Openbare bekendmakingen

De gemeente Best maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Als service plaatst de gemeente nog een beknopt overzicht in het weekblad Groeiend Best. Heeft u thuis geen internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Best. Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Aan de servicepublicatie in Groeiend Best kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

Bekendmakingen zoeken

Op zoek naar een bekendmaking? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl voor een overzicht van de bekendmakingen. Daar kunt u ook uitgebreid zoeken in de bekendmakingen van de gemeente Best. De bekendmakingen zijn niet verwerkt in de zoekmachine van de website van de gemeente Best.

Bekendmakingen Gemeenteblad en Staatscourant

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
31 mei 2023 Verordening op de heffing en invordering van leges 2023
30 mei 2023 Verordening verhoging vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen Best 2023
11 mei 2023 Verordening individuele Inkomenstoeslag gemeente Best 2023
24 apr 2023 Rectificiatie: Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
11 apr 2023 Vaststellen hotspotlijst
29 mrt 2023 Aanwijzing toezichthouders gemeente Best
14 mrt 2023 Aanwijzing toezichthouders gemeente Best

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
6 jun 2023 Ontwerpbesluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Boslaan-Zuid 13, 5681BL Best
1 jun 2023 Besluit op een aanvraag voor een Alcoholwetontheffing, Raadhuisplein 30B, 5683EA Best
1 jun 2023 Besluit op een aanvraag voor een Alcoholwetontheffing, Hoofdstraat 18, 5683AD Best
30 mei 2023 Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften, Zandstraat 28, 5683PL Best
26 mei 2023 Besluit tot een ontheffing van de sluitingstijden, Kapelaan J.A. Heerenstr 1, 5683ED Best
25 mei 2023 Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften, Fabrieksweg 19A, 5683PN Best
24 mei 2023 Besluit tot weigering parkeerontheffing, Mr. T.J. Verschuurstraat 31, 5684XA Best
24 mei 2023 Besluit tot weigering parkeerontheffing, Loek Verstrijdenstraat 37, 5684TV Best
22 mei 2023 Besluit tot een ontheffing van de sluitingstijden, Kapelaan J.A. Heerenstr 3, 5683ED Best
19 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een Alcoholwetontheffing, Dorpsplein, Best
12 mei 2023 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Loek Verstrijdenstraat, 5684TV Best
12 mei 2023 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Wilhelminaplein 131, 5684VP Best
11 mei 2023 Besluit tot een ontheffing van de sluitingstijden, Gildelaan 2, 5684EZ Best
10 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een Alcoholwetontheffing, Dorpsplein, Best
28 apr 2023 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Jacob van Wassenaerstraat 26, 5684CS Best
12 apr 2023 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Zomereik 1A, 5682HD
12 apr 2023 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Eindhovenseweg 28A en 28D, Best
12 apr 2023 Besluit tot het verhogen van de standaardwaarde geluid, Eindhovenseweg 28A, 5683KH in Best
29 mrt 2023 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Hoofdstraat 70, 70A en 70B, 5683AG Best
29 mrt 2023 Besluit tot het toewijzen van een of meer huisnummers, Seinheuvel, Best
27 mrt 2023 Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften, Industrieweg 145, 5683CB Best
24 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor een ontheffing van art. 35 van de Alcoholwetvergunning, Koningin Julianaweg-Zuid 4, 5684VR Best
17 mrt 2023 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, Wilhelminaplein 151, 5684VP Best
17 mrt 2023 Besluit tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, J.J. de Vlamstraat 219, 5683HL Best
8 mrt 2023 Besluit tot een ontheffing voor het gebruiken van de openbare ruimte, Kerkstraat 3 t/m 33, Best

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een loterij, Jacob van Wassenaerstr 65, 5684CR Best
10 mrt 2023 Besluit op een aanvraag verlenging van de vergunning voor het tijdelijk verhuren van een leegstaande woning, H. Hartstraat 10, 5683BK Best

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
18 apr 2023 Voorgenomen verkoop van grond door de gemeente Best in Dijkstraten ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalige Karweilocatie

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mei 2023 Reglement van Orde 2023
16 mei 2023 Nota grondbeleid 2015
24 apr 2023 Beleidsplan VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021-2025
7 mrt 2023 Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Best tot vaststelling van de beleidsregel ‘Schuilhutten bestemmingsplan Buitengebied Best 2021’

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
2 jun 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Stationsdek, Best
2 jun 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Gildelaan 2, 5684EZ Best
25 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best
25 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best
3 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Nieuwstraat 44, 5683KC Best
1 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Stanserstraat, Best
1 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 3, 5681RZ Best
21 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein 2, 5683GA Best
29 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein 2, 5683GA Best

Exploitatievergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Exploitatievergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
26 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Dorpsplein 28, 5683GA Best
23 mrt 2023 Besluit wijziging openingstijden Exploitatievergunning, Ekkersweijer 3, 5681RZ Best
23 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor wijziging van de openingstijden van de Exploitatievergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 jun 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 73A, 5683PW Best
7 jun 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kurkeind 4, 5685DH Best
5 jun 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Terraweg 30, 5681RG Best
2 jun 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een (sport)festiviteit, Oirschotseweg 108, 5684NL Best
2 jun 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 3, 5681RZ Best
1 jun 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Randweg 8 in Best
1 jun 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 34, 5682AC Best
1 jun 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat 38, 5681PA Best
1 jun 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat 5, 5681PA Best
1 jun 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Nazarethstraat, Best
1 jun 2023 Ontvangst van een een melding voor een omgevingsplan-activiteit, Eindhovenseweg 28B, 5683KH Best
1 jun 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een evenement, Eindhovenseweg-Zuid 69, 5683PW Best
1 jun 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat 28, 5681PA Best
1 jun 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Dophamer 15, 5684KG Best
1 jun 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 115, 5684GE Best
1 jun 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johannes Vermeerstraat 23, 5684AT Best
31 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Dennenhei 73, 5685GB Best
31 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Sonseweg 1B, 5681BG Best
31 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Wilhelminakanaalstraat 24, 5684ZB Best
31 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, J.J. de Vlamstraat 221, 5683HL Best
26 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 83, 5683PW Best
25 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Mosselaarweg 17, 5684NX Best
25 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 27, 5683MA Best
24 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Vleutstraat 7, 5681PA Best
24 mei 2023 Besluit evenementenvergunning, Centrum in Best
24 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Theo Dobbestraat 15, 5684TZ Best
24 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Gerstvelden 5, 5685JJ Best
24 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Marie Raymakersstraat 14, 5683EH Best
23 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Terraweg 30, 5681RG Best
22 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een (sport)festiviteit, Nieuwstraat 44, 5683KC Best
22 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Joe Mannweg 8, 5681PT Best
22 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kerkhofpad 3B, 3C en 3D 5683AH Best
22 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 2, 5681PX Best
22 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sonseweg 20, 5681BJ Best
22 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 126, 5684WP Best
19 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een straatfeest of barbecue, Snijpaardje 33, 5684KD Best
19 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BES00 K 817
17 mei 2023 Ontwerpbesluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 27, 5683MA Best
17 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Leemkuilen, 5683BV Best
17 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hoefblad 145, 5684JX Best
17 mei 2023 Besluit omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
17 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Terraweg 22B, 5681RG Best
17 mei 2023 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Industrieweg 154J in Best
17 mei 2023 Besluit evenementenvergunning, Ekkersweijer in Best
16 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Salderes 3, 5682EN Best
15 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Terraweg 29, 5681RG Best
15 mei 2023 Besluit omgevingsvergunning, Fabrieksweg 13-15 in Best
15 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mgr. A.F. Diepenstraat 47, 5683EX Best
12 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een (sport)festiviteit, Sportlaan 4, 5683CS Best
12 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een (sport)festiviteit, Oirschotseweg 108, 5684NL Best
12 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Hagelaarweg 7, 5684NW Best
12 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een (sport)festiviteit, Jacob van Wassenaerstr 61, 5684CR Best
12 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best
12 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best
10 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 27, 5683MA Best
10 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Brouwerstraat 49, 5684WB Best
10 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Prins Clauslaan 38, 5684GB Best
9 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Lariks 33, 5682GJ Best
9 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Koningin Emmalaan 25, 5684BA Best
8 mei 2023 Ontvangst van een een melding voor een lozing in de bodem, Biesvelden 6, 5685JB Best
8 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, BESOO K 817
4 mei 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Maas 20-22, 5684PL Best
4 mei 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Wingerdstraat 39, 5682CK Best
4 mei 2023 Besluit omgevingsvergunning, Grasklokje 77 in Best
3 mei 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Philip van der Goesstr 10 in Best
3 mei 2023 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Oirschotseweg 96A
3 mei 2023 Besluit omgevingsvergunning, Oirschotseweg ong. Best
3 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Pater L.A. Bleysstraat 20, 5684TR Best
1 mei 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kruisparkweg 27, 5684AB Best
28 apr 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Bosseweg 9, 5682BA Best
28 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Sportlaan 6A, 5683CS Best
26 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Prinses Beatrixlaan 27, 5684GJ Best
26 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Bedrijfsweg 12, 5683CP Best
26 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kruisbeemdenweg 2, 5682PC Best
26 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sperwerlaan 2, 5683RR Best
25 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Salderes 189, 5682EZ Best
24 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor het brandveilig gebruik, Vleutstraat 5, 5681PA Best
24 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor het brandveilig gebruik, Vleutstraat 28, 5681PA Best
24 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Burgemeester Notermansstraat 28A, 5683MD Best
24 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor het brandveilig gebruik, Vleutstraat 38, 5681PA Best
24 apr 2023 Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Dieze 41 in Best
24 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat 5, 5681PA Best
24 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat 28, 5681PA Best
24 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Vleutstraat 38, 5681PA Best
24 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 94, 5684GH Best
24 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Weegbree 110, 5684JH Best
21 apr 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Marie Raymakersstraat 14, 5683EH Best
21 apr 2023 Ontvangen milieumelding, de Maas 14 in Best
