Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

DatumBekendmaking
27 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoogvelden 11 in Best
27 mrt 2020Ontvangen melding lozing, Broekbeemd 1 in Best
27 mrt 2020Ontvangen melding lozing, Broekbeemd 3 in Best
27 mrt 2020Ontvangen melding lozing, Broekbeemd 5 in Best
27 mrt 2020Ontwerpverkeersbesluit – reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Kijkduinstraat Best
27 mrt 2020verkeersbesluit – Wijzigen gehandicaptenparkeerplaatsen, Best
27 mrt 2020Verkeersbesluit – Parkeerverbod tijdens ophaaldagen ondergrondse containers Jan van Speycklaan en J.J. de Vlamstraat
27 mrt 2020RECTIFICATIE gemeente Best, ontwerpbestemmingsplan ‘Veenpluis 4-6’
27 mrt 2020RECTIFICATIE gemeente Best, ontwerpbestemmingsplan ‘Veenpluis 4-6’
27 mrt 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, pakeerhaven t.h.v. Oogstvelden 48 in Best
27 mrt 2020Ontvangen milieumelding, Vleutstraat 30 in Best
27 mrt 2020Ontvangen milieumelding, Vleutstraat 30 in Best
27 mrt 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 27 maart 2020
26 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Rogvelden 14 in Best
26 mrt 2020Besluit nummeraanduiding, de Maas 16 in Best
25 mrt 2020Besluit nummeraanduiding, Oirschotseweg 100B in Best
25 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Munterstraat 20 in Best
24 mrt 2020Veenpluis 4-6, Best
24 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Dophamer 17 in Best
24 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg 100 te Best
24 mrt 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, parkeerplaats bij gemeentehuis in Best
24 mrt 2020Veenpluis 4-6, Best
24 mrt 2020Ontvangen milieumelding, de Dommel 7 in Best
24 mrt 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 13-2020
23 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Industrieweg 145 te Best
23 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Mgr. Zwijsenstraat 85 te Best
23 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Koekoeklaan 1 te Best
20 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Dorsvelden 10 te Best
20 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg ong. in Best
20 mrt 2020Landschapsinvesteringsregeling 2019 gemeente Best
20 mrt 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, Boslaan-Zuid 11 te Best
20 mrt 2020Beleid vrijkomende agrarische bebouwing
20 mrt 2020Ontvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Rendierhei 6 in Best
20 mrt 2020Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Jagershei 1 in Best
20 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, de Ronde 2 in Best
20 mrt 2020Besluit aanwijzen individuele invalidenparkeerplaats, Loek Verstrijdenstraat 5 te Best
19 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kanaaldijk 5 in Best
19 mrt 2020BodemKwaliteitsKaart gemeente Best 2020-2025
18 mrt 2020Besluit evenementenvergunning, Steenovenseweg/Barrierweg in Best
18 mrt 2020Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 mrt 2020Ontvangen gebruiksmelding, Sonseweg 39 in Best
18 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Vliegeren 1 in Best
17 mrt 2020Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 175, lid 1 en artikel 176 van de Gemeentewet
17 mrt 2020Noodverordening op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio juncto artikel 174 lid 2 en artikel 176 van de Gemeentewet.
17 mrt 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 12-2020
16 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Acacia 24 in Best
16 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 59 in Best
13 mrt 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Spinnerstraat in Best
13 mrt 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Wilhelminaplein e.o. in Best
13 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Oranjestraat 46B te Best
12 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Nijnselseweg 4 te Best
12 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Dwergheuvel 32 te Best
12 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Oranjestraat 46A te Best
12 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Broekstraat 11 in Best
12 mrt 2020Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Best 2015
11 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Mgr. A.F. Diepenstraat 31 in Best
11 mrt 2020Besluit nummeraanduiding, Patrijslaan 3 t/m 3L en 5 t/m 5L in Best
11 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Johannes Verleunstraat 10 in Best
11 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Patrijslaan 3 t/m 3L en 5 t/m 5L te Best
11 mrt 2020Besluit verklaring van geen bezwaar, door Best
10 mrt 2020Vaststelling: bestemmingsplan ‘Multifunctionele accommodatie Dijkstraten, Best’
10 mrt 2020Vaststelling: bestemmingsplan ‘Multifunctionele accommodatie Dijkstraten, Best’
10 mrt 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2020
9 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Schoenmakersstraat 10 te Best
9 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Heikantweg ong. te Best
9 mrt 2020Besluit omgevingsvergunning, Cornelis de Houtmanstr 6 te Best
6 mrt 2020Ontvangen milieumelding, Europaplein 1 in Best
6 mrt 2020Ontvangen milieumelding, Europaplein 1 in Best
5 mrt 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Sonseweg 39 in Best
4 mrt 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Ekkersweijer te Best
4 mrt 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, sportpark Naastenbest in Best
3 mrt 2020Vaststelling bestemmingsplan ‘Sonseweg 1 met naastgelegen gronden’, beleidsregel ‘Welstandscriteria Sonseweg 1’ en besluit hogere waarden
3 mrt 2020Vaststelling bestemmingsplan ‘Sonseweg 1 met naastgelegen gronden’, beleidsregel ‘Welstandscriteria Sonseweg 1’ en besluit hogere waarden
3 mrt 2020Openbare bekendmaking handhavingsactie fietsen rijwielstalling en stationsgebied
3 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Nijnselseweg 4 in Best
3 mrt 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Prinses Beatrixlaan 34 in Best
3 mrt 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 10-2020
28 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 54 te Best
27 feb 2020Besluit nummeraanduiding, Koppelstraat 2 in Best
27 feb 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Steenovenseweg/Barrierweg in Best
27 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Sonseweg 6 in Best
26 feb 2020Besluit vergunning/ontheffing Algemene plaatselijk verordening of bijzondere wetten, hoek Raadhuisstraat - de Jongestraat in Best
25 feb 2020Inkoopbeleid gemeente Best
25 feb 2020Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020)
24 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Spoorweglaan 15A te Best
24 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Notenboom 2 te Best
24 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 35 in Best
21 feb 2020Ontvangen milieumelding, de Dintel 30 in Best
20 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, Wilhelminaplein 122 t/m 151 Best
19 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bereklauw 1 in Best
19 feb 2020Ontvangen milieumelding, Industrieweg 145 in Best
19 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Philip van der Goesstraat 7 te Best
19 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Kapelaan J.A. Heerenstr 4 te Best
19 feb 2020Ontvangen aanvraag evenementenvergunning, Aarleseweg 48-50 in Best
18 feb 2020Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Rogvelden 14 in Best
18 feb 2020Ontvangen melding lozing, Oirschotseweg. St Antoniusweg, St Franciscusweg te Best
18 feb 2020OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 08-2020
18 feb 2020Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Best
18 feb 2020Verordening leerlingenvervoer gemeente Best 2020 en verder
17 feb 2020Besluit omgevingsvergunning, het Weike 8 te Best
Sluit het menu