Besluit tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Best moet alle inwoners registreren op hun feitelijke woon- of briefadres. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Het college van burgemeester en wethouders heeft genoemde personen ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De burger is volgens de Wet BRP (art. 2.38 tot en met 2.40) verplicht om een adreswijziging door te geven.

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven en vertrokken zijn naar een onbekende bestemming. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de BRP:

Uitschrijving BRP
Naam Geboortedatum Besluitdatum Publicatiedatum
Huluta, A.M. 30-04-1987 26-09-2022 26-09-2022
Nagawski, R.J. 15-04-1969 26-09-2022 26-09-2022
Budanova, I.V.  13-01-1993 26-09-2022 26-09-2022
Krupa, M.T. 24-05-1975 26-09-2022 26-09-2022
J.M. van der Linden  24-04-1971 23-09-2022 26-09-2022
Oko, K.   01-05-1968 22-09-2022 26-09-2022
Makridis, K.   13-05-1983 22-09-2022 26-09-2022
Dimitrova, V.V. 24-09-1979 22-09-2022 26-09-2022
dhr. Pluta, R 03-10-1970 12-09-2022 23-09-2022

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 0499 of via e-mail: info@gemeentebest.nl.