21 apr 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Salderes 189, 5682EZ Best
19 apr 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 73A, 5683PW Best
19 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Haktol 1, 5683LL Best
19 apr 2023 Besluit omgevingsvergunning, Nieuwstraat 78 in Best
19 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Seinheuvel, 5685BS Best
17 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Plataan 69, 5682GL Best
14 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Stanserstraat/Zwikkerstraat Best
13 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johannes Verleunstraat 3, 5684TT Best
13 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 30, 5682CC Best
12 apr 2023 Uitstel beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sonseweg 20, 5681BJ Best
12 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Seinheuvel, 5685BS Best
12 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Sportlaan 6A, 5683CS Best
12 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Esdoornstraat 26, 5682CM Best
12 apr 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 28A, 5683KH Best
11 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Hogevleutweg 8, 5681PD Best
11 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 83, 5683PW Best
11 apr 2023 Besluit vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Trekzaag ong. in Best
11 apr 2023 Besluit omgevingsvergunning, Zomereik ong. in Best
11 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Nazarethstraat, Best
7 apr 2023 Besluit omgevingsvergunning, Wilhelminakanaal in Best
5 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor het organiseren van een (sport)festiviteit, Sportlaan 4, 5683CS Best
5 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Ekkersweijer 3, 5681RZ Best
5 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Oranjestraat 30, 5682CC Best
5 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Wingerdstraat 39, 5682CK Best
5 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Joe Mannweg 8, 5681PT Best
3 apr 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Ekkersweijer 3, 5681RZ Best
3 apr 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kerkhofpad 3B, 3C en 3D 5683AH Best
3 apr 2023 Besluit omgevingsvergunning, Sonseweg 39 in Best
31 mrt 2023 Ontvangst van een een melding voor een milieubelastende activiteit, Monnikenweg 10, 5682PD Best
31 mrt 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 78 in Best
31 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Oranjestraat 20 in Best
30 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sonseweg 41, 5681BH Best
30 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Secretaris L. Jansenstr 34, 5682AC Best
29 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Seinheuvel ong. in Best
29 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Esdoornstraat 26, 5682CM Best
29 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Lidwinahof, Best
29 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 19A in Best
28 mrt 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Hagelaarweg 7, 5684NW Best
27 mrt 2023 Ontvangen milieumelding, I.B.C.weg 3J in Best
27 mrt 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Sint-Oedenrodeseweg 14, 5681PK Best
27 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sperwerlaan 4, 5683RR Best
27 mrt 2023 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Kerkhofpad 3, 3A, 3B, 3C, 3D in Best
27 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kapelaan H.G.M. Koopmansstr 30, 5684WG Best
27 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Klaverhoekseweg 2, 5681PX Best
27 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kerkhofpad 3, 5683AH Best
24 mrt 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Grasklokje 77 in Best
24 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Cornelis de Houtmanstr 17, 5684CW Best
24 mrt 2023 Besluit evenementenvergunning, Centrum in Best
23 mrt 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Wilhelminakanaal in Best
23 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Ketelbraken 9 in Best
23 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Ketelbraken 5 in Best
23 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Michiel de Ruijterstraat 2 in Best
23 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Ketelbraken 3 in Best
23 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Ketelbraken 7 in Best
22 mrt 2023 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
22 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Mr. C. Goselingstraat 126, 5684WP Best
21 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Ekkersweijer ong. in Best
20 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Sportlaan 4, 5683 CS Best
20 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Eindhovenseweg 32 in Best
20 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Burgemeester Notermansstraat 27, 5683MA Best
17 mrt 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Ekkersweijer ong. in Best
17 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Johan Frisopark 94, 5684GH Best
17 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een Alcoholwetvergunning, Ekkersweijer 1, 5681RZ Best
17 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Wetstok 2 in Best
17 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Ekkersweijer 1, 5681RZ Best
16 mrt 2023 Ontvangst van een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Seinheuvel 3, 5685BS Best
16 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Broekstraat 11A, 5684LW Best
16 mrt 2023 Besluit evenementenvergunning, Ekkersweijer in Best
16 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Aarleseweg 32, 5684LN Best
15 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Stationsdek, Best
15 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een evenementenvergunning, Dorpsplein, Best
15 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Klein Akkerke, Best
15 mrt 2023 Besluit toekennen van een (huis)nummeraanduiding, Zandstraat 24 en 26 in Best
15 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Dorsvelden 4 in Best
15 mrt 2023 Besluit evenementenvergunning, Wilhelminaplein in Best
13 mrt 2023 Ontvangst van een een melding voor een omgevingsplan-activiteit, Pater M. Wolffstraat 25, 5683EJ Best
13 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Dennenhei 73, 5685GB Best
13 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Ekkersweijer 1, 5681RZ Best
13 mrt 2023 Besluit exploitatievergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
13 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Afrit A2, Best
13 mrt 2023 Besluit drank- en horecawetvergunning, Eindhovenseweg-Zuid 144 in Best
9 mrt 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Fabrieksweg 13-15 in Best
9 mrt 2023 Ontvangen milieumelding, De Tongelreep 17 in Best
9 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Hoefblad 145, 5684JX Best
9 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Plataan 69, 5682GL Best
9 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Schansweg 3, 5681BC Best
8 mrt 2023 Ontvangst van een een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Nachtegaallaan 1, 5683PG Best
8 mrt 2023 Ontvangst van een melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, Klaverhoekseweg 12B, 5681PX Best
8 mrt 2023 Ontvangen aanvraag wijziging openingstijden in Exploitatievergunnng, Ekkersweijer 3, 5681RZ Best
8 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een vergunning voor het drijven van een horecabedrijf, Dorpsplein 28, 5683GA Best
8 mrt 2023 Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Kerkhofpad 7, 5683AH Best
8 mrt 2023 Ontvangen aanvraag wijziging openingstijden in Exploitatievergunning, Ekkersweijer 7, 5681RZ Best
7 mrt 2023 Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, de Maas 20-22, 5684PL Best
7 mrt 2023 Besluit omgevingsvergunning, Hoofdstraat 32K, 32L en 32M in Best

