2019ONTWERPVERKEERSBESLUIT - Opheffen parkeerschijfzone, Algemene gehandicaptenparkeerpplaatsen en permanente afsluiting parkeerterrein Hoofdstraat (noordzijde gemeentehuis)
25 jun 2019Vaststelling: bestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg", Besluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg" en de Beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg.
25 jun 2019Broekstraat 11, Best
25 jun 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 26-2019
25 jun 2019Broekstraat 11, Best
25 jun 2019Vaststelling: bestemmingsplan "Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg", Besluit hogere grenswaarde geluid “Gezondheidscentrum en maatschappelijke voorzieningen Veldweg" en de Beleidsregel ‘Welstandscriteria Gezondheidscentrum c.a. Veldweg.
18 jun 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
18 jun 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2019
13 jun 2019HR-gesprekscyclus 2.0
11 jun 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 24-2019
5 jun 2019Werkgeverscommissie raadsgriffie
4 jun 2019Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument
4 jun 2019Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument
4 jun 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 23-2019
4 jun 2019Definitieve aanwijzing gemeentelijk monument
4 jun 2019Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument
28 mei 2019Klaverhoekseweg nabij 16, Best
28 mei 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 22-2019
28 mei 2019Klaverhoekseweg nabij 16, Best
23 mei 2019Lijst toezichthouders Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
21 mei 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 21-2019
20 mei 2019Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Best 2019
16 mei 2019MilieubeleidsplanBest 2012 – 2016
16 mei 2019Beleidsplan energie- en materiaaltransitie
16 mei 2019Wijziging legesverordening 2019 en de daarmee samenhangende tarieventabel 2019 (2e wijziging) en tevens wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 en de daarmee samenhangende tarieventabel 2019 (1e wijziging)
16 mei 2019Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 van de gemeente Best
16 mei 2019Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018
16 mei 2019Nota duurzaam wonen
16 mei 2019Uitvoeringsprogramma energietransitie 2017-2018
16 mei 2019Afronding drie sterrendossier duurzaamheid
15 mei 2019Huisvesting arbeidsmigranten
15 mei 2019Beleidsnotitie Detailhandel gemeente Best 2016
14 mei 2019Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
14 mei 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 20-2019
10 mei 2019VERKEERSBESLUIT - Intrekken c.q. beeindigen procesure ontwerpverkeersbesluit opheffen voorrangsregeling Dennenhei - Wensheuvel - Kiezelhei
9 mei 2019CONTROLEPROTOCOL 2018-2021 METROPOOLREGIO EINDHOVEN
7 mei 2019STATUUT OVERLEGORGANEN METROPOOLREGIO EINDHOVEN 2019
7 mei 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 19-2019
3 mei 2019VERKEERSBESLUIT - Herinrichting Molenstraat
3 mei 2019VERKEERSBESLUIT – Ontwikkeling Brainportpark - Challenge
3 mei 2019VERKEERSBESLUIT - parkeerverbod Fabrieksweg
30 apr 2019Bestemmingsplan in voorbereiding
30 apr 2019Bestemmingsplan in voorbereiding
30 apr 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 18-2019
23 apr 2019OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 17-2019
19 apr 2019VERKEERSBESLUIT – Tijdelijk parkeerverbod Zandstraat
19 apr 2019Bekendmaking last onder bestuursdwang

Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht
Sluit het menu