Wat vindt u van onze website?

  • Groene smiley (positief) Goed
  • Oranje smiley (neutraal) Matig
  • Rode smiley (negatief) Slecht

Praat mee over de toekomst van het buitengebied

Vrijdag 14 april 2017

Het buitengebied is volop in beweging en daar probeert de gemeente op in te haken. Binnenkort gaan wij starten met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. We informeren u graag over het proces.

Structuurvisie

Voorafgaand aan de ontwikkeling van een bestemmingsplan voor het buitengebied is een structuurvisie voor het Buitengebied opgesteld. De Structuurvisie Buitengebied is vastgesteld in april 2016. Het is een inspiratiebron én afwegingskader voor initiatieven en ontwikkelingen in het buitengebied.

Bestemmingsplan

De eerste stap op weg naar een bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten (NvU). Hierin worden keuzes vastgelegd die bepalend zijn voor het bestemmingsplan. In het najaar van 2017 wordt de NvU vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente aan de slag met het voorontwerp bestemmingsplan. Dit is waarschijnlijk in het voorjaar 2018 gereed. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt vervolgens gepubliceerd en hierop kunt u reageren. Wij houden u over dit proces op de hoogte.

In gesprek met de gemeenteraad

De gemeenteraad nodigt u van harte uit voor een interactieve bijeenkomst op maandag 22 mei. Deze interactieve bijeenkomst is een belangrijk onderdeel om te komen tot de Nota van Uitgangspunten. Een avond waar raadsleden, inwoners, belangenorganisaties en andere belangstellenden met elkaar in gesprek gaan over toekomst van het buitengebied.

Thema’s

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende thema’s aan bod: vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, nieuwe economische dragers, landbouw en veehouderij, recreatie en bed & breakfast, duurzaamheid, woon-zorg en dagbesteding.

Aanmelden

Wilt u meepraten, heeft u ideeën of wilt u gewoon komen luisteren? U bent op 22 mei van harte welkom bij Campus Westerwind, Lage Vleutstraat 7 in Best. Vanaf 19.15 uur staan de deuren open. De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur.

U kunt zich tot 15 mei aanmelden door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@gembest.nl. Graag het aantal personen en de namen doorgeven waarmee u komt en bij welk thema u wilt aanschuiven.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met de heer van Lieshout via k.van.lieshout@gembest.nl of door te bellen naar 14 0499.
 

Nieuwsarchief in RSS

Sluit het menu