Besluit tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Best moet alle inwoners registreren op hun feitelijke woon- of briefadres. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Het college van burgemeester en wethouders heeft genoemde personen ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De burger is volgens de Wet BRP (art. 2.38 tot en met 2.40) verplicht om een adreswijziging door te geven.

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven en vertrokken zijn naar een onbekende bestemming. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de BRP:

Uitschrijving BRP
Naam Geboortedatum Besluitdatum Publicatiedatum
Lichwala, P.S. 03-03-1978 22-12-2022 19-01-2023
Ałaszkiewicz, P.P. 18-08-1987 22-12-2022 19-01-2023
Reinholds, R.J. 28-01-1969 22-12-2022 19-01-2023
Lingė, A. 16-10-1984 22-12-2022 19-01-2023
Paduraru, T. 08-12-1976 30-11-2022 04-01-2023
Pruski, D.J. 11-09-1974 06-12-2022 04-01-2023
Kowalik, C.A. 22-10-1996 21-11-2022 19-12-2022
Furdui, M. 26-12-1955 21-11-2022 19-12-2022
Zawadzka, I.A. 11-06-1990 15-11-2022 13-12-2022

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 0499 of via e-mail: info@gemeentebest.nl.