Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
18 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Rogvelden 14 in Best
18 feb 2020Ontvangen melding lozing, Oirschotseweg. St Antoniusweg, St Franciscusweg te Best
18 feb 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 08-2020
18 feb 2020Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Best
18 feb 2020Verordening leerlingenvervoer gemeente Best 2020 en verder
17 feb 2020Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Best
17 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Prinses Margrietlaan 4 te Best
17 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, het Weike 8 te Best
17 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Trekzaag 1 te Best
14 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 90 en 100 te Best
14 feb 2020Ontwerpverkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Maaivelden 11 Best
14 feb 2020Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Prins Bernhardlaan 86 te Best
14 feb 2020Klachtenregeling Metropoolregio Eindhoven 2020
14 feb 2020Volmachtlijst uitvoering personeelsbeleid Metropoolregio Eindhoven
14 feb 2020Intrekking Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016
13 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 17/19 te Best
13 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 19 te Best
13 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Sint-Oedenrodeseweg 5A te Best
13 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kruisparkweg/Oirschotseweg te Best
12 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johannes Verleunstraat 10 te Best
12 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, de Donge 4 te Best
12 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klompenfabriek 6 te Best
12 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dr. H. Mollerstraat 12 te Best
11 feb 2020Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Prins Bernhardlaan 86 te Best
11 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Broekbeemd 3 en 5 te Best
11 feb 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Hoofdstraat/Dorpsplein te Best
11 feb 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 7-2020
11 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Ekkersweijer 2 te Best
11 feb 2020Financiële verordening Best 2020
10 feb 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Boterhoek 95 te Best
10 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Terraweg en N.C.B.-weg
7 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dorsvelden 10 te Best
7 feb 2020Besluit ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken, Hoofdstraat 26 te Best
6 feb 2020Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
6 feb 2020Nota grondprijzen 2020 gemeente Best
5 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 54 te Best
5 feb 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Nieuwstraat 44 te Best
4 feb 2020Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
4 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Koppelboor/Gaaibank te Best
4 feb 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein (t.h.v. nr. 97)
4 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Industrieweg 145 te Best
4 feb 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 06-2020
4 feb 2020Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020)
3 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, P.J. Haagenstraat 2 te Best
3 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Vijverweg 1-3 te Best
31 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 78 te Best
31 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mgr. Zwijsenstraat 85 te Best
31 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Achterste Broekweg te Best
31 jan 2020Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Best 2020
29 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Cornelis de Houtmanstr 6 te Best
29 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Spoorstraat 8 te Best
28 jan 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 05-2020
28 jan 2020Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020
28 jan 2020Besluit nummeraanduiding, Broekstraat 11B te Best
28 jan 2020Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Knoteind 10D te Best
28 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Koekoeklaan 1 te Best
28 jan 2020Besluit evenementenvergunning, door Best
28 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, het Weike 8 te Best
28 jan 2020Mandaatregeling “uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Best 2020-2023”
27 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Boterhoek 2 te Best
24 jan 2020Geen mapping gevonden neem contact op met de beheerder
24 jan 2020Geen mapping gevonden neem contact op met de beheerder
23 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, St. Jozefstraat ong. te Best
23 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Notenboom 2 te Best
22 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Kappost ong. te Best
22 jan 2020Besluit nummeraanduiding, Molenheideweg 9 te Best
22 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Kanaaldijk 3 te Best
21 jan 2020verkeersbesluit – Wijzigen gehandicaptenparkeerplaatsen, Best
21 jan 2020verkeersbesluit – Instellen parkeergelegenheid bromfietsers station Best
21 jan 2020verkeersbesluit – instellen parkeerschijfzone Europaplein (Bata Superstore)
21 jan 2020verkeersbesluit - Reserveren parkeerplaatsen t.b.v. opladen elektrische voertuigen Broekbeemd Best
21 jan 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein 6 te Best
21 jan 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein te Best
21 jan 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Wilhelminaplein te Best
21 jan 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, de Dieze nabij 1A
21 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Molenheideweg 9 te Best
21 jan 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 04-2020
21 jan 2020Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020
21 jan 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Nazarethstraat 1 t/m 121 te Best
20 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Koppelboor te Best
17 jan 2020Besluit intrekken omgevingsvergunning, Mosselaarweg 17 te Best
17 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Esdoornstraat ong. te Best
16 jan 2020Vaststelling wijzigingen CAR-UWO Metropoolregio Eindhoven
15 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Trompstraat e.o. te Best
15 jan 2020Besluit drank- en horecawetvergunning, Europaplein 1 te Best
15 jan 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Pater L.A. Bleysstraat 19 te Best
15 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Jan van Riebeeckstraat 8 te Best
15 jan 2020Besluit evenementenvergunning, Dorpsplein te Best
14 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Sonseweg te Best
14 jan 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 03-2020
14 jan 2020Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Best 2020
13 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Klompeind 25 te Best
13 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 122 t/m 151 Best
13 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Trompstraat e.o. te Best
13 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotseweg 100 te Best
13 jan 2020Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
13 jan 2020Besluit omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 8 te Best
13 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 46A te Best
13 jan 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Oranjestraat 46B te Best
10 jan 2020verkeersbesluit – Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats, de Ronde
Sluit het menu