Besluit tot uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente Best moet alle inwoners registreren op hun feitelijke woon- of briefadres. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Het college van burgemeester en wethouders heeft genoemde personen ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP). De burger is volgens de Wet BRP (art. 2.38 tot en met 2.40) verplicht om een adreswijziging door te geven.

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven en vertrokken zijn naar een onbekende bestemming. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de BRP:

Uitschrijving BRP
Naam Geboortedatum Besluitdatum Publicatiedatum
Sokolovas, E. 02-11-1989 24-04-2023 23-05-2023
de Rooij, D.J.C.E.P. 15-11-1996 21-04-2023 23-05-2023
Hybela, B. 26-01-1951 21-04-2023 23-05-2023
Lopacinski, M.A. 05-08-1980 06-04-2023 04-05-2023
Balaga, K. 24-01-1997 06-04-2023 04-05-2023
Zawrotny, S. 25-06-1982 06-04-2023 04-05-2023
Van der Donk, G.M. 27-07-1983 22-03-2023 19-04-2023
Van der Donk, A.S.T.W. 30-09-2011 22-03-2023 19-04-2023

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen 6 weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB Best.

In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 0499 of via e-mail: info@gemeentebest.nl.