Lees pagina voor

Inzage concepten Warmteprogramma en Programma Duurzaamheid

2 mei 2024

De gemeente Best heeft een concept Warmteprogramma (PDF, 8.1 MB) en concept Programma Duurzaamheid (PDF, 939.7 kB) gemaakt. Beide programma’s liggen van 2 mei t/m 13 juni ter inzage.

Woont u in Best? Dan kunt u uw mening geven over deze programma’s door een mail te sturen naar duurzaam@gembest.nl. Vermeld bij uw reactie uw naam, adres en woonplaats. U kunt ook bij de receptie in het gemeentehuis inzage-exemplaren bekijken van het concept Warmteprogramma en concept Programma Duurzaamheid.

Inloopmoment

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Kom dan naar het inloopmoment in het gemeentehuis op maandag 6 mei tussen 16.00-18.00 uur.

Wat is het Warmteprogramma?

In het Warmteprogramma beschrijven we hoe Best in de nabije toekomst gaat besparen op gasverbruik. Het is een volgende stap na de Transitievisie Warmte van 2022. We weten nu meer over de mogelijkheden van warmtenetten. Er is een locatie geselecteerd waar de mogelijkheden voor een 1e aardgasvrijproject in de bestaande bebouwing worden onderzocht.

Wat is het programma Duurzaamheid?

In het Programma Duurzaamheid staat welke duurzaamheidsdoelen de gemeente Best heeft. De 3 hoofddoelen zijn energiebesparing, duurzame warmte en duurzame elektriciteit. Ook leggen we uit hoe we deze doelen willen bereiken.

Peiling warmteprogramma 2023

In oktober 2023 hebben inwoners meegedaan aan een peiling over het warmteprogramma. Dankzij de antwoorden die wij kregen, hebben we het Warmteprogramma vormgegeven. Enkele voorbeelden:

  • De kosten zijn voor inwoners een belangrijk zorgpunt. Via een analyse bepaalden we waar in de gemeente een warmtenet interessant zou kunnen zijn. De wijken waar dit niet voor geldt, zijn waarschijnlijk beter af met een eigen warmtepomp. In de wijken waar een warmtenet interessant zou kunnen zijn, kunnen we onderzoeken of een warmtenet goedkoper kan zijn dan een eigen warmtepomp per woning.
  • Over het algemeen is er meer vertrouwen in de warmtepomp dan het warmtenet als verwarmingssysteem. Dat is 1 van de redenen waarom we voorlopig niet aan de slag gaan met een grootschalig warmtenet in de gemeente.
  • Er is redelijk weinig interesse in collectieve inkoopacties. We gaan bekijken of er betere manieren zijn om inwoners te ondersteunen.

Peiling duurzaamheid

Ook danken we alle inwoners die in februari 2024 hebben meegedaan aan de peiling over duurzaamheid. Met de reacties hebben we het Programma Duurzaamheid vormgegeven. Inwoners gaven de volgende hoofddoelen onderstaande rangorde

  1. Energie besparen
  2. Duurzame elektriciteit
  3. Aardgasvrij verwarmen en koken

Dit nemen we mee in de uitvoering van het Programma Duurzaamheid.

1 op de 5 inwoners gaf aan acties te missen op het gebied van duurzaamheid. Ze hebben ook aangegeven welke. We onderzoeken of we deze acties toch wel kunnen uitvoeren. Hebben we ze wel gedaan? Dan kijken we hoe we in het vervolg er beter over kunnen communiceren.