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
30 mei 2023 Voorgenomen medewerking overname huurovereenkomst Best Fit door de gemeente Best
16 mei 2023 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 20-2023
2 mei 2023 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 18-2023
25 apr 2023 Voorgenomen verpachting Best
11 apr 2023 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 15-2023
14 mrt 2023 Voorgenomen verpachting van landbouwgrond in Best

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
6 jun 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘Mosselaarweg 17’
6 jun 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Boslaan-Zuid 13’
16 mei 2023 Rectificatie ontwerpomgevingsvergunning ‘zonnepark Driehoekweg 20 Best’
9 mei 2023 Ontwerpwijzigingsplan ‘Dijkstraten fase 6’
2 mei 2023 Ontwerpomgevingsvergunning ‘zonnepark Driehoekweg 20 Best’
14 apr 2023 Vaststelling bestemmingsplan Locaties de Maas en I.B.C.-weg
11 apr 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘Trekzaag’ en besluit hogere waarden
6 apr 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Heuveleindseweg e.o, Best’
4 apr 2023 Vaststelling bestemmingsplan ‘St. Franciscusweg naast 1A Best’
31 mrt 2023 Ontwerpbestemmingsplan ‘Heuveleindseweg e.o, Best'
21 mrt 2023 Bestemmingsplan Terraweg, herziening 2023
7 mrt 2023 Vaststelling bestemmingsplan Oirschotseweg ong. (nabij 96, 98) en besluit hogere waarden

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
26 apr 2023 Verkeersbesluit - Tijdelijke verkeersmaatregelen Aquabest e.o.
24 mrt 2023 Verkeersbesluit – Wijziging eenrichtingsverkeer Zonnewende
24 mrt 2023 Verkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen arts Kapelplein, Best
24 mrt 2023 Verkeersbesluit – Geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer en parkeerverbod Ploegstraat, Best

Verkiezingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkiezingen
Publicatiedatum Bekendmaking
9 mrt 2023 Verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel
9 mrt 2023 Verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel
9 mrt 2023 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring 's-Hertogenbosch
9 mrt 2023 Verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel
9 mrt 2023 Verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel