Besluit tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Best moet alle inwoners registreren op hun feitelijke woon- of briefadres. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Het college van burgemeester en wethouders heeft genoemde personen ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De burger is volgens de Wet BRP (art. 2.38 tot en met 2.40) verplicht om een adreswijziging door te geven.

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven en vertrokken zijn naar een onbekende bestemming. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de BRP:

Uitschrijving BRP
Naam Geboortedatum Besluitdatum Publicatiedatum
R. Storm 06-09-1986 09-04-2024 15-05-2024
M. Wróbel 21-05-1991 03-04-2024 07-05-2024
A.A. Cassamá 04-09-1989 02-04-2024 30-04-2024
P. Neves Gussau 01-07-1991 02-04-2024 30-04-2024
G.A. Saraiva 15-09-1995 02-04-2024 30-04-2024
L.F. Rocha de Sousa 28-05-1998 02-04-2024 30-04-2024
F. Gonzalez Batista 28-11-1997 28-03-2024 26-04-2024
R. Marques da Silva 01-03-1997 28-03-2024 26-04-2024
S.E. Ofor 10-04-1984 28-03-2024 26-04-2024
V.I. Popa 01-08-1986 28-03-2024 26-04-2024
R.L. Mroczek 19-02-1984 28-03-2024 26-04-2024
N.J. De Melo Pereira Guioma 14-10-1971 28-03-2024 26-04-2024
B. Soares Barbosa 15-08-1988 28-03-2024 26-04-2024
Y.M. Gonzalez Pineda 20-05-1981 28-03-2024 15-04-2024
Casella, G. 24-09-1998 06-03-2024 08-04-2024

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 0499 of via e-mail: info@gemeentebest.nl.