Besluit tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Best moet alle inwoners registreren op hun feitelijke woon- of briefadres. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Het college van burgemeester en wethouders heeft genoemde personen ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De burger is volgens de Wet BRP (art. 2.38 tot en met 2.40) verplicht om een adreswijziging door te geven.

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven en vertrokken zijn naar een onbekende bestemming. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de BRP:

Uitschrijving BRP
Naam Geboortedatum Besluitdatum Publicatiedatum
Godinho Branco De Oliveira, R.J. 03-03-1976 31-10-2023 28-11-2023
Popescu, R.D. 21-09-1971 25-10-2023 28-11-2023
Janicki, E. 12-02-1992 19-10-2023 20-11-2023
Aziz, D.M.K. 06-01-1989 12-10-2023 14-11-2023
Voloshina, O.M. 24-03-1987 03-10-2023 31-10-2023
Voloshin, S.A. 01-07-2017 03-10-2023 31-10-2023
Gerasimenko, R.I. 25-10-2010 03-10-2023 31-10-2023

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 0499 of via e-mail: info@gemeentebest.nl.