Nieuws

Uitnodiging informatiebijeenkomst concept omgevingsvisie Best

5 oktober 2021

In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar 2040 en schetsen we hoe we Best voor ons zien. Het bevat ambities, kaders en uitgangspunten voor ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving. Op 18 oktober is er een informatiebijeenkomst.

Lees verder

Heel Best recyclet beter

5 oktober 2021

Als u tijdens de nationale recycleweek (11 t/m 17 oktober) minimaal drie kapotte (spaar)lampen inlevert op de milieustraat, krijgt u een leuke en leerzame beloning.

Lees verder

College stemt in met sluitende begroting 2022

4 oktober 2021

Het college van B&W heeft ingestemd met de concept programmabegroting 2022. De begroting 2022 is het huishoudboekje van de gemeente en laat de verwachte inkomsten en uitgaven zien voor volgend jaar.

Lees verder

Eenzaamheid: vertrouwen en verbinden maken het verschil

4 oktober 2021

Van donderdag 30 september t/m 7 oktober vindt de Week tegen Eenzaamheid 2021 plaats. Wethouder Ria van der Hamsvoord: ‘’Deze week staat in het teken van eenzaamheid. Er zijn te veel inwoners in onze gemeente eenzaam, daar moeten we samen iets aan doen!"

Lees verder

Tozo stopt, ondersteuning ondernemers via Bbz

1 oktober 2021

Het kabinet heeft besloten dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopt vanaf 1 oktober 2021. Heeft u nog steeds financiële ondersteuning nodig, dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, afgekort het Bbz.

Lees verder

Onthulling kunstwerk Groen Goud

28 september 2021

Op vrijdag 24 september vond de onthulling plaats van het kunstwerk ‘Groen Goud’ op het stationsplein.

Lees verder

Schapenbegrazing Langvennen 2021

28 september 2021

In de eerste helft van oktober graast weer een kudde van 250 schapen in het gebied van de Langvennen om dit heidevennengebied open te houden. De schaapsherders van Landschapsbeheer De Lachende Ooij hoeden deze schaapskudde. Afgelopen juli graasden de schapen hier ook al.

Lees verder

Subsidies erfgoed en monumenten

28 september 2021

De gemeente Best vindt het belangrijk om monumenten in stand te houden. Het in standhouden van monumenten brengt vaak meer kosten met zich mee dan een reguliere restauratie. Dit komt omdat voor het onderhouden van een monument vaak speciale materialen en technieken wordt vereist. Daarom kunt u als eigenaar van een monument een subsidie aanvragen bij de gemeente Best. U leest hier meer informatie.

Lees verder

Reizen naar het VK? Geldig paspoort mee!

28 september 2021

Vanaf 1 oktober 2021 bent u voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) verplicht om een geldig paspoort te laten zien.

Lees verder

Is een coronatoegangsbewijs nodig in het gemeentehuis of Bestwijzer?

24 september 2021

Als u naar het gemeentehuis komt voor een afspraak of het regelen van een document, dan heeft u geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor Bestwijzer. Bent u uitgenodigd voor een receptie of jubileum in het gemeentehuis of Bestwijzer? Dan is er wel een coronatoegangsbewijs nodig.

Lees verder

Oudere berichten lezen in het archief

Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. Nieuwsarchief in RSS